Aşağıdakilerden hangisi element ve bileşiklerin ortak özelliklerinden biridir?

İçindekiler:

 1. Aşağıdakilerden hangisi element ve bileşiklerin ortak özelliklerinden biridir?
 2. Element ve bileşiklerin yoğunlukları sabit midir?
 3. Elementlerin genel özellikleri nelerdir?
 4. Elementlerle bileşiklerin özelliklerinden ortak ve farklı olanlar nelerdir?
 5. Monoatomik element ne demektir?
 6. Bileşiklerin ve elementlerin kaynama noktaları sabit midir?
 7. Kaynama noktası sabit midir?
 8. Element ve bileşiklerin özellikleri nelerdir?
 9. Monoatomik Poliatomik nedir?
 10. Diatomik element nedir örnek?
 11. Elementlerin kaynama noktası nelere bağlıdır?
 12. Kaynama noktası nerden nereye artar?
 13. Bileşik nedir bileşiklerin genel özellikleri?
 14. Bileşik nedir bileşiklerin genel özellikleri nedir?

Aşağıdakilerden hangisi element ve bileşiklerin ortak özelliklerinden biridir?

Tabii birbirlerini bütünledikleri için aynı zamanda element ve bileşiklerin birtakım ortak özellikleri ön plana çıkar. - Erime ve kaynama noktaları bulunur. - Homojendirler. - Saf maddelerdir.

Element ve bileşiklerin yoğunlukları sabit midir?

Bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybederler. Belirli koşullarda, hâl değiştirirken yoğunlukları sabittir.

Elementlerin genel özellikleri nelerdir?

- Elementler fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve gaz olarak sınıflandırılmıştırlar. - Hepsi saf maddeden oluşmaktadır. - Elementler kendinden daha basit veya farklı maddelere ayrılamazlar. - Elementlerin kaynama, donma, erime ve yoğuşma özellikleri bulunmaktadır.

Elementlerle bileşiklerin özelliklerinden ortak ve farklı olanlar nelerdir?

Element ve bileşiklerin ortak özellikleri aşağıda yer almaktadır:
 • Element ve bileşikler saf maddedir.
 • Her ikisi de maddenin temel yapı birimleridir.
 • Atomlardan oluşmuşturlar ve tanecikli yapıya sahiptirler.
 • Kendilerine has ayırt edici özelliklere sahiptirler.
 • Fiziksel yöntemler ile bileşenlerine ayrılabilirler.
Daha fazla öğe...

Monoatomik element ne demektir?

Monoatomik elementler doğada tek atomlu halde bulunan elementlerdir. Soygazlar bu gruba girer. He,Ne,Ar,Kr bu tip elementlere birer örnektir. ... Poliatomik elementler ise doğada ikiden fazla atom içeren moleküller halinde bulunan elementlerdir.

Bileşiklerin ve elementlerin kaynama noktaları sabit midir?

3 – Erime ve kaynama noktaları sabit değildir.

Kaynama noktası sabit midir?

Saf maddelerin sabit atmosfer basıncı altında kaynama noktası sabittir. Kaynama süresi boyunca maddenin sıcaklığı değişmez. Sıvı bir maddenin içine uçucu olmayan bir çözünen eklenirse çözeltinin kaynama noktası yükselir. Çözünen madde miktarı arttıkça kaynama noktası yükselecektir.

Element ve bileşiklerin özellikleri nelerdir?

Element maddelerin en saf halidir ve proton sayısı aynı atomların birleşmesi ile oluşmaktadır. ... Sonuç olarak her farklı element farklı tür bir atomdan oluşmuştur. İki ve üzeri sayıda kimyasal elementler sonucu ise bileşikler meydana gelir. Bunlar kimyasal bağlar ile tutulmaktadır ve kırılması zordur.

Monoatomik Poliatomik nedir?

Monoatomik elementler doğada tek atomlu halde bulunan elementlerdir. Soygazlar bu gruba girer. He,Ne,Ar,Kr bu tip elementlere birer örnektir. ... Poliatomik elementler ise doğada ikiden fazla atom içeren moleküller halinde bulunan elementlerdir.

Diatomik element nedir örnek?

İki atomlu molekül ya da diatomik molekül, ikili halde apolar bağlı atomlara verilen genel addır. Azot, oksijen, flor, hidrojen, vb. ametal elementler diatomik moleküllere örnek gösterilebilir. Karbon monoksit (CO) gibi farklı atomlardan oluşan moleküller polar bağlı moleküller olarak adlandırılır.

Elementlerin kaynama noktası nelere bağlıdır?

Kaynama noktası, maddenin cinsine, saflığına ve ortamın basıncına bağlıdır.

Kaynama noktası nerden nereye artar?

Grupta He dışındaki tüm elementler kararlı elementlerdir. Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür. Grupta yukarıdan aşağıya gidildikçe erime ve kaynama noktaları yükselir.

Bileşik nedir bileşiklerin genel özellikleri?

Bileşik, iki veya daha fazla türde elementin bir araya gelerek oluşturduğu kimyasal tepkimeler sonucunda oluşan saf maddelere ise bileşik adı verilmektedir. Bileşiklerin birçoğu moleküler yapılıdır. Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybederek yeni bir kimyasal özellikte madde oluştururlar.

Bileşik nedir bileşiklerin genel özellikleri nedir?

Bileşik, iki veya daha fazla türde elementin bir araya gelerek oluşturduğu kimyasal tepkimeler sonucunda oluşan saf maddelere ise bileşik adı verilmektedir. Bileşiklerin birçoğu moleküler yapılıdır. Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybederek yeni bir kimyasal özellikte madde oluştururlar.