Sınıf rehber öğretmenini kim belirler?

İçindekiler:

 1. Sınıf rehber öğretmenini kim belirler?
 2. Lisede rehber öğretmen ne yapar?
 3. Sınıf rehberlik planlarını kim hazırlar?
 4. Sınıf rehberlik Nedir?
 5. Sınıf rehber öğretmeni nedir?
 6. Kimler rehber öğretmen olarak atanabilir?
 7. Sınıf rehberlik dosyasında ne bulunur?
 8. Kişisel rehberlik ne demek?
 9. Sınıf rehberlik etkinliklerini kim uygular?
 10. Sınıf rehberlik dosyasında neler olmalı?
 11. Ilkokul rehber öğretmeni ne iş yapar?
 12. ❖ sınıf rehberliği uygulaması hangi amaçla yapılır?

Sınıf rehber öğretmenini kim belirler?

İlköğretim ve orta öğretim okullarında rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere her sınıf için öğretim yılı başında öğretmenler kurulunca, rehberlik işine yatkın ve istekli ders öğretmenleri arasından seçilen öğretmenler, okul müdürünün Page 2 ataması ile sınıf rehber öğretmeni olarak, kendisine verilen sınıfın rehberlik ...

Lisede rehber öğretmen ne yapar?

Her öğrenci için bireysel başarı değerlendirmesi yapmak, Öğrencilerin sınav stresini yönetmelerine destek olmak, Mesleki branş belirlemesi için öğrencilere rehberlik yapmak, Okulla ilgili ya da bireysel problem yaşayan öğrencilere yardımcı olmak, gerektiği takdirde başka bir uzmana yönlendirmek.

Sınıf rehberlik planlarını kim hazırlar?

MADDE 23 – (1) Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar: a) Sınıf rehberlik planını okul rehberlik ve psikolojik danışma programı ile sınıf rehberlik programı çerçevesinde hazırlayarak en geç ekim ayının ikinci haftasında eğitim kurumu müdürüne onaylatır.

Sınıf rehberlik Nedir?

Birincisi, öğrencilerin gelişimlerini destekleyerek onların gelişim görevlerini başarmalarına yardımcı olmaktır. Yani, sınıf rehberliği etkinlikleri her bir öğrencinin özel durumları ile değil, okuldaki bütün öğrencilerin gelişimleri ile ilgilenir.

Sınıf rehber öğretmeni nedir?

Madde 51 - Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar: ... Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür.

Kimler rehber öğretmen olarak atanabilir?

Rehber öğretmeni olmak için öncelikle lise veya dengi bir okuldan mezun olmak gerekir. ... Ayrıca psikoloji bölümünden mezun olanlar da yine aynı şekilde rehber öğretmeni olabilirler. Psikoloji bölümü mezunları iki yıllık tezsiz yüksek lisans şartı ile birlikte formasyon dersleri alarak rehber öğretmeni olabilirler.

Sınıf rehberlik dosyasında ne bulunur?

SINIF REHBERLİK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR
 • Sınıf Yıllık Rehberlik Çalışma Planı
 • Yönetmelik(Sınıf Rehber Öğretmeninin görevleri)
 • Sınıf Listesi.
 • Öğrenci Tanıma Fişleri.
 • Öğrenci Adres ve Telefon bilgileri.
 • Oturma Planı Örneği.
 • Sınıf İçinde Yapılan Başkan, Sınıf Temsilcisi, Onur Kurulu Vb.
Daha fazla öğe...

Kişisel rehberlik ne demek?

Kişisel rehberlik, kendini tanıması, anlaması, güçlü ve zayıf yönleriyle kendini kabul etmesi ve geliştirmesi; kendine güvenen, kişiler arası ilişkilerde becerili, kişisel ve sosyal yönden dengeli ve uyumlu bir birey olarak yetişmesine yönelik hizmetleri kapsar.

Sınıf rehberlik etkinliklerini kim uygular?

İlköğretim ve orta öğretim okullarında rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere her sınıf için öğretim yılı başında öğretmenler kurulunca, rehberlik işine yatkın ve istekli ders öğretmenleri arasından seçilen öğretmenler, okul müdürünün Page 2 ataması ile sınıf rehber öğretmeni olarak, kendisine verilen sınıfın rehberlik ...

Sınıf rehberlik dosyasında neler olmalı?

SINIF REHBERLİK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR
 • Sınıf Yıllık Rehberlik Çalışma Planı
 • Yönetmelik(Sınıf Rehber Öğretmeninin görevleri)
 • Sınıf Listesi.
 • Öğrenci Tanıma Fişleri.
 • Öğrenci Adres ve Telefon bilgileri.
 • Oturma Planı Örneği.
 • Sınıf İçinde Yapılan Başkan, Sınıf Temsilcisi, Onur Kurulu Vb.
Daha fazla öğe...

Ilkokul rehber öğretmeni ne iş yapar?

Rehberlik servisinde Rehberlik ve psikolojik danışmanlık ya da psikoloji bölümleri mezunları “Rehber öğretmen” unvanı ile görev yapmaktadır. İlkokulda rehberlik servisinin amacı psikolojik açıdan sağlıklı, kendini tanıyan ve düzgün şekilde ifade edebilen, güven duyan bireylerin yetişmesine destek olmaktır.

❖ sınıf rehberliği uygulaması hangi amaçla yapılır?

Sınıf Rehberliği Etkinliklerinin Amacı Yüzyılın ihtiyaç duyduğu özelliklerle donatılmış bireylerin gelişimini desteklemeye çalışır. Sınıf rehberliği müdahalesinin genel amacı, planlı ve programlı olarak ana okulundan itibaren öğrencilere çeşitli yeterlilikler kazandırmayı hedefler.