Dosyalama nedir ne demek?

İçindekiler:

 1. Dosyalama nedir ne demek?
 2. Desimal dosyalama sisteminde kurumda verilen hizmetler kaç gruba ayrılır?
 3. Dosyalama ve arşivleme sistemleri nedir?
 4. Desimal dosya sistemi ne demek?
 5. Durum arşivde ne demek?
 6. Geleneksel arşivleme araçları nelerdir?
 7. Dosyalama süreci aşamaları nelerdir?
 8. Dosya sistemi nedir?
 9. Toplu dosya sistemi nedir içinde neler bulunur?
 10. Askılı dosya nedir?
 11. Öğrenci gelişim dosyalarını kim tutar?
 12. Öğrenci ürün dosyası nedir?
 13. Öğrenci özlük dosyası nedir?
 14. Personel özlük dosyası nasıl hazırlanır?
 15. Personel özlük dosyasında ne olur?
 16. Personel özlük dosyasında neler olmalı?
 17. Personel özlük dosyası nereden alınır?
 18. Personel özlük dosyası ne kadar saklanır?

Dosyalama nedir ne demek?

Herhangi bir amaç altında bilginin düzenlenmesi, sıralı hale getirilmesi ve değerlendirilmesi için yapılan çalışmaya dosyalama denir. Dosyalama hem gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir hem de bilgisayar üzerinde yapılabilmektedir.

Desimal dosyalama sisteminde kurumda verilen hizmetler kaç gruba ayrılır?

Özlük ve emekli dosyaları gibi. Desimal ya da ondalık sistem de denilen bu dosyalama biçimi, bir kurumda görülen hizmetlerin onlu gruplara ayrılmasıdır. Onlu gruplar, alt ondalık gruplara ayrılır. Ancak he yeni alt bölünmede yeni bir rakam eklenmesi gerekir.

Dosyalama ve arşivleme sistemleri nedir?

Arşivleme ise; kişilerin veya kurumların geçmişe yönelik faaliyetlerine ait bilgi ve belgelerinin muhafaza edilmesi işlemidir. Özellikle kurumlar açısından son derece büyük öneme sahip arşivleme faaliyeti, dosyalama işlemi olarak da anılmaktadır.

Desimal dosya sistemi ne demek?

Kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri sonucunda teşekkül eden belgelerin, sistemli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak üzere önceden hazırlanmış konu ve konu numaraları envanteri Dosya planı olarak ifade edilir.

Durum arşivde ne demek?

Arşivde: Dosyanın incelenmek üzere tetkik hâkimine gönderilmeyi beklediği aşamayı göstermektedir. ... Yargıtay CBS Gönderildi: Ceza dairelerinde bulunan dosyaların kapatılması veya kapatılıp ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bölümüne gönderilmesi aşamalarından birinde olduğunu göstermektedir.

Geleneksel arşivleme araçları nelerdir?

Arşivleme araçlarını temel olarak dolap ve raf üniteleri, dosya ve klasörler ve yardımcı araçlar şeklinde üç gruba ayırabiliriz.

Dosyalama süreci aşamaları nelerdir?

Dosyalama Süreci

 • Dosyalama Sürecinin Planlanması ...
 • Belgelerin Sınıflandırılması ve Sıralanması ...
 • Dosya Açılması ...
 • Fihrist Hazırlaması ...
 • Dosyaya Erişilmesi. ...
 • Dosyaların Güncelleştirilmesi. ...
 • Dosyaların Yok Edilmesi ya da Arşivlenmesi.

Dosya sistemi nedir?

Dosyalamayı coğrafi bölge ya da illeri esas alan Bölgesel Dosyalama Sistemi, Page 3 Tek konu-tek dosya sistemi de denen bu sistemde her konu için ayrı bir dosyanın açıldığı Konulara Göre Dosyalama Sistemi, Dosyalamanın bir başka türünü de evraka verilen numaralara göre yapılan Nümerik Sistem oluşudur.

Toplu dosya sistemi nedir içinde neler bulunur?

“Öğrenciye daha iyi yardım edebilmek için çeşitli tekniklerle öğrenciler hakkında toplanan bütün bilgilerin sistemli bir şekilde özetlenip kaydedildiği dosyaya TOPLU DOSYA denir.” Toplu dosya öğrenci ve onun gelişme seyri ve seviyesi hakkında somut bilgiye ihtiyaç gösteren rehberlik programı için temel şarttır.

Askılı dosya nedir?

Askılı dosya, evrak ve belgeleri düzene sokan ve kaybolmalarını engelleyen bir kırtasiye ürünüdür.

Öğrenci gelişim dosyalarını kim tutar?

k) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve diğer gerekli kayıtlan tutar, ilgili yazışmaları hazırlar ve İstenen raporları düzenler.

Öğrenci ürün dosyası nedir?

Öğrenci dosyası, öğrencinin okul değiştirmesi veya okulu bitirmesi hâlinde gittiği okula gönderilir. Okulu bitiren ve üst öğrenime devam etmeyen öğrencilerin dosyaları okul arşivinde öğrenci numara sırasına göre beş yıl saklanır.

Öğrenci özlük dosyası nedir?

Bu dosyada öğrencinin kayıt ve okul degiştirme belgeleri, velisiyle yapılan önemli yazışmalar, rehberlikle ilgili her türlü kayıtlar yer alır. Öğrenci dosyası öğrencinin okul değiştirmesi veya okulu bitirmesi halinde gittiği okula gönderilir.

Personel özlük dosyası nasıl hazırlanır?

Personel Özlük Dosyasında Hangi Evraklar Olmalıdır?

 1. Özgeçmiş
 2. İş başvuru formu.
 3. İş başı eğitim formu / oryantasyon formu.
 4. 2 adet vesikalık fotoğraf.
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 6. Nüfus kayıt örneği.
 7. İkametgâh belgesi.
 8. Diplomaların fotokopisi.

Personel özlük dosyasında ne olur?

Özlük dosyası evrakları nelerdir? Personel özlük dosyaları sadece işe girişte istenen belgelerden ibaret olmaz. Aynı zamanda personelin çalıştığı süre boyunca aldığı izinleri, raporları, resmi evrakları, ihtarları ya da disiplin cezalarını da kapsar. Personel hakkında her yeni güncelleme, özlük dosyasına işlenir.

Personel özlük dosyasında neler olmalı?

Personel özlük dosyasının içinde yer alan belgelerin eksiksiz ve güncel olması zorunludur. ... Çalışana ait ikametgah belgesi. Çalışanın aldığı eğitimi belgeleyen diploma fotokopisi ya da mezuniyet belgesi. Sabıka kaydı

Personel özlük dosyası nereden alınır?

Kişinin kayıtlı olduğu adres bilgilerinin bulunduğu belge olan ikametgah belgesi yine herhangi bir nüfus müdürlüğünden ya da bağlı bulunulan muhtarlıktan alınabiliyor. Daha doğrusu birkaç yıl öncesine kadar sadece bu iki mecradan alınabiliyordu. Artık bu belge de E-devlet üzerinden, kolayca temin ediliyor.

Personel özlük dosyası ne kadar saklanır?

Bu açıdan özlük dosyasının içerisindeki belgelerin saklanma süreleri önem taşır. 5510 sayılı Kanuna göre belge saklama süresi, belgenin ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl, kamu idarelerinde ise otuz yıldır.