Yorgun zıt anlamı nedir?

İçindekiler:

 1. Yorgun zıt anlamı nedir?
 2. El kelimesinin eş anlamlısı nedir?
 3. El kelimesinin eş seslisi nedir?
 4. Kolay eş sesli mi?
 5. Takip kelimesinin eş anlamlısı nedir?
 6. Takip etmek eş anlamlısı nedir?
 7. Söylenmek kelimesinin eş anlamlısı nedir?
 8. Yabancı kelimesinin eş anlamı nedir?
 9. Yabancı kelimesinin eş anlamlısı nedir Eodev?
 10. Mısırın eş anlamlısı ne?
 11. Ilk kelimesinin eş anlamı nedir?
 12. Kıyafet kelimesinin eş anlamı nedir?
 13. Siyah ın eş anlamlısı nedir?
 14. Özgür kelimesinin eş anlamı nedir?
 15. Kızgın kelimesinin eş anlamı nedir?
 16. Niçin eş anlamlı?
 17. Kocaman kelimesinin eş anlamlısı nedir?
 18. Farklı kelimesinin eş anlamlısı nedir?
 19. Saklı eş anlamlısı nedir?
 20. Hız kelimesinin eş anlamlısı nedir?
 21. Eşsiz kelimesinin eş anlamlısı nedir?
 22. Eşsiz zıt anlamlısı nedir?
 23. Benzersiz kelimesinin eş anlamlısı nedir?
 24. Mücadele zıt anlamlısı nedir?
 25. Kumandanın zıt anlamlısı nedir?
 26. Mücadele ne demek TDK?

Yorgun zıt anlamı nedir?

Merhaba! Yorgun kelimesinin zıt anlamlısı, dinç/enerjik kelimeleridir.

El kelimesinin eş anlamlısı nedir?

el kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Yabancı , Etki , Baskı , Yönetim , Defa , Kez , Mülkiyet , Sahiplik , Aşiret , Oba , İl , Yurt , Ülke , Ahali , Halk.

El kelimesinin eş seslisi nedir?

El kelimesi eş seslidir.”Ellerin Kızı” veya “Elim acıyor” bu iki anlamda “elkelimesi farklı anlam taşıdığı için seslidir.

Kolay eş sesli mi?

Kolay kelimesinin anlamlısı basit dir.

Takip kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Takip sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler izleme, koğuşturma, kovuşturma ve takibat sözcükleridir.

Takip etmek eş anlamlısı nedir?

takip etmek kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : anlamak , izlemek , yetişmek , kovuşturmak.

Söylenmek kelimesinin eş anlamlısı nedir?

söylenmek kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : eleştirmek, azarlamak, çıkışmak, yakınmak, sızlanmak.

Yabancı kelimesinin eş anlamı nedir?

Yabancı ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir; Yabancı sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler acayip, bigane, bilinmeyen, defa, ecnebi, el, garip, ilgisiz, yad, yönetim ve zavallı sözcükleridir.

Yabancı kelimesinin eş anlamlısı nedir Eodev?

Yabancı kelimesinin eş anlamlısı EL kelimesidir. Anlamı ise;bilinmeyen,tanınmayan veya farklı bir ülkeden, farklı bir milletten olan kişi ya da farklı bir ülkeyle, farklı bir milletle ilgili, ona özgü olan her türlü nesne veya davranışlara yabancı denilir.

Mısırın eş anlamlısı ne?

Tüm Eş anlamlılar: MISIR Bu ürünün taneleri.

Ilk kelimesinin eş anlamı nedir?

İlk sözcüğünün 1 adet eş anlamlısı karşılığı bulunmaktadır. İlk ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir; İlk sözcüğünün eş anlamlı kelimesi birinci sözcüğüdür. Bu iki kelime birbiri yerine kullanılabilir.

Kıyafet kelimesinin eş anlamı nedir?

Eş anlamlı kelimeler ve yazılışları dilimiz açısından çok önemlidir. Elbise kelimesinin de eş anlamlısı bulunmaktadır. Elbise kelimesi eş anlamlı kelimeleri ise giysi, kıyafet, esvap, libas, urba, giyecek, giyim, paltar kelimeleridir.

Siyah ın eş anlamlısı nedir?

Siyah sözcüğünün eş anlamlı kelimesi kara sözcüğüdür. Bu iki kelime birbiri yerine kullanılabilir.

Özgür kelimesinin eş anlamı nedir?

Özgür sözcüğünün 6 adet es anlamlisi ne karşılığı bulunmaktadır. ... Özgür sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler azade, bağımsız, başına buyruk, erkin, hür ve serbest sözcükleridir.

Kızgın kelimesinin eş anlamı nedir?

kızgın kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Mütehevvir , Öfkeli , Şiddetli , Sert , Zorlu , Kızışık.

Niçin eş anlamlı?

Neden kelimesinin eş anlamlı kelimesi sebep kelimesidir. Aynı anlam barındırdığı için neden kelimesi yerine sebep kelimesi de kullanılabilir.

Kocaman kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Kocaman sözcüğünün 5 adet es anlami karşılığı bulunmaktadır. Kocaman ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir; Kocaman sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler büyük, hantal, iri, kaba ve koca sözcükleridir.

Farklı kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Farklı ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir; Farklı sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler apayrı, bambaşka ve değişik sözcükleridir.

Saklı eş anlamlısı nedir?

Saklı sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler gizli, hafi, korunan ve mahfuz sözcükleridir.

Hız kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Hızlı kelimesinin eş anlamlısı ÇABUK, SERİ, ATİK veya SÜRATLİ kelimeleridir. Hızlı kelimesi ve eş anlamlıları ile ilgili örnek cümleler: - Çok hızlı bir yarışmacıydı.

Eşsiz kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Eşsiz ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir; Eşsiz sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler benzersiz ve emsalsiz sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

Eşsiz zıt anlamlısı nedir?

Cevap: Eşsiz kelimesinin eş anlamlısı bir tane, bulunmaz, benzersiz dir. Zıt anlamlısı yoktur. Eşsiz => Sadece bir tane olandır.

Benzersiz kelimesinin eş anlamlısı nedir?

- Benzersiz kelimesinin eş anlamlısı EŞSİZ kelimesidir. Örnek cümleler içinde kullanalım. - Camdan bakınca benzersiz manzara ile karşılaşırsın. - Camdan bakınca eşsiz manzara ile karşılaşırsın.

Mücadele zıt anlamlısı nedir?

Cevap: ~♧Mücadele kelimesinin zıt anlamlısı yoktur. Eş anlamlısı vardır o da "savaşmak,uğraşmak" kelimeleridir.

Kumandanın zıt anlamlısı nedir?

Doğrulanmış Cevap Kumandan kelimesinin zıt anlamlısı yoktur. Ancak eş anlamlısı komutan kelimesidir.

Mücadele ne demek TDK?

a. (müca:dele) 1. Birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için iki taraf arasında yapılan zorlu çalışma, savaş. 2. Herhangi bir amaca erişmek, bir kuvvete karşı koyabilmek için bir kişi veya topluluğun güçlü, sürekli çabası, savaşım: “Bu İslam merkezinde içten içe bir yığın mücadele vardı.” -A. H. Tanpınar.