Ana kaynaklar nelerdir?

İçindekiler:

 1. Ana kaynaklar nelerdir?
 2. Birinci el kaynaklar hangi özelliği ile ikinci el kaynaklardan farklıdır?
 3. Kitabeler ikinci el kaynak mıdır?
 4. Birinci el ve ikinci el kaynak nedir?
 5. Para tarihçi için kalıntı niteliğinde bir kaynak mıdır?
 6. Tarih biliminin kaynakları nedir?
 7. Mitos yazılı kaynak mıdır?
 8. Sözlü tarih kaynakları nelerdir?
 9. Sözlü tarih kaynakları nelerdir 4 sınıf?
 10. Sözlü Tarih Nedir ilkokul 4?
 11. Sözlü tarih çalışması yaparken uymamız gereken kurallardan 5 tanesi nedir?
 12. Sözlü tarih çalışması yaparken uymamız gereken kurallar nelerdir?
 13. Sözlü tarih çalışması yaparken hangi araç gereçlere ihtiyaç vardır?
 14. Sözlü tarih çalışmalarının aşamaları nelerdir?
 15. Sözlü tarih yöntemi ne demektir?
 16. Sözlü tarih çalışması yapılırken kimlere Başvurulur?
 17. Sözlü tarih araştırması yapılırken hangi malzemeler kullanılır?
 18. Sözlü Tarih Nedir Kısaca Eodev?
 19. Aşağıdakilerden hangisi sözlü tarih araştırmasında kullanılmaz?
 20. Aile tarihimizi nasıl öğrenebiliriz?
 21. Aile tarihini yazmak için hangi yöntemler kullanılır?
 22. Aile tarihimizin geçmişini öğrenirken genellikle hangi yöntemi kullanırız?
 23. Aile tarihimizi öğrenmek için nelerden yararlanırız?
 24. Aile geçmişimizi neden öğrenmeliyiz?
 25. Aile tarihimizi yazarken aşağıdakilerden hangisinden Faydalanamayız?

Ana kaynaklar nelerdir?

Birinci Elden Kaynaklar veya Ana Kaynak : Olayın gerçekleştiği dönemden kalan her türlü kaynak (yazı, eser , yapıt, yazt vb.. ). Örneğin Orhun yazıtları gibi yazıtlar, her türlü devlet evrağı (tutanaklar, maliye kayıtları, mahkeme kararları vb..) birinci el kaynaktır (TBMM cerideleri, Osmanlı Kadı sicilleri).

Birinci el kaynaklar hangi özelliği ile ikinci el kaynaklardan farklıdır?

Birinci elden kaynak ile ikinci elden kaynağın farkı nedir 1. elden kaynak yani ana kaynaktır. 2. elden kaynaklar ise ana kaynaktan yararlanalırak hazırlanan kaynaklardır.

Kitabeler ikinci el kaynak mıdır?

Cevap. birinci elden kaynaklar:o. döneme ait gazete,kitabe,mezar,tablet,para,heykel,arkeolojk buluntular...

Birinci el ve ikinci el kaynak nedir?

Birinci elden kaynaklar bir tarihi olayın yaşandığı dönemde yaşamış, görmüş, o zamanda bulunan kişilerin ortaya koydukları eserlerken, ikinci elden kaynaklar birinci elden kaynaklar incelenerek ortaya konan eserlerdir.

Para tarihçi için kalıntı niteliğinde bir kaynak mıdır?

10. Tarihi bilgi mutlak ve değişmez bir nitelik taşır. 11. PARA, tarihçi için kalıntı niteliğinde bir kaynaktır.

Tarih biliminin kaynakları nedir?

Tarih bilimi yazılı kaynaklar olarak; Belgeler, Arşivler, Görsel ögeler, Sesli ve Görüntülü ögeler, Kütüphaneler, Vakayinameler, Secereler (Geneoloji), Takvim – Yıllık, Hatıratlar, Dergi – Gazete, Seyahatnameler, Biyografiler gibi somut ögeler kullanır.

Mitos yazılı kaynak mıdır?

Cevap : Mitoslar yazılı kaynak değildir.

Sözlü tarih kaynakları nelerdir?

Sözlü tarihin en büyük kaynağı insandır. En önemli özelliği ise yine tarihin nesnesi olan insan unsurunu kendisine temel bilgi kaynağı olarak almasıdır. Sözlü tarihin diğer kaynakları ise ; tarihî şiirler, hikâyeler, efsaneler, mitoslar, destanlar, menkıbeler, fıkralar ve atasözleri olmak üzere çeşitlendirilebilir.

Sözlü tarih kaynakları nelerdir 4 sınıf?

Sözlü tarih: Yaşayan deyiş

 • Sözlü tarih kaynakları Sözlü tarih kaynakları tarihî şiirler, hikâyeler, efsaneler, mitoslar, destanlar, menkıbeler, fıkralar ve atasözleri olmak üzere çeşitlendirilebilir. ...
 • Aile tarihi. ...
 • Kurum tarihi. ...
 • Olay tarihi.

Sözlü Tarih Nedir ilkokul 4?

Sözlü tarih, belli bir konu ile ilgili olarak, konu hakkında bilgi sahibi olan kişilerle görüşmeler yapılarak bilgi toplamak, incelemektir. Sözlü tarih, tarihin bir kolu değil, bir yöntemidir.

Sözlü tarih çalışması yaparken uymamız gereken kurallardan 5 tanesi nedir?

Sözlü tarih çalışması yaparken uymamız gereken kurallar:1. Karşımızdaki insana saygı göstermeliyiz.

