Fecri Ati nin özellikleri nelerdir?

İçindekiler:

 1. Fecri Ati nin özellikleri nelerdir?
 2. Fecri Ati şairleri hangi akımdan etkilenmiştir?
 3. Fecri Ati Edebiyatı hangi ölçü?
 4. Fecriati Topluluğu ilkesi nedir?
 5. Fecriati beyannamesi nedir?
 6. Servet-i Fünûn dönemi sanatçıları kimlerdir?

Fecri Ati nin özellikleri nelerdir?

Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla dolu, günlük dilden uzak ve kapalı bir şiir dili oluşturmuşlardır. - Aruz veznini kullanarak serbest müstezat türünü daha da geliştirmişlerdir. - Fecr-i Aticiler tiyatro ile yakından ilgilenmişlerdir. - Şiirde özellikle Sembolizmin etkisi söz konusudur.

Fecri Ati şairleri hangi akımdan etkilenmiştir?

Topluluk üyeleri şiirde sembolizm, parnasizm ile empresyonizmden; roman ve hikâyede realizm ile natüralizmden etkilenmişlerdir. Fecr-i Ati bir bakıma Servet-i Fünun'la Milli Edebiyat arasında bir köprü işlevi görmüştür.

Fecri Ati Edebiyatı hangi ölçü?

*Fecri ati şiirinde aruz ölçüsü tercih edilmiştir. *Fecri ati şairleri, şiirlerinde eski nazım biçimleri yanında özellikle serbest müstezat ve soneyi tercih etmişlerdir.

Fecriati Topluluğu ilkesi nedir?

Önemli bir prensip ortaya koyamayan ve Servet-i Fünuncular kadar etkili bir ekol olamayan Fecri Ati topluluğunun daha sonraları ortaya çıkan gaye ve prensibi şöyle özetlenebilir: "Sanat, şahsi ve muhteremdir." ... Bu yüzden Fecri Aticiler daha fazla dayanamayıp iki yıl sonra Balkan Savaşı içinde dağılmışlardır.

Fecriati beyannamesi nedir?

Fecri Ati Beyannamesi. Fecri Ati topluluğu 1910 yılında ilan ettikleri bir beyanname ile isimlerini ve fikirlerini duyururlar. Edebiyatımızda ilk defa bir topluluğun “beyanname” yayımlayarak fikirlerini ve gidecekeleri yolu önceden belirtmeleri açısında bu topluluğun önemli bir yeri bulunmaktadır.

Servet-i Fünûn dönemi sanatçıları kimlerdir?

 • TEVFİK FİKRET (1867-1915)
 • HALİT ZİYA UŞAKLIGİL (1866-1945)
 • CENAP ŞAHABETTİN (1870-1934)
 • MEHMET RAUF (1876-1931)
 • MEHMET AKİF ERSOY (1873-1936)
 • HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR (1864-1944)
 • AHMET RASİM (1865-1932)