Bono ne için düzenlenir?

İçindekiler:

 1. Bono ne için düzenlenir?
 2. Bono özellikleri nelerdir?
 3. Bono nun üzerinde yazılı olan tutar nedir?
 4. Bono şekil şartları nelerdir?
 5. Bono düzenleyen kim?
 6. Bono Keşidecisi kimdir?
 7. Tahvillerin özellikleri nelerdir?
 8. Bonoda emre yazılı senet ya da bono kelimesi yoksa bono ne hükmündedir?
 9. Kıymetli evrakın iptali davasının açılabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?
 10. Bonoda keşideci kimdir?
 11. Bonoda kabul var mıdır?
 12. Bono nama yazılır mı?
 13. TL senet dolar olarak düzenlenir mi?
 14. Bono ciro etmek nedir?
 15. Bono hangi durumlarda geçersizdir?

Bono ne için düzenlenir?

Genel bir ifadeyle, bono, senedi düzenleyen borçlunun alacaklıya belirli bir miktar parayı belirli bir zamanda ödeyeceğini kayıtsız şartsız taahhüt ettiği bir borç senedi şeklinde tanımlanabilir. ... Bono, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) kapsamında düzenlenmiş bir kambiyo senedidir.

Bono özellikleri nelerdir?

Bono; devlet ve kurumsal firmalardan yatırımcıların sabit veya değişken faiz oranlarıyla belirlenen süre içerisinde kredi aldığını gösteren bir belgedir. Bonoların bilinen ilk özelliği vadeleridir. Bononun vadesi 2 aydan az veya 12 aydan fazla olamaz. Şirketler ya da devlet tarafından çıkarılırlar.

Bono nun üzerinde yazılı olan tutar nedir?

Kayıtsız ve Şartsız Ödeme Taahhüdü: Bononun, borçlunun bono üzerinde yazılı tutarı “kayıtsız şartsız ödeyeceği” taahhüdünü içermesi gereklidir. ... Alacaklının (Lehdarın) Adı ve Soyadı: Bono hamiline düzenlenemediği için bononun üzerinde yazılı tutarın ödeneceği kişinin adı ve soyadı yazılır.

Bono şekil şartları nelerdir?

Kanun metni doğrultusunda bonoda bulunması gereken zorunlu şekil şartları şöyle sıralanacaktır.
 • BONO YADA EMRE YAZILI SENET KELİMESİ ...
 • BELİRLİ BİR BEDELİ KAYITSIZ ŞARTSIZ ÖDEME VAADİ ...
 • VADE. ...
 • ÖDEME YERİ ...
 • LEHTAR. ...
 • SENEDİN DÜZENLENME TARİHİ VE YERİ ...
 • DÜZENLEYENİN İMZASI.
BE

Bono düzenleyen kim?

Firma ismi ve firmanın sahibinin adı ve soyadı bonoya aynı anda yazılmalıdır. Lehtar veya hamil tarafından firma sahibinin adı ve soyadı bonoya sonradan eklenirse, senedin bono niteliği taşıyabilmesi için bonoyu düzenleyen kişi yani keşidecinin imzası gerekecektir.

Bono Keşidecisi kimdir?

Lehtar veya hamil tarafından firma sahibinin adı ve soyadı bonoya sonradan eklenirse, senedin bono niteliği taşıyabilmesi için bonoyu düzenleyen kişi yani keşidecinin imzası gerekecektir.

Tahvillerin özellikleri nelerdir?

Tahvilin özellikleri:
 • Kıymetli bir evrak statüsü taşır.
 • Bir borç senedidir.
 • Tahvil sahibi olan yatırımcı, tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısı konumundadır.
 • Anonim şirketler tarafından tahvil çıkarılabilir.
Daha fazla öğe...

Bonoda emre yazılı senet ya da bono kelimesi yoksa bono ne hükmündedir?

Bir bonoda, bulunması gereken zorunlu unsurların tamamı mevcut olsa dahi; senet metninde bono ya da emre yazılı senet kelimesi geçmiyorsa, bu durumda düzenlenen senet kambiyo niteliğine haiz olamayacaktır. Düzenlenen bu senet, ancak emre yazılı ödeme vaadi söz konusu olabilecektir.

Kıymetli evrakın iptali davasının açılabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

Kıymetli Evrakın İptali Davasının Şartları Nelerdir?
 • Senet, zayi olmalıdır.
 • Senetteki hak dava sırasında varlığını sürdürüyor olmalıdır (TTK m.651).
 • Senedin zayi olduğu zamanda kıymetli evrakta hak sahibi bulunmalıdır.
 • Zayi olan senedin zilyetliğinin yeniden kazanım olanağının olmaması gerekmektedir.
BE

Bonoda keşideci kimdir?

Lehtar veya hamil tarafından firma sahibinin adı ve soyadı bonoya sonradan eklenirse, senedin bono niteliği taşıyabilmesi için bonoyu düzenleyen kişi yani keşidecinin imzası gerekecektir.

Bonoda kabul var mıdır?

Keşideci ile lehtar arasında ikili bir ilişkiyi ifade eden senettir. Kayıtsız şartsız belirli bir bedelin ödenmesi vaadini içermektedir. Kredi aracı olarak kullanılmaktadır. Bonoda muhatap ve kabul bulunmamaktadır.

Bono nama yazılır mı?

Poliçe ve bono eksik nama yazılı olarak düzenlenebilir. Çek ise eksik nama yazılı olarak düzenlenemez.

TL senet dolar olarak düzenlenir mi?

Ticaret Kanunu'nda yazılı şekil şartlarına bağlı ve belirli bir miktar paranın ödenmesi taahhüdünü içeren borç senetlerine BONO (Emre Muharrer Senet) denmektedir. Bono Türk Lirası üzerinden düzenleneceği gibi yabancı para üzerinden de düzenlenebilir.

Bono ciro etmek nedir?

-Ciro bir senet üzerinde ki hakları başka bir kişiye kayıtsız , şartsız devredilmesidir. ... Beyaz ciro ise kime yapıldığı belli olmayan , cirantanın senedin arka yüzüne ödeyiniz yazarak imzasını atması ile yapılır. Bono kimin elindeyse onun tarafından tahsil edilir.

Bono hangi durumlarda geçersizdir?

Senette bulunması zorunlu unsurlar kapsamında bir diğer husus bonoda ya da senette senedin düzenlenme gününün yer alması zorunluluğudur. Bu kapsamda senede bir tarih konulmamışsa ve senede atılan tarihin tedavüle çıkarılmasından sonra olduğu anlaşılıyorsa bu bono geçersiz olur.