Peri bacalarının oluşumunda hangi kayaç türü etkili olmuştur?

İçindekiler:

 1. Peri bacalarının oluşumunda hangi kayaç türü etkili olmuştur?
 2. Dünyada başka peri bacası var mı?
 3. Bazalt kayaç nedir?
 4. Peri bacaları nasıl oluşmuştur okul öncesi?
 5. Peri bacaları Nevşehir'de mi?
 6. Peri bacaları karstik mi?
 7. Nevşehir Kapadokya nasıl oluştu?
 8. Peri bacaları nasıl oluşmuştur kısaca e ödev?
 9. Karstik arazi ne demektir?
 10. Karstik arazi Türkiyede nerede görülür?
 11. Karstik şekillerin en küçüğü nedir?
 12. Uvala Türkiyede nerede görülür?
 13. Jips en çok nerede bulunur?
 14. Türkiyede çözünebilen kayaçlar nerede bulunur?
 15. Uvala ve polye ne demek?
 16. Karstik şekiller kaça ayrılır?
 17. Kayaköy Polyesi hangi kayaç?
 18. Dolin ve uvala nedir?
 19. Karstlaşmanın sebepleri nelerdir?
 20. Karstik aşınım şekilleri nelerdir?
 21. Dolin nerede görülür?
 22. Yardang nedir nasıl oluşur?
 23. Dolin ilaç nedir?
 24. Düden nedir nasıl oluşur?

Peri bacalarının oluşumunda hangi kayaç türü etkili olmuştur?

Tüf ve tüf tabakanın kapsamında yer alan tüffit, ignimbirit tüf, lahar, volkan külü, kil, kumtaşı, marn aglomera ve bazalt gibi jeolojik kayaçlar peri bacalarının oluşumunda etkildiir.

Dünyada başka peri bacası var mı?

Dünyada az sayıda bulunup farklı yerlerde görünse de en güzel örnekleri Kapadokya'da bulunan peribacalarının en yoğun olduğu bölge Avanos-Uçhisar-Ürgüp arasında kalan vadilerdir. ... Kapadokya dışında Van, Kula, Konya, Narman ve Afyon'da da peri bacalarına rastlanır.

Bazalt kayaç nedir?

Bazalt gabro taş familyalarından gelen önemli bir taştır. En önemli özelliği volkanik kayaç olmasıdır. Yanardağların püskürtmeleri sonucu olmuştur. Diğer taşlara nazaran en belirgin özelliği sert yapıya sahip olmasıdır.

Peri bacaları nasıl oluşmuştur okul öncesi?

Peri bacalarının mucizevi oluşumu Lavlar zaman içerisinde yayılmış ve sertleşmiş. Sertleşen lav tabakaları üzerine yeni lav tabakaları gelmiş ve aynı işlem birkaç defa tekrar etmiş. Böylelikle katmanlı bir yapı oluşmuş. Yanardağ faaliyetlerinin sona ermesiyle devreye akarsular girmiş.

Peri bacaları Nevşehir'de mi?

Peri bacaları yağmur, rüzgar ve sel sularının tüflerden oluşan yapıları aşındırması ile oluşmuş bir yapıdır. Peri bacalarının şekli koni şeklindedir. Ayrıca Tepelerinde ise kaya bloku bulunmaktadır. Peri bacaları ülkemizin Nevşehir ilinin Ürgüp ilçe sınırlarının içerisinde bulunmaktadır.

Peri bacaları karstik mi?

Peribacaları, volkanik oluşumlardır. Kapadokya Bölgesi'ndeki Erciyes, Hasandağı ve Göllüdağ, jeolojik oluşumların sıcağı sıcağına devam ettiği devirlerde aktif birer volkandı.

Nevşehir Kapadokya nasıl oluştu?

İlk zamanlarda bir iç deniz olan Kapadokya bölgesi, çevredeki Erciyes Dağı, Hasan Dağı ve Güllüdağ'ın milyonlarca yıl önce püskürttüğü lav ve küller bu bölgeyi kurutmaya başlamış ve bölgede lav ve külden oluşan taş yani tüf yapılar oluşmaya başlamış.

Peri bacaları nasıl oluşmuştur kısaca e ödev?

-Peri Bacaları, ülkemizde Kapadokya'da bulunan bir doğal oluşumdur. -Sel sularının ve rüzgarların volkanik tüfleri aşındırması sonucunda oluşmuştur. ... -Volkanik tüften oluşmuş olan bu yapılara Peri bacaları denmesinin sebebi, oluşumların konik yapıda bir gövdeye sahip olup, tepe kısımlarında ise kaya bulunuyor olmasıdır.

Karstik arazi ne demektir?

Aşınıma karşı dirençsiz, kolay eriyebilen kayalardan oluşan arazilere karstik araziler denir. Örneğin kalker, kolay eriyebilen bir kayadır. Yeraltı ve yerüstü suları, kalkerden oluşan sahaları, eriterek bazı şekiller oluşturur.

Karstik arazi Türkiyede nerede görülür?

Ülkemizde kalker üzerine oluşmuş şekiller genellikle Akdeniz bölgesinde, alçıtaşı üzerinde oluşmuş şekillere ise Erzincan, Çankırı ve Sivas çevresinde rastlanır. Ayrıca Batı Karadeniz, Güney Marmara ve Ege Bölgesinde de karstik arazilere rastlanır.

