Almış mıydın nasıl yazılır?

İçindekiler:

  1. Almış mıydın nasıl yazılır?
  2. Açıklar mısınız nasıl yazılır?
  3. Verecek misin nasıl yazılır?
  4. Burada mısınız nasıl yazılır?
  5. Ki eki nasıl yazılır TDK?
  6. Sanada nasıl yazılır?
  7. Sanada iyi geceler da ayrı mı?
  8. Sağol sanada nasıl yazılır?

Almış mıydın nasıl yazılır?

Merhaba , Oyuncağımı almış mıydın ? olacak. Çünkü -mı,-mi,-mu,mü,-mısın,-musun,-mıydın,-muydun gibi ekler yani soru anlamı katan ekler daima ayrı yazılır.

Açıklar mısınız nasıl yazılır?

TDK kurallarına göre "bakabilir misiniz" ayrı yazılır. -bilmek birleşik eylemdir, ayrılmaz ama soru anlamı veren "mi" ve devamının ayrı yazılması gerekir.

Verecek misin nasıl yazılır?

Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitişik olarak yazılır: Verecek misin?

Burada mısınız nasıl yazılır?

Soru eki alan -mi dolayısıyla "mısın", "mıydı" gibi ekler ayrı yazılır. "Burada mısın" gibi.

Ki eki nasıl yazılır TDK?

Bağlaç olan ki ayrı yazılır: bilmem ki, demek ki, kaldı ki vb. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Birkaç örnekte ki bağlacı kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır: belki, çünkü, hâlbuki, mademki, meğerki, oysaki, sanki. Bu örneklerden çünkü sözünde ek aynı zamanda küçük ünlü uyumuna uymuştur.

Sanada nasıl yazılır?

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Sana da. Çünkü ''Sana da'' kelimesinde da'nın bulunma durumu eki olarak kullanılması mümkün değildir. Da ve de'nin ek olması için ''Sende'' ya da ''Bende'' gibi kelimelerde kullanılması gerekir.

Sanada iyi geceler da ayrı mı?

- İyi geceler. - Sana da. Durum eki olan de bitişik yazılır.

Sağol sanada nasıl yazılır?

Merhaba, “Sağ ol, sana da.” cümlesindeki “da” ayrı yazılır. Çünkü bu cümledeki “da” “dahi” anlamındaki “da”dır. Bulunma durumu anlamındaki “-de/-da” eki değildir. Cümleden “-de”yi çıkardığında anlam bozuluyorsa bitişik yazmalısın, bozulmuyorsa ya da belki biraz değişiyorsa ayrı yazmalısın.