4 evre kanser ne demek?

İçindekiler:

  1. 4 evre kanser ne demek?
  2. Akciğer kanseri son evresi ne kadar yaşar?

4 evre kanser ne demek?

Eğer kanser akciğer içindeyse evre 1, en yakın lenf bezlerine yayılmışsa evre 2, her iki akciğer arasındaki boşluğa ve akciğer zarına yayılmışsa evre 3 ve kemik, karaciğer, böbrek üstü bezleri gibi organlara yayıldıysa da evre 4 olarak tanımlanır.

Akciğer kanseri son evresi ne kadar yaşar?

4. evre küçük hücreli olmayan akciğer kanseri için medyan (ortanca) yaşam beklentisi - hastaların yüzde 50'sinin hayatta kaldığı ve yüzde 50'sinin yaşamı kaybettiği zaman - sadece yaklaşık sekiz aydır.