Üniversite bursu kaç yıl verilir?

İçindekiler:

  1. Üniversite bursu kaç yıl verilir?
  2. 2021 Ortaöğretim burs ne kadar?
  3. 12 sınıf son bursu ne zaman kesilir 2021?

Üniversite bursu kaç yıl verilir?

KYK bursu normal öğrenim süresi boyunca verilir. Okulun uzaması durumunda KYK bursu devam etmeyecektir.

2021 Ortaöğretim burs ne kadar?

2021-2022 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURULARI 2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

12 sınıf son bursu ne zaman kesilir 2021?

MADDE 28 – (1) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.) Son sınıf öğrencilerinden, okulu bitirenlerin ve ortaöğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşenlerin bursları, ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir.