Üretim kelimesinin zıt anlamı nedir?

İçindekiler:

 1. Üretim kelimesinin zıt anlamı nedir?
 2. Artmak kelimesinin eş anlamlısı nedir?
 3. Heves kelimesinin eş anlamlısı nedir?
 4. Önce kelimesinin eş anlamı nedir?
 5. Biraz kelimesinin eş anlamlısı nedir?
 6. Öğretmen kelimesinin eş anlamlısı nedir?
 7. Zavallı kelimesinin eş anlamlısı nedir?
 8. Mutlu kelimesinin eş anlamı nedir?
 9. Ne kadar kelimesinin eş anlamlısı?
 10. Mutlu mesut eş anlamlı mıdır?
 11. Mesut ve bahtiyar eş anlamlı mı?
 12. Mutlu ve neşeli eş anlamlı mı?
 13. Yararlı kelimesinin eş anlamı nedir?
 14. Neşenin eş ve zıt anlamlısı nedir?
 15. Fakir eş sesli bir kelime midir?
 16. Hızlı kelimesinin eş anlamlısı ve zıt anlamlısı nedir?
 17. Galip zıt anlamlısı nedir Eodev?
 18. Zıt anlamlı kelimeler nedir 3 sınıf?
 19. Zıt anlam nedir 6 sınıf?
 20. Karşıt anlamlı kelimeler ne anlama gelir?
 21. Eş sesli sesteş kelime ne demek?

Üretim kelimesinin zıt anlamı nedir?

''Fikir üretimi noktasında çok zorlanıyoruz.'' ''Her zaman tüketim olmaz mutlaka üretim yapılmalıdır.'' Bu şekilde maddesel ya da düşünce anlamı üzerinden amaca uygun değişik yerlerde her iki kelime ile kullanabilirsiniz. Kısacası üretim kelimesinin zıt anlamlısı olarak tüketim sözcüğü ortaya çıkmaktadır.

Artmak kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Artmak ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir; Artmak sözcüğünün eş anlamlı kelimesi çoğalmak sözcüğüdür. Bu iki kelime birbiri yerine kullanılabilir.

Heves kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Heves sözcüğünün 7 adet eş anlamlısı karşılığı bulunmaktadır. Heves ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir; Heves sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler arzu, düşkünlük, istek, kaygı, merak, neşe ve şevk sözcükleridir.

Önce kelimesinin eş anlamı nedir?

Önce sözcüğünün 4 adet es anlamlisi karşılığı bulunmaktadır. Önce ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir; Önce sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler başta, evvel, geçmiş zaman ve ilkin sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

Biraz kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Biraz ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir; Biraz sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler az, azıcık ve eksik sözcükleridir.

Öğretmen kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Öğretmen kelimesinin eş anlamlı kelimesi muallimdir.

Zavallı kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Zavallı sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler acayip, aciz, biçare, dağınık, düzensiz, fakir, garip, miskin, mutsuz, perişan, yabancı ve yoksul sözcükleridir.

Mutlu kelimesinin eş anlamı nedir?

Mutlu Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler Nelerdir? TDK kaynaklarına göre; kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Berhudar, bahtiyar, mesut, ongun, sevinçli, hoşbaht bunlardan bazılarıdır.

Ne kadar kelimesinin eş anlamlısı?

kadar kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : dek, derecede, miktarda, gibi, genişliğinde, büyüklüğünde, derecesinde, ölçüsünde, denli.

Mutlu mesut eş anlamlı mıdır?

Mesut ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir; Mesut sözcüğünün eş anlamlı kelimesi mutlu sözcüğüdür.

Mesut ve bahtiyar eş anlamlı mı?

Mesut,bahtiyar ve mutlu kelimeleri eş anlamlıdır. Eş anlamlı sözcükleri yazılışları ve okunuşları farklı ancak anlamları aynı olan sözcüklerdir.

Mutlu ve neşeli eş anlamlı mı?

Yazılışı ve okunuşu açısından farklı olan ancak aynı anlama gelen kelimeler eş anlamlıdır. ... Mutlunun eş anlamlısı hakkında detaylar. Türk Dil Kurumu açısından mutlu kelimesinin eş anlamlısı 'neşeli' olarak karşımıza çıkıyor.

Yararlı kelimesinin eş anlamı nedir?

Yararlı sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler çok, esen, iyi ve uygun sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

Neşenin eş ve zıt anlamlısı nedir?

Neşe kelimesinin zıt ( karşıt ) anlamlısı keder , üzüntü kelimeleridir . Neşe kelimesinin eş anlamlısı : Sevinç ' tir .

Fakir eş sesli bir kelime midir?

Fakir kelimesinin anlamlısı 'yoksul' ve 'fukara' olarak bilinmektedir. Her iki kelime de aynı şekilde fakir sözcüğü ile eş anlamlı şekilde kullanılabilir.

Hızlı kelimesinin eş anlamlısı ve zıt anlamlısı nedir?

Bu kapsamda hızlı ile eş anlamlı kullanılabilecek sözcükler çabuk, süratli ve çapkın olarak sıralanmaktadır. Hızlı, sürat belirtmek için kullanıldığında zıt anlama sahiptir. Sürat ifade etmek amacıyla kullanılan hızlı kelimesinin zıt anlamları ise yavaş ve aheste olarak kabul edilmektedir.

Galip zıt anlamlısı nedir Eodev?

Galip kelimesinin zıt anlamlısı Mağlup'tur. Yani kaybetmek,yenilmek.

Zıt anlamlı kelimeler nedir 3 sınıf?

Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen kelimelere zıt anlamlı kelimeler adı verilir. Türkçemizde her sözcüğün eş anlamlısı olmadığı gibi zıt anlamlısı da yoktur. Zıt anlamlı sözcükler genellikle nitelik veya nicelik bildiren sözcüklerde yani sıfat ve zarf özelliğindeki sözcüklerde bulunur.

Zıt anlam nedir 6 sınıf?

Zıt Anlamlılık Anlam maçından birbirinin karşıtı olan kelimeleri zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Bu kelimeler birbirinden karşıt anlamlarını gösterir ve onları zıt anlamlı sözcükler ismi verilir.

Karşıt anlamlı kelimeler ne anlama gelir?

Türkçede anlam bakımından birbirine ters düşen, birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denmektedir. ... Karşıt kelime anlamı olarak bir şeyin aksinde olan, bir şeyin tam tersi durumunda bulunan anlamına gelmektedir.

Eş sesli sesteş kelime ne demek?

Eş sesli kelimeler yazılış ve okunuş bakımından aynı olan kelimelerdir. Fakat anlamları birbirinden farklıdır. Bu kelimelere eş sesli veya sesteş kelime denir. Kısaca eş sesli kelimeler bir kelimenin birden fazla anlam barındırmasıdır.