adplus-dvertising

Pnömotoraks nasıl tedavi edilir?

İçindekiler:

 1. Pnömotoraks nasıl tedavi edilir?
 2. Akciğerde baloncuk hastalığı nedir?
 3. Akciğerlerdeki hava keseciklerinin diğer adı nedir?
 4. Hemotoraks ne demek?
 5. Hemotoraks nedir belirtileri nelerdir?
 6. Pnömotoraks Nedir tıp?
 7. Tansiyon pnömotoraks ne demek?
 8. Atelektazi nedir ne demek?
 9. Pnömotoraks Nedir Çeşitleri?
 10. Iğne dekompresyonu ne demek?
 11. Spontan Pnömotoraks ne demek?
 12. Pulmoner kontüzyon ne demek?
 13. Akciğer laserasyonu nedir?
 14. Laserasyon nedir ne demek?
 15. Akciger delinmesi neden olur?
 16. Akciğer Çalişmazsa ne olur?
 17. Tek akciğer ile yaşamak mümkün mü?

Pnömotoraks nasıl tedavi edilir?

Pnömotoraks tedavisinde neler yapılır?

 1. Basit pnömotoraks vakalarında hasta doktor gözetiminde takip edilir. ...
 2. Yine biriken hava miktarına bağlı olarak, torasentez veya iğne aspirasyon yöntemi yardımıyla, hava şırıngayla boşaltılarak sönen akciğer tekrar hava ile dolması sağlanabilir.

Akciğerde baloncuk hastalığı nedir?

Akciğer yüzeylerinde oluşabilecek ve sağlıklı kişilerde herhangi bir rahatsızlığa sebep olmayan bleb veya bül olarak adlandırılan hava keseciklerinin patlayarak akciğerin içindeki havanın plevra yapraklarının arasına dolması nedeniyle oluşan basınç farkının altında akciğer çöker ve primer (birincil) spontan (kendi ...

Akciğerlerdeki hava keseciklerinin diğer adı nedir?

Özellikle sigara içen kişilerde akciğerlerde bül adı verilen hava kesecikleri oluşur ve bunlar da patladığında pnömotoraks meydana gelir.

Hemotoraks ne demek?

Hemotoraks plevral aralıkta kan toplanmasıdır. Plevral aralıkta biriken sıvıya kan denilebilmesi için sıvının hematokrit değerinin en az insan kanı hemetok- rit değerinin yarısı olmalıdır.

Hemotoraks nedir belirtileri nelerdir?

Travmatik olmayan hemotoraks hastaları genellikle nefes darlığı, gelişebilecek anemi tablosu ile tetiklenen yorgunluk, halsizlik, solukluk gibi bulgular ile başvururlar. Travmatik olanlarda ise semptomlar çok çeşitli olabilmektedir.

Pnömotoraks Nedir tıp?

Akciğerlerimizden havanın göğüs kafesi içine dolması sonucu akciğerin çökmesi ve işini yapamaması durumuna, akciğerden hava kaçağı veya tıp dilinde "Pnömotoraks" denilir. Pek çok nedene bağlı olabileceği gibi kendiliğinden de olabilir.

Tansiyon pnömotoraks ne demek?

pnömotoraks göğüs kafesi içinde akciğerlerin ventilasyonuna olanak sağlayan düşük basıncın kaybolması ve bunun sonucunda akciğerin kollabe olarak solunuma katılmamasıdır. pnömotoraksın klinik bulgularından en sık rastlananı ani başlayan batıcı ve yanıcı tarzda plöritik tipte göğüs ağrısıdır.

Atelektazi nedir ne demek?

Atelektazi, fiziksel bir tıkayıcı nedeniyle akciğerin tamamı veya bir kısmına hava gidememesi ve sonuç olarak ilgili akciğerin veya kısmının şişememesi olarak tanımlanabilecek bir hastalıktır.

Pnömotoraks Nedir Çeşitleri?

Spontan ve akkiz olarak iki çeşittir. Spontan pnömotoraks ise primer, sekonder ve neonatal olamk üzere üçe ayrılır. Primer spontan akciğer sönmesi kendiliğinden ortaya çıkan ve herhangi bir sebebe bağlı olmayan pnömotorakstır. Akkiz pnömotoraks ise iatrojenik, barotramva ve tramvatik olarak üç çeşittir.

Iğne dekompresyonu ne demek?

Tansiyon pnömotorakslı hastalarda plevral alandaki yüksek basıncın kısa zamanda boşaltılması için gerekli ürün. Tansiyon pnömotorakslı hastalarda plevral alandaki yüksek basıncın kısa zamanda boşaltılması için gerekli ürün.

Spontan Pnömotoraks ne demek?

Pnömotoraks (Akciğer Sönmesi) Plevral aralıkta hava bulunması ve buna sekonder akciğer kollapsıdır (sönmesi). Travma veya neden olacak bir girişim olmadan oluşan pnömotoraksa Primer Spontan Pnömotoraks denir.

Pulmoner kontüzyon ne demek?

Pulmoner kontüzyonda primer patoloji alveollerin içinde ve intersitisyel alanda anormal sıvı birikerek, bronşiyollerde ve alveollerde gaz değişiminin bozulması ile hipoksemi ve hiperkarbi oluşmasıdır. Bu hastalarda hızlı klinik kötüleşme görülebileceği için, tüm hastalar erken dönemde yakından takip edilmelidir.

Akciğer laserasyonu nedir?

Tip 1 laserasyon: Göğüs duvarı sıkışması sonucu akciğerde oluşan rüptürdür. Genellikle gençlerde görülür ve en sık görülen laserasyon tipidir. Tip 2 laserasyon: Alt lo- bun vertebraya doğru yer değiştirmesidir.

Laserasyon nedir ne demek?

Laserasyon ya da "Laceratıon" Latince bir kelimedir ve yırtılma anlamına gelir. Laserasyon, yırtılma yani travmatik yaralanmadır. Laserasyonlar delici yaralanmalar sonucu meydana gelir.

Akciger delinmesi neden olur?

Akciğer delinmesine, pnömatoraks veya akciğer kollapsı da denir ve akciğere şiddetli bir travma alındığında ortaya çıkar. Bu travma, kaburga kırılması veya bıçak darbesi şeklinde olabilir. Bu tip yaralanmalar akciğerin etrafında normal olmayan şekilde hava birikmesine sebep olurlar.

Akciğer Çalişmazsa ne olur?

Akciğerler yeterli kapasitede çalışamadığı, kişinin dakika solunum sayısı veya kalitesi düştüğü zaman en çok görülen sorun nefes darlığı oluyor. Öksürük, dudaklarda, parmaklarda morarma (siyanoz), hızlı nefes alma, boğulma hissi ve bilinç bulanıklığı da nefes darlığına eşlik edebiliyor.

Tek akciğer ile yaşamak mümkün mü?

Bekar, “Akciğer kanserlerinin tedavisinde; ameliyatla akciğerin, sağ ya da sol, bir tanesi tamamen çıkarılabilir ve hasta tek akciğer ile yaşamını sürdürebilir.