adplus-dvertising

Exim performans Kredisi nedir?

İçindekiler:

 1. Exim performans Kredisi nedir?
 2. Marka Kredisi nedir?
 3. Dış ticaret şirketleri ihracat kredisi nedir?
 4. Işletme sermayesi kredisi nedir?
 5. Prefinansman kredisi ne demek?
 6. Prefinansman kredileri avantajları nelerdir?
 7. Prefinansman işleminde vade en fazla kaç yıl olabilir?
 8. Post finansman kredisi ne demek?
 9. Post finansman nedir nasıl yapılır?
 10. Aval kredisi ne demek?
 11. Aval vermek ne demek?
 12. Kabul kredisi ne demek?
 13. Nakdi kredi türleri nelerdir?
 14. Gayri nakdi Çek Kredisi nedir?
 15. Nakit olan krediler nelerdir?
 16. Kredi çeşitleri nelerdir?
 17. Kurumsal kredi çeşitleri nelerdir?
 18. Bireysel kredi türleri nelerdir?
 19. Krediler niteliklerine göre kaça ayrılır?
 20. Teminat grupları nelerdir?
 21. Genel kredi karşılığı nedir?
 22. Kredi Teminatları Nelerdir?

Exim performans Kredisi nedir?

Eximbank Performans Kredisi, Eximbank'ın geçmiş takvim yılı itibariyle belli bir miktarın üzerinde ihracat gerçekleştirmiş olan firmalar için düzenlediği kredi programıdır. İhracatın finansmanı için Eximbank tarafından ihracatçı firmalara doğrudan kullandırılır.

Marka Kredisi nedir?

Marka Kredisi nedir? Yurt dışında yerleşik markaların satın alınması ve Türkiye'de yerleşik markaların yurt dışında tutundurulması kapsamında yapılmış/yapılacak harcamaların finansmanı sağlanmaktadır.

Dış ticaret şirketleri ihracat kredisi nedir?

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine tahsis edilen bir ihracat kredisidir.

Işletme sermayesi kredisi nedir?

İşletmeler sahip oldukları kaynakları, mal ve hizmet üretiminde kullanmak üzere çeşitli varlıkların finansmanında kullanırlar. ... İşletmelerde bu tür kısa vadeli yatırımlar işletme sermayesi, sermaye kredisi ya da sermaye finansmanı olarak adlandırılmaktadır.

Prefinansman kredisi ne demek?

Prefinansman Kredisi, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetler ile ilgili mal ve hizmet alımlarının finansmanında kullanılan bir kredi türüdür.

Prefinansman kredileri avantajları nelerdir?

Prefinansman yapmanın avantajları Prefinans kredi düşük maliyet ile birlikte faiz avantajına sahiptir. Bu krediler Türkiye dışarısından sağlandığından dolayı faiz ücretlendirilmeleri yurt içine nazaran çok daha düşük olur.

Prefinansman işleminde vade en fazla kaç yıl olabilir?

b) Prefinansman:İthalatçının ihracatçıya,sevkiyattan önce finanse etmesi,uluslar arası ticarette prefinansman olarak adlandırılır. Konvertibl dövizlerle en fazla bir yıl vadeli olan bu tür ödeme şeklinde,tarım ürünlerinde 18 aya,gemi ithalatında 24 aya kadar vadeler uzayabilmektedir.

Post finansman kredisi ne demek?

Post-finansman Kredileri İthalatın finansmanında kullanılmak üzere firmalarca yurtdışındaki satıcıdan veya uluslararası piyasalardan sağlanıp bankamız aracılığıyla kullandırılan kredilerdir.

Post finansman nedir nasıl yapılır?

İthalatın finansmanında kullanılmak üzere, firmalarca yurtdışındaki satıcıdan veya uluslararası piyasalardan sağlanıp bankamız aracılığıyla kullandırılan kredilerdir.

Aval kredisi ne demek?

Kabul-Aval Kredisi Nedir? İthalatçı firmaların ihracatçı tarafından keşide edilen poliçeyi kabul ederek, mallara ödeme yapmadan sahip olmasına olanak veren bir finansman türüdür.

Aval vermek ne demek?