Karstik şekillerin en küçüğü nedir?

Toroslar ve Konya çevrelerindeki karstik şekiller kalker üzerinde oluşurken Sivas, Çankırı ve Kayseri çevrelerinde jips üzerinde oluşmuştur. Karstik şekillerin en küçüğü olan, kaya yüzeyindeki çözünme sonucu meydana gelen oluk ve oyuklardan oluşan lapyalara (Fotoğraf 1.

Uvala Türkiyede nerede görülür?

Batı ve Orta Toroslar'da yaygın olarak dolin görülür. Uvala: Derinleşen ve genişleyen dolinlerin birleşmesiyle ortaya çıkan büyük çukurlardır. Tabanlarında kalker çıkıntıları vardır.

Jips en çok nerede bulunur?

Türkiye'de Karstik arazilerin en çok oluğu ikinci bölge ise İÇ ANADOLU BÖLGESİDİR. JİPS yani alçıtaşının en çok olduğu yer ise İç Anadolu Bölgesidir. Özellikle SİVAS ve ÇANKIRI çevresinde Jipsli arazilere sık rastlanır.

Türkiyede çözünebilen kayaçlar nerede bulunur?

Türkiye'de en yaygın olarak Akdeniz Bölgesinde olmak üzere Sivas, Çankırı ve Erzincan bölgelerinde de karstik arazilere rastlanır. Aynı zamanda Ege Bölgesi, Güney Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz Bölgesinde de karstik arazileri görmek mümkündür.

Uvala ve polye ne demek?

Polye, çözünebilen kayaların çözünmesiyle meydana gelen ve yüksek dağlar arasında bulunan geniş düzlük veya ova. Bilinen diğer ismi Karstik ovadır. Dolin ve uvala gibi farklı boyutlarda erime çukurlarının birleşmesiyle oluşan, genişlikleri 40–50 km'ye kadar ulaşabilen erime çukurlarıdır.

Karstik şekiller kaça ayrılır?

Karstik şekillerin bir kısmı yeryüzünde bir kısmı da yer altında oluşmaktadır. Bu şekiller, aşındırma ve biriktirme şekilleri olmak üzere ikiye ayrılır. Aşındırma şekillerinin başlıcaları lapya, dolin, uvala, obruk, kör vadi ve polyedir.

Kayaköy Polyesi hangi kayaç?

Tektono-karstik kökenli olan Kayaköy Polyesi, Ovacık Depresyonu ve Arı Polyesi tabanında ziraî faaliyet yapılmaktadır. Kayaköy Polye Havzası ve yakın çevresi, gösterdiği doğal ve tarihi zenginlikleri bakımından da büyük bir turizm potansiyeline sahiptir.

Dolin ve uvala nedir?

Dolin karstlaşma sonucu oluşmuş (lapyaların birleşmesiyle), boyutları bölgenin karstik özelliklerine bağlı olarak değişen, kapalı veya yarı açık çukurluklar. Kalkerli arazilerde erime ve çökme sonucu oluşan tava şeklindeki çukurluklardır.

Karstlaşmanın sebepleri nelerdir?

Öte yandan, glasiyel dönemde Toroslar'ın yüksek kısımlarındaki karstik sahalara yerleşen buzulların erimesi ve bünyelerinde daha fazla karbondioksit ihtiva etmeleri, karstlaşmanın şiddetlenmesine neden olmuştur. Nitekim, Bolkar ve Aladağlardan inen sular bu sahalarda kanyon şeklinde derin vadiler açmışlardır.

Karstik aşınım şekilleri nelerdir?

Yağışlar ve yer altı suları, kalker, jips, kayatuzu, dolomit gibi eriyebilen, kırık ve çatlakların çok olduğu taşların bulunduğu yerlerde, kimyasal aşınıma neden olurlar. Kimyasal aşınım sonunda oluşan şekillere karstik şekiller denir.

Dolin nerede görülür?

Dolin Ülkemizde Nerelerde Görülür? Dolin örneklerine kalkerin yaygın bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nde rastlanır.

Yardang nedir nasıl oluşur?

Yardang, hakim rüzgâr yönüne paralel olarak uzanan, birbirlerinden keskin sırtlarla ayrılmış ve ana çizgileriyle "U" profil gösteren oluklardır. Kil, silt gibi gevşek tortul kayaçların rüzgâr tarafından aşındırılmaları sonucu meydana gelirler. Bunlar ters dönmüş bir tekneye benzeyen uzunlamasına çizgisel sırtlardır.

Dolin ilaç nedir?

DOLİNE, etkin madde olarak etofenamat içerir. Etofenamat, steroid olmayan (kortizonsuz) anti-romatik (romatizma tedavisi) ilaçlar grubundandır ve iltihap/inflamasyon giderici (anti-inflamatuvar) ve ağrı kesici (analjezik) özelliklere sahiptir.

Düden nedir nasıl oluşur?

Kireçli bölgelerde rastlanan düdenler, belirli bir seviyeden sonra suyun yaptığı basınçla oluşmaktadır. ... Düden, kapalı havza ya da çukurlukların tabanında veya kenarında bulunan ve buralara gelen suları emen ve yeraltına boşaltan şekillerdir.