Belediye dilekçe nasıl verilir?

İçindekiler:

  1. Belediye dilekçe nasıl verilir?
  2. Tapu Dairesine dilekçe nasıl yazılır?
  3. Tapu kaydının düzeltilmesi davası kime karşı açılır?
  4. Tayin için dilekçe nasıl yazılır?

Belediye dilekçe nasıl verilir?

e-Dilekçe Başvurusu Dilekçenizi doğrudan ilgili Belediye Başkanlığı'nı seçerek ve dilekçe konusunu açık bir şekilde ifade ederek kaydediniz. Dilekçe sahibinin yerleşim yeri veya ulaşılabilir adres beyanında bulunulması gerekmektedir. Dilekçeleriniz ilgili belediyede resmi evrak olarak işleme alınacaktır.

Tapu Dairesine dilekçe nasıl yazılır?

Tapu Müdürlüğüne Dilekçe Nasıl Yazılır?
  1. Tapu müdürlüğüne hitaben başlanmalıdır,
  2. Kaydı istenen tapunun, köy ya da mahallenin bağlı olduğu il ve ilçe adı da dilekçede yer almalıdır,
  3. Kadastralpafra örneği isteme talebinde bulunulacak ise dilekçenin ekler kısmına parsel sahibinin kim olduğunu gösterecek belge eklenmelidir,
Daha fazla öğe...

Tapu kaydının düzeltilmesi davası kime karşı açılır?

Yukarıdaki yasa hükmünden de anlaşılacağı üzere, tapu kaydındaki hatalı bilgiler nedeniyle taşınmazıyla ilgili işlem yapamayan kişilerin yapması gereken işlem ilgili mahkemede tapu kayıtlarında düzeltme davası açmak olacaktır. Tapuda kayıt düzeltilmesi davasını, tapu maliki ile mirasçıları açabilir.

Tayin için dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçenin giriş kısmına konusu yazılmalıdır. Tayin dilekçesi giriş kısmında memurun hangi kadroda, hangi unvanda ve hangi kurumda görev yaptığı, tayin isteme nedenleri, tayinin yapılması için ilgili mevzuatın hükümleri yazılmalıdır. Dilekçe mutlaka saygı cümlesi ile ve arz ederim şeklinde sonlandırılmalıdır.