sUz eki nedir?

İçindekiler:

 1. sUz eki nedir?
 2. Yor hangi ektir?
 3. Yor hangi fiilimsi?
 4. Bir kelimede iki fiilimsi olur mu?
 5. Fiilimsi nedir kısaca özet?
 6. Üç fiilimsi nedir?
 7. Fiilimsi nedir ornekleri?
 8. 8sınıf fiilimsi nedir?
 9. Fiilimsilerin genel özellikleri nelerdir?
 10. Fiilimsi nedir nasıl bulunur?

sUz eki nedir?

-sIz / -sUz eki isimlerden genellikle sıfat olarak kullanılan isimler türeten çok işlek bir ektir. Bu ekle türetilen kelimeler, eklendiği ismi bulundurmama veya o ismin karşıladığı varlık veya kavrama sahip olmama ifadesi taşırlar. Bu işlek kullanım, eki çekim eklerine yaklaştırmaktadır.

Yor hangi ektir?

Cevap. ''-yor'' zaman kiplerinden şimdiki zaman ekidir yani çekim ekidir.''çalışıyor'' kelimesinde ''çalış'' fiil köküdür. ''ı'' ise orda türemiştir yani ünlü türemesi olmuştur. ''-yor'' da dediğim gibi şimdiki zaman ekidir,çekim ekidir.

Yor hangi fiilimsi?

yor eki fiilimsi yapmaz.ıyı odevler.

Bir kelimede iki fiilimsi olur mu?

Bir kelime de iki fiilimsi türü olmaz.

Fiilimsi nedir kısaca özet?

Fiilimsiler, fiillerden (eylemlerden) türeyen sözcükler olmalarına karşın fiillerin aldığı fiil “çekim eklerini” yani şahıs ekleri, haber ve dilek kiplerini alamayan, yalnızca fiillere gelen olumsuzluk eki olan “ma, me, maz, mez” eklerini alabilen sözcüklerdir.

Üç fiilimsi nedir?

Türkçede isim-fiil (mastar), sıfat-fiil (ortaç) ve zarf-fiil (ulaç) olmak üzere üç fiilimsi türü vardır. Bunların ortak özellikleri şöyle sıralanabilir: Fiil, anlamını tamamıyla yitirmez. Fiile gelen, olumsuzluk eki hariç, zaman ve şahıs ekleri gibi fiile özel ekleri almaz, yani fiil çekimine girmezler.

Fiilimsi nedir ornekleri?

Fiilden (eylemden) türeyen ancak tam olarak eylem bildirmeyen, fiillerin aldıkları zaman kiplerini ve kişi eklerini alamayan yalnızca “-ma, -me” gibi olumsuzluk eklerini alabilen sözcüklere “fiilimsiler ya da eylemsi” denir. * “Gelir” sözcüğü bir fiildir. ...

8sınıf fiilimsi nedir?

Cümle içerisinde bir yargı bildiren ancak yüklem olmayan ögelere fiilimsi denir. Eylemsi adıyla da bilinir Fiilimsi eylemden türemesine rağmen cümle içindeki kullanımı nedeniyle fiil değildir.

Fiilimsilerin genel özellikleri nelerdir?

Fiilimsilerin Özellikleri

 • Fiil kip ve kişi eklerini almazlar, yani fiiller gibi çekime girmezler.
 • Fiilimsilerin olumsuzu yapılabilir.
 • Fiilimsiler isim çekim eklerini alabilirler.
 • Fiilimsiler cümlede doğrudan yüklem olamazlar. ...
 • Fiilimsiler, bulundukları cümleyi birleşik yapılı hale getirir.
 • Fiilimsiler birleşik cümlelerde yan cümle kurarlar.

Fiilimsi nedir nasıl bulunur?

Fiilimsiler Nasıl Bulunur?

 1. 1) Fiil kök veya gövdelerini buluyoruz.
 2. 2) Fiilimsi ekleri bulunan fiillerde aranır.
 3. 3) Bulduğunuz kelimeler gerçekten fiilimsi mi?
 4. 4) Fiilimsilerin türleri belirlenir.