Sözlü tarih çalışması yaparken uymamız gereken kurallar nelerdir?

 • Karşımızdaki insana saygı göstermeliyiz.
 • Karşımızdaki insanın anlattıklarını küçümsememeliyiz.
 • Karşımızdaki insanın rahat etmesini sağlamalıyız.
 • Karşımızdaki insanın tarih kitaplarındaki bilgilerden başka bir açıda bilgi vereceğini hatırlamalıyız.
 • Görüşülen kişiye uygun basit ve öz sorular hazırlanmalıdır.

Sözlü tarih çalışması yaparken hangi araç gereçlere ihtiyaç vardır?

Sözlü tarih çalışması yaparken ihtiyaç duyacağımız araç ve gereçler:

 • 1.Notlarımızı almak için kullanacağımız bir not defteri,
 • Yazı yazma aracı yani kalem,
 • Fotoğraf çekebileceğimiz bir fotoğraf makinesi,
 • 4.Video kaydı yapabileceğimiz bir kamera,
 • Ses kaydedebileceğimiz bir ses kayıt cihazı,

Sözlü tarih çalışmalarının aşamaları nelerdir?

Sözlü Tarih Aşamaları:

 • Görüşme yapılacak kişi belirlenir.
 • Görüşmenin yeri ve zamanı belirlenir.
 • Sorular belirlenir.
 • Görüşme sırasında kullanılacak araç gereçler belirlenir.(ses kayıt cihazı, kamera, not defteri)
 • Görüşme yapılır.
 • Görüşme kayıtları düzenlenerek yazılı hale getirilir.

Sözlü tarih yöntemi ne demektir?

Sözlü tarih, tarihi yazılı belgelere ek olarak yaşayan bireylerin belleğe dayalı anlatıları aracılığıyla yazma ve sıradan insanları, gündelik yaşamı ve öznelliği tarihin araştırma alanına dahil etme dürtüsüyle şekillenen ve ses kaydetme teknolojilerinin gelişmesiyle de desteklenen disiplinlerarası bir çalışma alanı ve ...

Sözlü tarih çalışması yapılırken kimlere Başvurulur?

Sözlü tarih çalışmasını devletten firmaya, vakıftan evdeki bir aile ferdine kadar isteyen herkes yapabilir. Eğer bu çalışma kişinin sadece kendi kendine bir bilgiye ulaşma veya merak arzusu doğrultusunda yapılmayıp kayıtlara geçirilecekse yasal süreç başlar.

Sözlü tarih araştırması yapılırken hangi malzemeler kullanılır?

Cevap: Kağıt,ses kayıt cihazı,kalem,kamera,fotoğraf makinesi,eski fotoğraflar.

Sözlü Tarih Nedir Kısaca Eodev?

Sözlü tarih, tarihi yazılı belgelere ek olarak yaşayan bireylerin belleğe dayalı anlatıları aracılığıyla yazma ve sıradan insanları, gündelik yaşamı ve öznelliği tarihin araştırma alanına dahil etme dürtüsüyle şekillenen ve ses kaydetme teknolojilerinin gelişmesiyle de desteklenen disiplinler arası bir çalışma alanıdır ...

Aşağıdakilerden hangisi sözlü tarih araştırmasında kullanılmaz?

sorunun cevabı "El feneri" dır.

Aile tarihimizi nasıl öğrenebiliriz?

Aile, kökleri geçmişe dayanan toplumları oluşturan en küçük kurumdur. Aile tarihi de üyesi olduğumuz ailenin geçmişini ayrıntılı olarak incelemektir....Aile tarihimizi;

 1. Görsel ve yazılı kaynaklardan.
 2. Eskiden kalan eşyalardan.
 3. Sözlü tarih yöntemini kullanarak.
 4. Soyağacını kullanarak öğrenebiliriz.

Aile tarihini yazmak için hangi yöntemler kullanılır?

Aile tarihi hazırlanırken genellikle sözlü tarih yöntemi kullanılır. Sözlü tarih, olayların tanığı olan kişilerle yapılan söyleşilere dayanılarak yazılır. Aile tarihimizi oluştururken sözlü tarih yönteminin yanı sıra yazılı ve görsel kaynaklardan ve çeşitli nesnelerden de yararlanırız.

Aile tarihimizin geçmişini öğrenirken genellikle hangi yöntemi kullanırız?

Aile tarihi hazırlarken sözlü tarih yönteminden yararlanırız.

Aile tarihimizi öğrenmek için nelerden yararlanırız?

Aile tarihimizi yazarken nelerden yararlanırız

 • eskiden çekilmiş fotoğraflara bakabiliriz yada aile büyüklerimize danışabiliriz.
 • anne veya babaannenden konuşmalarını iste.

Aile geçmişimizi neden öğrenmeliyiz?

Cevap : Aile tarihimizi öğrenmemiz sayesinde de biz tarihimizi öğrenmiş oluruz. Aile tarihi bizim geçmişimizi öğrenmek adına önemlidir. Atalarımızı dedelerimizi ninelerimizi bilmek bizim asli görevimizdir. Geçmişini bilen insan geleceğine de sahip çıkar bu yüzden de aile tarihini öğrenmek önemlidir.

Aile tarihimizi yazarken aşağıdakilerden hangisinden Faydalanamayız?

Aile tarihimizi yazarken aşağıdakilerden hangisinden faydalanamayız? Aile tarihimizi yazarken aşağıdakilerden hangisinden faydalanamayız? sorunun cevabı "okul kitaplarımızdan " dır.