adplus-dvertising

Ünsüz benzeşmesi nedir örnekler?

İçindekiler:

  1. Ünsüz benzeşmesi nedir örnekler?
  2. Fıstıkçı ne demek?
  3. T ne zaman d olur?
  4. Sert ünsüz benzeşmesine uymamak ne demek?
  5. Ünlü ünsüz uyumu ne demektir?

Ünsüz benzeşmesi nedir örnekler?

Ünsüz Sertleşmesi (Ünsüz Benzeşmesi) Nedir? Özellikleri, Örnekleri. Aşağıdaki eklerin hepsi aslında yumuşak ünsüzle (-c, -d, -g) başlayan eklerdir. lâf-çı, silâh-çı, heves-ten, dolap-ta, ağaç-tan, kitap-çı, kuruyemiş-çi, çift-çi, cilt-çi, yurt-taş, kat-kı, coş-ku, coş-kun, yayıldık-ça, biç-ki, biç-ti, yat-tı, kanat-tı…

Fıstıkçı ne demek?

Fıstık yetiştiren veya satan kimse. Seller or grower of pistachio.

T ne zaman d olur?

Türkçe'de bir sözcük “f, s, t, k, ç, ş, h, p” ünsüz harflerinden (sert ünsüz) biriyle bitiyorsa bu sözcüklere “d” ve “c” ünsüz harfi ile başlayan bir ek getirildiğinde d, t'ye; c, ç ünsüz harfine ye dönüşür.

Sert ünsüz benzeşmesine uymamak ne demek?

Türkçedeki herhangi bir kelime eğer sert sessiz harflerden biri ile (f, s, t, k, ç, ş, h, p,) sona ererse, daha sonraki gelecek olan ek için yumuşak ünsüzler (c, d, g) ile bitemez. ... Dil bilgisi açısından bu kurala ise ünsüz benzeşmesi ya da diğer ismi ile ünsüz sertleşmesi denmektedir.

Ünlü ünsüz uyumu ne demektir?

Bu uyum; Türkçe kelimelerde art damak ünsüzlerinin kalın a, ı, o, u ünlüleriyle; ön damak ünsüzlerinin ince e, i, ö, ü ünlüleriyle aynı hecede bulunmasından ortaya çıkan bir uyumdur. Kısaca a, ı, o, u ünlüleri g, k, l ünsüzleriyle; e, i, ö, ü ünlüleri ġ, k, l ünsüzleriyle aynı hecede kullanılamaz.