5490 sayılı kanun nedir?

İçindekiler:

 1. 5490 sayılı kanun nedir?
 2. Nüfus Hizmetleri Kanunu hangi hukuk?
 3. Ulusal birey numarası nedir?
 4. 5490 sayılı kanun ne zaman yürürlüğe girdi?
 5. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası kime karşı açılır?
 6. Mirasçılar nüfus kaydının düzeltilmesi davası açabilir mi?
 7. Nüfus cüzdanı hangi amaçlar için düzenlenir?
 8. TC kimlik numarası ilk kime verildi?
 9. Nüfus kaydının düzeltilmesi davasında davalı kimdir?
 10. Adres bildirmeme cezası nedir?
 11. Soybağının tespiti davası kime karşı açılır?
 12. Nüfus kaydının düzeltilmesi davasını mirasçılar açabilir mi?
 13. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası hangi durumlarda açılır?
 14. Nüfus kaydının düzeltilmesi davasını kim açabilir?
 15. Öğrenci Kimlik Kartı hangi amaçla kullanılır?

5490 sayılı kanun nedir?

(1) Bu Kanunun amacı; kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel ve medenî durumuna, uyrukluğuna ve bunlarda meydana gelebilecek değişikliklere ait doğal ve hukukî olayların belirlenip saptanması, bu amaçla düzenlenmiş kütüklere yazılması, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanının oluşturulması, nüfus kayıtları ile ...

Nüfus Hizmetleri Kanunu hangi hukuk?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36/1-a maddesinde "Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır.

Ulusal birey numarası nedir?

Kimlik No, on bir (11) haneden oluşan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır. Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunmaktadır; ilk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı vermektedir.

5490 sayılı kanun ne zaman yürürlüğe girdi?

06 tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 1587 sayılı Nüfus Kanunu'nu yürürlükten kaldırmıştır.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası kime karşı açılır?

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Kime Karşı Açılır? Kayıt düzelttirmek isteyen kişi ile hukuki menfaati bulunan tüm ilgililer ilgili Nüfus Müdürlüğünü davalı gösterilerek dava açabilir.

Mirasçılar nüfus kaydının düzeltilmesi davası açabilir mi?

Anneliğin tespiti davasının tarafları; çocuğun anne ve/veya babası haricindeki kişilerin nüfus siciline kaydedilmesi halinde nüfus sicilinin düzeltilmesi davası, ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Savcıları, nüfusa yanlış kaydedilen çocuk veya mirasçıları, biyolojik anne veya bu kişinin ...

Nüfus cüzdanı hangi amaçlar için düzenlenir?

MADDE 5- (1) Nüfus kütükleri; kişilerin kimliklerinin, yerleşim yeri adreslerinin, aile bağlarının, vatandaşlık durumlarının ve şahsî hallerinin belirlenmesi amacıyla ilçe ve aile esasına göre nüfus olaylarının tescil edildiği, daimî olarak saklanması gerekli resmî belgelerdir.

TC kimlik numarası ilk kime verildi?

'0' ile başlamayacağı için '1' ile başlamıştır. İlk TC Kimlik Numarası olduğu için '100000001' numarası verilmiştir. Doğrulama teknikleri ile 10. ve 11. rakamlar hesaplanarak bulunan '10000000146' Atatürk'ün TC Kimlik numarası olarak kayıtlara geçmiştir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davasında davalı kimdir?

Nüfus kaydının düzeltilmesi davasında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi, yetkili mahkeme ise ilgilinin yani davacının yerleşim yeri mahkemesidir. DAVA KİMİN ALEYHİNE AÇILMALIDIR? Davalı, aleyhine kayıt düzeltilmek istenen kişi ile hukuki menfaati bulunan tüm ilgililer ve ilgili Nüfus Müdürlüğüdür.

Adres bildirmeme cezası nedir?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50'nci maddesine göre, adres değişikliği bildirimi, 20 iş günü içerisinde yapılmalıdır. Süresi içerisinde adres değişikliğini bildirmeyenlere 94,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Gerçeğe aykırı adres bildiriminde bulunanlara 1963,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Soybağının tespiti davası kime karşı açılır?

Kimler soybağının tespiti davası açabilir? Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece tespitini ana ve çocuk isteyebilirler. Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davasını mirasçılar açabilir mi?

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASINDA TÜM MİRASÇILARIN TARAF OLMALARI GEREKİR.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası hangi durumlarda açılır?

Kişilerin nüfus kaydı yapılırken, ilk defa nüfus kaydı alınırken, herhangi bir zayi olma durumunda yeniden düzenlenirken ya da herhangi bir nedenle yanlış veya eksik yazılması durumunda nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılarak yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davasını kim açabilir?

KİMLER DAVA AÇABİLİR? Nüfus kaydının düzeltilmesi davası genel olarak genetik anneye, anne olduğunu iddia eden kadına yahut genetik anne olmadığı halde nüfusta çocuğun annesi olarak gözüken kadına ve ana adının yanlış yazıldığını düşünen çocuğa verilmiş bir haktır.

Öğrenci Kimlik Kartı hangi amaçla kullanılır?

Kimlik Kartları; İEÜ kampusuna giriş-çıkışlarda, derslerde ve sınavlarda öğrenciyi tanımak, Kampus içinde yapacağınız(otopark, fotokopi, belge talepleri vb.)