Hayat sözcüğünün eş seslisi nedir?

İçindekiler:

  1. Hayat sözcüğünün eş seslisi nedir?
  2. Bilim eş anlamlısı nedir Eodev?
  3. Rüzgar eş anlamlısı nedir Eodev?
  4. Nehir kelimesinin eş anlamlısı nedir Eodev?
  5. Rüzgar kelimesinin eş anlamı nedir?
  6. Boyunun eş anlamlısı nedir?
  7. Niçin kelimesinin eş anlamı nedir?
  8. Nasıl eş anlamlısı nedir?
  9. Iletişimin sözcüğünün eş anlamlısı nedir?
  10. Cümle ve kelimenin eş anlamlısı nedir?

Hayat sözcüğünün eş seslisi nedir?

→Yazılışları farklı ama anlamları aynı olan kelimelerdir. Hayat Kelimesi eş sesli(sesteş) kelime değildir. Anlam olarak sadece yaşam olan anlamı vardır. Zaten anlamı Yaşam kelimesidir..

Bilim eş anlamlısı nedir Eodev?

Sorumuza Geçelim; Bilim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bilim kelimesinin eş anlamlısı : İLİM sözcüğüdür.

Rüzgar eş anlamlısı nedir Eodev?

Doğrulanmış Cevap Rüzgar kelimesinin eş anlamlısı ''yel''dir.

Nehir kelimesinin eş anlamlısı nedir Eodev?

Mutluluk-saadet,kafiye-uyak,al-kırmızı gibi kelimeler eş anlamlı kelimelere örnek gösterilebilir. Nehir kelimesinin eş anlamlısı IRMAK kelimesidir. Nehir ve ırmak kelimeleri ile ilgili cümle örnekleri: - Memleketimizde bulunan nehirlere büyük ilgi duyulmakta.

Rüzgar kelimesinin eş anlamı nedir?

Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı ama anlamları aynı kelimelere denmektedir. Bu kelimelerden birisi de rüzgar kelimesidir. Rüzgar kelimesinin eş anlamlı kelimesi yeldir. Cümle içerisinde rüzgar kelimesi yerine eş anlamlısı veya anlamdaşı yel kelimesi de kullanılabilir.

Boyunun eş anlamlısı nedir?

Boyuna sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler durmaksızın ve uzunlamasına sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

Niçin kelimesinin eş anlamı nedir?

Neden kelimesinin eş anlamlı kelimesi sebep kelimesidir. Aynı anlam barındırdığı için neden kelimesi yerine sebep kelimesi de kullanılabilir.

Nasıl eş anlamlısı nedir?

nasıl kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : kesinlikle, elbette.

Iletişimin sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

iletişim kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : televizyon, telgraf, telefon, komünikasyon, haberleşme, bildirişim, duygu, muhabere.

Cümle ve kelimenin eş anlamlısı nedir?

Cümle: Tek başına olarak fiil ya da çekimli bir fiille kullanılan ve yardı ya da durum belirten kelimeler topluluğudur. Cümle kelimesinin eş anlamlı yani anlam olarak aynı, yazılış olarak farklı şekilde kullanılan kelimesi ise: tümcedir.