Aval, üçüncü kişinin ya da poliçede imzası bulunanlardan birinin müteselsil sorumluluk hükümlerine göre senet bedelini üstlenmesi. Aval, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 700-702. maddelerinde düzenlenmiştir. Aval kambiyo senetlerine özgü bir tür müteselsil kefalettir.

Kabul kredisi ne demek?

Kabul Kredisi ithalatlarınızın bedelini, ihracatçı tarafından keşide edilen poliçeyi kabul ederek mallara ödeme yapmadan ödemenizi sağlayacak bir kredi türüdür. Ödeme, poliçe vadesinde gerçekleştirilir.

Nakdi kredi türleri nelerdir?

Nakdi krediler belirli bir süre sonunda vade faiziyle birlikte geri alınmak üzere tüzel ve gerçel kişilere bankalar tarafından verilen ödünç paradır.

Gayri nakdi Çek Kredisi nedir?

İthalat işlemlerinde, ithalatçı firmanın ödediği ya da vadesinde ödeyeceği bedele karşılık istediği nitelikte malın alınmasını ve ihracatçının belirlenen koşullarda mal bedelini tahsil etmesini Bankamızın garanti altına aldığı kredi türüdür.

Nakit olan krediler nelerdir?

Nakdi krediler, ihtiyaç kredileri türünde, konut kredisi ve taşıt kredisi olarak kullanılan kredi türleridir. Nakdi krediler, belirlenen vade süreleri ve aylık geri ödeme opsiyonlarına göre değerlendirilen nakit verilen kredi türleridir.

Kredi çeşitleri nelerdir?

Kredi çeşitlerini açıklarken ara ara yer verdiğimiz birçok kredi aracı vardır. Bankalar kanununa göre düzenlenen bu araçlar; para olarak borç verilmesi, teminat mektubu, kefalet, kontrgarantiler, aval, ciro, kabul, tahvil, çek, bono, akreditif, ortaklık payları, vadeli işlemler şeklindedir.

Kurumsal kredi çeşitleri nelerdir?

Başlıca ticari kredi türleri aşağıdaki gibidir; Teminatlı ticari kredi. Spot kredi....

 • Teminatlı Ticari Krediler. Günümüzde en çok kullanılan ticari kredi türüdür. ...
 • 2. Spot Kredi. ...
 • 3. Rotatif Kredi (Borçlu Cari Hesap) ...
 • Açık Kredi. ...
 • Gayrinakdi Krediler.

Bireysel kredi türleri nelerdir?

Temelde Bireysel Krediler 4 ana kredi türünden oluşmaktadır: İhtiyaç Kredisi: Gerçek kişilerin, bireysel amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları kredilerdir. Eğitim kredisi, beyaz eşya kredisi, tatil kredisi ve ev yenileme kredisi, altın kredisi vb. kredilerin tümü bireysel ihtiyaç kredileridir.

Krediler niteliklerine göre kaça ayrılır?

1- Nitelik Açısından Krediler; "nakdi"ve"gayrinakdi” kredi olarak ikiye ayrılır. karşılığında bir kişi veya kuruluş lehine garanti vermesi veya kefil olmasıdır. 2- Teminatları Açısından Krediler; "teminatlı” ve “teminatsız” krediler olarak ikiye ayrılır. ... Bu kredi türüne açık kredi adı da verilir.

Teminat grupları nelerdir?

Birinci grup teminatlar, nakit, mevduat, katılım fonu ve altın depo hesaplarını, kredi kartından doğan üye işyeri alacaklarını ve banka nezdinde saklanan altın, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetimi tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, Hazine destekli KGF teminatı vb. teminatlardan oluşurken, ikinci grup ...

Genel kredi karşılığı nedir?

BDDK tebliğinde bu şekilde ayrılan karşılık- lar “Genel Karşılık”olarak adlandırılmıştır. “Kredilerden ve diğer alacak- lardan doğmuş” ifadesi ise Aktif değer azalış karşılıklarını kapsamaktadır. Bu şekilde ayrılan karşılıklara ise tebliğde “özel karşılıklar” denmektedir.

Kredi Teminatları Nelerdir?

Teminat, bir borç için alacaklıya verilen garantiyi veya karşılığı ifade ediyor.Borcun ödenmemesi durumunda hak sahibinin uğrayacağı zararın karşılanması için verilen garanti veya karşılıklara teminat deniyor.