Felsefe Nedir kendinize göre açıklayınız?

İçindekiler:

 1. Felsefe Nedir kendinize göre açıklayınız?
 2. Filozof kısaca nedir?
 3. Bir filozofun özellikleri nelerdir?
 4. Filozof kimdir ne iş yapar?
 5. Filozofun amacı nedir?
 6. Felsefenin Antik Yunan'da ortaya çıkmasının nedenleri nelerdir?
 7. Felsefenin hayatımızdaki rolü nedir?
 8. Filozof Kimdir uzun?
 9. Filozof Kimdir 10 sınıf?
 10. Filozof Kimdir Eodev?
 11. Filozof Kimdir Vikipedi?
 12. Yeni çağ filozofları kimlerdir?
 13. Felsefe düşünürleri kimlerdir?
 14. Stoacılık Nedir Tanımı?
 15. Stoa mantığı nedir?
 16. Stoa felsefesinin temel görüşleri nelerdir?
 17. Epikürcülük ve Stoacılık Nedir?
 18. Epikuros neyi savunur?
 19. Epikürcülere göre mutluluk nedir?
 20. Seneca Stoacı mı?
 21. Cicero Stoacı mı?
 22. Islam Stoacılığı nedir?
 23. Stoacı düşüncenin temsilcileri kimlerdir?
 24. Zenon nasıl öldü?
 25. Stoa felsefesi neyi ölçü alır?
 26. Stoacılık hangi dönem?

Felsefe Nedir kendinize göre açıklayınız?

Felsefenin Sözlük Anlamı Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması. 2. Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü.

Filozof kısaca nedir?

Filozof kelimesinin aslı Yunanca filasofostur. Fila ve sofos kelimelerinden meydana gelen bu kelime hikmeti seven, bilgelik dostu anlamına gelmektedir. ... - Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof. - Felsefe yapmaya meraklı olan kimse.

Bir filozofun özellikleri nelerdir?

Filozoflar oldukça meraklı ve şüpheci kişilerdir. Dinleme, öğretme, muhakeme yeteneklerinin gelişmesi sayesinde diğer insanlara yol gösterme özelliğine sahiptirler.

Filozof kimdir ne iş yapar?

Felsefe - Philosophy, maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi doğru ve güzelin ne olduğu gibi sorun alanlarında inceleme ve araştırma yapan, düşünce üretebilen kişileri yetiştiren eğitim dalıdır.

Filozofun amacı nedir?

Filozoflar, genel anlamda varoluşu, süreçleri ve işleyişi (doğa, sosyal yaşam, matematik vs.) açıklamak için düşünen, bu düşünme eyleminden mantıksal yeni (farklı) sonuçlara varan ve bu sonuçları ifade etmek için yeni tanımlar ve yeni bilgi üreten kişidir.

Felsefenin Antik Yunan'da ortaya çıkmasının nedenleri nelerdir?

Açıklama: Felsefenin Antik Yunan'da doğmasının en temel sebebi, o dönemin Antik Yunanının gelişmiş refah seviyesine sahip olması ve insanların düşünmek ve kültürel aktivitelerde bulunmak için maddi ve manevi olarak yeterli konumda bulunmalarıdır.

Felsefenin hayatımızdaki rolü nedir?

Felsefe,insanın irade gücü ve kendi düşüncesiyle hayatının anlamını bularak yol almasını kolaylaştırır. ... Düşünme yeteneği insanı insan yapan,diğer tüm canlılardan ayıran en hakiki özelliğimizdir.

Filozof Kimdir uzun?

Filozof, kısaca felsefe ile uğraşan kişilere verilen isimdir. Kelime anlamına bakarsak filozof, Antik Yunanca'da bilgelik aşığı anlamına gelen(filasofos) kelimesinden türemiştir. Filozof, herkesçe bilinen anlamı olan "felsefe ile uğraşan kişi" dışında farklı düşünürler tarafından da tanımlanmıştır.

Filozof Kimdir 10 sınıf?

Felsefe ile uğraşan ve fikirlerini tutarlı, temelli, mantıklı bir biçimde ortaya koyabilen ve bunları yaparken de her türlü eleştiriyi ve yargılamayı göze alabilen, bunun yanında fikirlerine karşı oluşabilecek muhalefetleri de mantık çerçevesinde yumuşatabilecek insanlara "filozof" adı verilmiştir.

Filozof Kimdir Eodev?

Filozof; sürekli düşünen, bilgi peşinde koşan, bilgiyi seven kişilerdir. Yani felsefe ile ilgilenirler. Adı geçmişken felsefeden de bahsedelim. Felsefenin tanımı kişiden kişiye değişmektir.

Filozof Kimdir Vikipedi?

Filozof, yeni (farklı) sonuçlara varan ve bu sonuçları ifade etmek için yeni tanımlar ve yeni bilgi üreten kişidir. Filozoflar hayata yeni sözler, cümleler ve bilgiler koyarak insan yaşamında önemli bir yer edinmişlerdir.

Yeni çağ filozofları kimlerdir?

Yeni Çağ

 • Machiavelli (1469-1527)
 • Cardano (1501-1576)
 • Montaigne (1533-1592)
 • Suárez (1548-1617)
 • Francis Bacon (1561-1626)
 • Boehme (1574-1624)
 • Mersenne (1588-1648)
 • Thomas Hobbes (1588-1679)

Felsefe düşünürleri kimlerdir?

