Ankara'nın yöresel müzik aletleri nelerdir?

İçindekiler:

 1. Ankara'nın yöresel müzik aletleri nelerdir?
 2. Yaşadığınız yörede en çok oynanan halk oyunları nelerdir?
 3. Adana'da en çok oynanan halk oyunları nelerdir?
 4. Seymen halk oyunu nedir?
 5. Seymen ve efe oyunları hangi yöreye aittir?
 6. Seymenler mi Seğmenler mi?
 7. Halay oyunu hangi şehre aittir?
 8. Halay nereden çıkmıştır?
 9. Bar hangi ilimize aittir?
 10. Teke hangi şehirde oynanır?
 11. Teke halayı Nerede Oynanır?
 12. Teke zortlatması oyunu nerede oynanır?
 13. Bozkır halayı hangi şehirde oynanır?
 14. Doğu Halayı hangi şehirde oynanır?
 15. Horon oyunu hangi ilimize aittir?
 16. Kafkas Bar hangi illerde oynanır?
 17. Kafkas oyunu nasil ortaya çıktı?
 18. Kafkas yöresi neresi?
 19. Kafkas oyunu nerede?
 20. Kars Kafkas oyunu nasıl oynanır?
 21. Lezginka hangi yöreye aittir?
 22. Kaşık oyunu hangi yöreye ait?
 23. Kaşık Oyunları hangi bölgemizde daha çok oynanır?
 24. Kaşık halk oyunu nasıl ortaya çıkmıştır?
 25. Kaşık oyununda hangi kıyafetler giyilir?

Ankara'nın yöresel müzik aletleri nelerdir?

-Ankara'nın yöresel müziğinde davul, zurna, saz ve bağlama kullanılır. Ancak, Ankara'nın yöresel müziklerinde en fazla "bağlama" çalgısı kullanılır. -Ankara yöresindeki yerel müzik, halkın üzüntülerini, sevinçlerini, kültürünü, düşüncelerini ve duygularını bizlere yansıtır.

Yaşadığınız yörede en çok oynanan halk oyunları nelerdir?

Yaşadığınız yörede en çok oynanan halk oyunları nelerdir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

 • Bodrum Zeybeği.
 • Harmandallı Zeybeği.
 • Kerimoğlu Zeybeği.
 • İslamoğlu Zeybeği.
 • Kütahya Zeybeği.
 • Tavas Zeybeği.

Adana'da en çok oynanan halk oyunları nelerdir?

Halk Oyunları

 • Arap Halayı
 • Dipçik.
 • Eşbulma.
 • Horasan mengisi.
 • Karaçor.
 • Sinsin.
 • Oymak halayı-Acem halayı
 • Telefon- Çift toplu-Karma.

Seymen halk oyunu nedir?

Bolu yöresinin yarı idmancı işi (jimnastiğe benzer) oyunlarından biri Seymen Oyunudur. Zeybek tarzı giyimleriyle erkekler tarafından topluca yürütülür. Seymen Yürüyüş Havası, davul - zurnayla çalınır. Kütahya'da davul - zurnayla çalınan gelin alma havası aynı şeydir.

Seymen ve efe oyunları hangi yöreye aittir?

Seymen oyunu İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ankara iline özgü bir oyundur. Genellikle Ankara'nın köylerinde düğünlerde kız evine giden yöresel kıyafetlerin giyilerek oynanılan yöresel bir oyundur. Seymenlik geleneğinin kökeni Oğuz Türklerine dayanmaktadır. Davul ve zurna ile oynanmaktadır.

Seymenler mi Seğmenler mi?

Seymen, seğmen ya da seyman, eski Türk boylarında göçebe kervanlarını koruyan silahlı birlik, kolcu. Yerleşik hayata geçilmesiyle Anadolu'da köyden köye gelin almaya giden damat tarafının atlı, davullu, zurnalı, silahlı ve cepken giyinmiş delikanlı alayına dönüşmüştür..

Halay oyunu hangi şehre aittir?

Halay, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Orta Karadeniz ve Çukurova bölgesinde oynanan halk oyunlarının genel ismidir.

Halay nereden çıkmıştır?

Türkiye'nin Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Çukurova bölgelerinde oynanan oyunların genel adıdır. İÖ 8000'lere dayanan halay Orta Asya'dan günümüze ulaşmıştır. Kün-Ëki, Güneş ve Eşi, yeryüzüne inmişler, Güneş'in eşi Ay, Tanrı adına halkı tarafından seçilmiş olan Buğ'u kutsamıştır.

Bar hangi ilimize aittir?

Bar Oyunları, Kuzeydoğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane (Kürtün hariç), Erzincan (Kemaliye hariç), Artvin (Hopa, Arhavi ve Borçka hariç), Giresun (Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçelerinde) ve Samsun (Vezirköprü, Havza, Ladik) illerini içine alan bölgede halkın oynadığı halk oyunlarıdır.

Teke hangi şehirde oynanır?

Teke, Antalya, Isparta, Burdur, Fethiye ve Denizli çevresinde yaygın bir oyundur. Teke oyunu : Zeybek türü oyunlarındandır.

