Eser eş anlamlısı nedir Eodev?

İçindekiler:

  1. Eser eş anlamlısı nedir Eodev?
  2. Eser Anlamdaşı nedir?
  3. Eser in zıt anlamı nedir?
  4. Sesteş ne demek örnek?
  5. Eş sesli sesteş sözcükler nelerdir?

Eser eş anlamlısı nedir Eodev?

Doğrulanmış Cevap Örnek verecek olursak; barış-sulh,müddet-süre,al-kırmızı-güzel-rana,beyaz-ak gibi kelime örnekleri artırılabilir. Eser kelimesinin eş anlamlısı YAPIT, İZ, İM veya YAYIN kelimeleridir. Eser ve eş anlamlı kelimeleri ile ilgili cümle örnekleri: - Bu eserimde her şeyi açıklayacağım.

Eser Anlamdaşı nedir?

Eser sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler işaret, iz, kitap ve yapıt sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

Eser in zıt anlamı nedir?

Eser kelimesinin zıt anlamlısı YOKTUR. Güzel kelimesinin eş anlamlısı HOŞ, İYİ veya RANA kelimeleridir. Güzel kelimesinin zıt anlamlısı ÇİRKİN kelimesidir.

Sesteş ne demek örnek?

Sesteş Nedir. Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelerdir. Bunlar yalın hâlde olabildikleri gibi ek almış hâlde de olabilirler. ... Uyarı 1 : “hala” ve “hâlâ”, “kar” ve “kâr”, “adet” ve “âdet” kelimeleri eş sesli değildir.

Eş sesli sesteş sözcükler nelerdir?

Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler Yazılış ve okunuşları aynı olan; ama anlamları birbirinden farklı olan sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler denir. Bunlar yalın hâlde olabildikleri gibi ek almış hâlde de olabilirler.