 • René Descartes (1596-1650)
 • Francis Bacon (1561-1626) ...
 • 25. Thomas Aquinas (1225-1274) ...
 • İbn-i Sina (980-1037) ...
 • 27. Aristoteles (M.Ö 384–322) ...
 • 28. Platon (M.Ö 428-348) ...
 • 29. Sokrates (M.Ö 469-399) ...
 • Konfüçyüs (M.Ö 551-479) ...

Stoacılık Nedir Tanımı?

Stoacılık ya da Stoa Okulu, kurucusu Kıbrıslı Zenon olan, Megara okulunun bir kolu olan felsefe okulu. ... Stoacılar için insanın temel amacı mutluluktur. Mutluluğa ulaşmak içinse doğaya uygun yaşamak gerekir. Dolayısıyla doğaya uygun yaşamayı felsefi olarak benimsemişler ve dünya vatandaşlığını savunmuşlardır.

Stoa mantığı nedir?

Stoa felsefe okulu, Kıbrıslı Zenon tarafından kurulan bir felsefe okuludur. Stoacı görüşe göre insan, kendi dışında gelişen olayları değiştirebilme gücüne sahip değildir. ... Fakat doğa karşısında özgür olamayan insan, bu kısıtlanmışlığa karşın iyiyi seçme özgürlüğüne ve yeteneğine sahiptir.

Stoa felsefesinin temel görüşleri nelerdir?

Stoa felsefesi, ahlakı felsefenin merkezine alan pratik bir felsefedir. Bu felsefeye göre erek, doğaya uygun yaşamdır. Doğa'ya uygun yaşam ise kutsal doğayı bilmek, tanımak ve onun iradesine boyun eğmektir.

Epikürcülük ve Stoacılık Nedir?

Epikuros, Septisizmde ve Stoacılıkta olduğu gibi, pratik felsefeye, yani ahlak felsefesine yönelmiş ve bu alanda etkinlik göstermiştir. Aristoteles'in ölümünden sonra gelişen iki ana okuldan birisi olan Epikürcülük okulunu kurmuştur. Bu okullardan diğeri ise Stoacılık olarak adlandırılır.

Epikuros neyi savunur?

Epikuros bir ahlak felsefesi geliştirmiştir ve felsefenin ana düşüncesi mutluluktur (eudaimonia). Temel amacın mutluluğa ulaşmak olduğunu belirtir. Felsefenin görevi de buna göre belirlenmiştir, insanın mutluluğa giden yolunu araştırmak. ... Epikuros'a göre; insan, tanrı ve ölüm korkusundan kurtulmalıdır.

Epikürcülere göre mutluluk nedir?

Epikür felsefesi, İ. Ö. 307 civarında kurulmuş ve bir insanın arayabileceği en büyük iyiliğin mütevazı zevkler olduğunu öğretmiştir. Bu bizi huzura, acı ve korkunun yokluğuna getirir.

Seneca Stoacı mı?

Uzun ömrünün ve geniş etkisinin bir kanıtı: En ünlü üç Stoacı da (Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius) bu felsefenin başlangıcından 300-400 sene sonra yaşadı.

Cicero Stoacı mı?

MÖ 3 Ocak 106 - ö. MÖ 7 Aralık 43), Latin kökenli Romalı devlet adamı, bilgin, hatip ve yazar. Felsefe öğrenimini, Epikürosçu Phaedros, Stoacı Diodotos ve Akademi'ye bağlı Philon'dan almış olan Cicero'nun önemi, Yunan düşüncesini daha sonraki kuşaklara aktarmasından oluşur.

Islam Stoacılığı nedir?

Ahlâk. Stoacılık bir ahlâkî idealizmdir. Buna göre en yüksek iyi başka şeyi elde etmek için araç olmayan, doğrudan amaç olan şeydir ki bu da erdemdir. Stoacılar insanın en temel eğiliminin haz değil can güvenliği olduğunu savunmuş ve ahlâkı bu temel güdüye dayandırmıştır.

Stoacı düşüncenin temsilcileri kimlerdir?

Stoacılık ya da stoacı düşünce olarak bilinen bu felsefi akım 4. yüzyılda Kıbrıslı Zenon tarafından kuruldu. Önde gelen temsilcileri arasında azad edilmiş bir köle olan Epictetus, Nero'nun hocası Seneca ve kendi zamanında dünyanın en büyük hükümdarı olan Marcus Aurelius var.

Zenon nasıl öldü?

Buna göre en küçük devinim de sonsuzdu. Başlıca eserleri, ”Tabiat Üstüne” , ”Karşı Fikirler” ve Emperdokles üstüne eleştirili bir “Yorumlama” dır. Zenon, Elea tiranına düzenlenen bir suikaste karıştığı için milattan önce 435 yılında başı kesilerek öldürüldü. ... Her türlü hareket olanaksızdır.

Stoa felsefesi neyi ölçü alır?

Stoa felsefesi, ahlakı felsefenin merkezine alan pratik bir felsefedir. Bu felsefeye göre erek, doğaya uygun yaşamdır. Doğa'ya uygun yaşam ise kutsal doğayı bilmek, tanımak ve onun iradesine boyun eğmektir.

Stoacılık hangi dönem?

Elimizdeki metinlerin hepsi İmparatorluk Dönemi Stoacılığı (Roma Stoası) diye adlandırılan üçüncü ve son döneme aittir. Bu dönemin en önemli fılozofları arasında Seneca, Epiktetos ve Marcus Aurelius adları daha bir öne çıkmaktadır. Stoacılık felsefeyi mantık, fizik ve ahlâk diye üç ana bölüme ayırmıştır.