Teke halayı Nerede Oynanır?

Teke, Antalya, Isparta, Burdur, Fethiye ve Denizli çevresinde yaygın bir oyundur. ⇝ Zeybek türü oyunlardandır.

Teke zortlatması oyunu nerede oynanır?

Teke zortlatması, (Değişmeli Oyun olarak da bilinir), Burdur, Isparta, Antalya, Denizli ve Fethiye çevresinde yaygın halk ezgisi ve bu ezgi eşiliğinde oynanan zeybek türü halk oyunu.

Bozkır halayı hangi şehirde oynanır?

Doğrulanmış Cevap Merhaba, Halay çeşitlerinden biri olan bozkır halayı daha çok İç Anadolu Bölgesi ve Orta Karadeniz'de bulunan illerimizde oynanır.

Doğu Halayı hangi şehirde oynanır?

Bu oyun daha çok Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinde oynanır. Erzurum ve Kars yöresinde bu oyun oynanır.

Horon oyunu hangi ilimize aittir?

Doğu Karadeniz bölgesi'nde oynanılan geleneksel halk danslarının genel adı olan Horon, Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin, Rize, Kuzey Sivas ve Gümüşhane'de oynanan çevik hareketli oyunlardır.

Kafkas Bar hangi illerde oynanır?

Kafkas: Kuzey Anadolu, Ardahan, Kars, Iğdır çevresinde oynanan oyunların genel ismidir. Bar: Genellikle Kuzeydoğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane yörelerinde oynanan halk oyunudur. Halay: Bölgesel olarak farklılık gösteren bir çok halay çeşidi vardır.

Kafkas oyunu nasil ortaya çıktı?

Oyunun öyküsü; Yıl 1924 Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Kars'a geleceği haber alınır. Bunun üzerine o dönemin mahalli müzisyenleri ve oyuncuları bir araya gelerek Ata'ya karşılama törenlerinde ona oynanmak üzere bir oyun hazırlanır.

Kafkas yöresi neresi?

Kafkasya, Karadeniz ve Hazar denizi arasında yer alan, Avrupa ve Asya'nın sınırında bulunan bölgenin ismi. Kafkas sıradağlarında, Avrupa'nın en yüksek dağı olan ve Kafkas halklarının sözlü edebiyatını oluşturan Elbrus Dağı bu bölgede bulunmaktadır.

Kafkas oyunu nerede?

Kafkas halk oyunları, Ardahan, Kars, Iğdır çevresinde oynanan oyunların genel ismi. Bunun dışında Çoruh ve Kızılırmak havzası etrafında, Marmara'da Kafkas kökenli halkların oynadıkları oyunlara verilen genel isimdir.

Kars Kafkas oyunu nasıl oynanır?

Erkek dansçılar kızın etrafında dizlerinin üstünde zıplaya zıplaya dönerler. Erkek dansçıların bu hareketleri yaparken hızlı hareket etmeleri çok önemlidir. Kız dansçı minik ayak hareketleriyle dik duruşla ilerlerken el ve bileklerini zarifçe sağa ve sola doğru çevirir. Erkek ise kolalarını yana açar.

Lezginka hangi yöreye aittir?

Bütün Kafkasya'da yaygın bir şekilde oynanan; değişik kabilelerce Zilga, Maggalan, Çeçen, İsteme, Şamiley adıyla anılan Lezginka, büyük bir beceri ve ustalık isteyen bir danstır.

Kaşık oyunu hangi yöreye ait?

Kaşık Oyunları veya Kaşık Havası, Türkiye'de Karadeniz Bölgesi (Kastamonu, Bolu, Sinop, Çankırı gibi), Güney Marmara (Balıkesir, Bursa, Bilecik gibi), İç Batı Anadolu (Afyon, Uşak, Eskişehir, Ankara gibi), Konya çevresi ve Mersin çevresinde oynanan oyunların genel adı.

Kaşık Oyunları hangi bölgemizde daha çok oynanır?

Kaşık ritmi eşliğinde oynana bu oyun Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygın olarak oynanmaktadır.

Kaşık halk oyunu nasıl ortaya çıkmıştır?

Konya kaşık oyunu Orta Asya'dan Türkler tarafından getirilmiştir. ... Kaşıklı oyunlar genellikle Yörük ve Türkmen kültürü ile bağlantılı olarak bir dağ oyunu teması içerebilir ya da erkekler arasında bir eğlence toplantısı özelliği taşıyabilir. Oyunun kıyafeti "Silifke" adı verlilen kıyafettir.

Kaşık oyununda hangi kıyafetler giyilir?

Kız Ve Erkek Olarak İki Dalda Üretim Yapılmaktadır. Bayan Kostümü İçerisndeki Kumaşlar Üç Etekte Pamuklu Mecidiyeden Üretilip,GÖmleği Şile Bezi,Yöresel Kuşağının Kumaşı Yün Ve Dokumadır. Cepkenin Kumaşı Kadife Saten Alıcının İsteği Üzerine Değiştirilebilir.