Psikomotor öğrenme nedir kısaca?

İçindekiler:

 1. Psikomotor öğrenme nedir kısaca?
 2. Psikomotor Alan ne demek?
 3. Temel hareketler döneminde kazanilan psiko motor yetenekler nelerdir?
 4. Model yoluyla öğrenme nedir?
 5. Devinişsel alan ne demektir?
 6. Devinişsel ve psikomotor aynı mı?
 7. Temel hareket becerilerinin kazanılmasında neler etkili?
 8. Motor gelişim evrelerinden hangisi temel hareketler dönemine girmektedir?
 9. Taklit ederek öğrenme nedir?
 10. Model alma yöntemi nedir?

Psikomotor öğrenme nedir kısaca?

Psiko-motor gelişim, fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanmasıdır. Bir başka deyişle, temelinde hareket olan becerilerin kazanılmasını içeren ve doğum öncesi dönemde başlayıp ömür boyu süren bir süreçtir.

Psikomotor Alan ne demek?

Psikomotor becerileri, kişinin fiziksel gelişimi ile merkezi sinir sistemi gelişiminin orantılı bir şekilde ilerlemesi ve gelişim göstermesi olarak ifade edilmektedir. Psikomotor becerilerinin kazanılmasına bağlı olarak organizmalar da isteme bağlı olarak hareketlilik kazanır.

Temel hareketler döneminde kazanilan psiko motor yetenekler nelerdir?

Söz konusu yetenekler dikkat, güç, tepki hızı, eşgüdüm, denge ve esneklik olarak nitelendirilmektedir:
 • Dikkat: Duyguları ve düşünceyi, bir olay ve bir nesne üzerinde yoğunlaştırmaktır; zihinsel kurgularla eş anlamlıdır. ...
 • Güç: Bütün psikomotor davranışların öğrenilmesi bir güç (kuvvet) gerektirir.
Daha fazla öğe...

Model yoluyla öğrenme nedir?

Model alarak öğrenme, diğer adıyla gözlem yoluyla öğrenme tüm canlıların en etkin öğrenme biçimidir. ... Çocuklar, çevresindeki kişilerden ve onların sosyal dünyalarından öğrenmeye başlamaktadırlar. Çocukların kazandıkları kavramların, düşüncelerin, becerilerin, tutumların kaynağı sosyal çevreleridir.

Devinişsel alan ne demektir?

Devinişsel alan, fiziksel hareketi, hareketsel beceri alanını kullanmayı ve koordinasyonu içerir. Psikomotor davranışlar zihin_kas koordinasyonu ile yapılan davranışlardır. Trafikte yaya kaldırımı olmayan yerlerde soldan yürüme, coğrafya dersinde harita çizme bu alandaki davranışlara örnek olarak verilebilir.

Devinişsel ve psikomotor aynı mı?

Psikomotor sözcüğünün Türkçe'de “Devimsel, Devinsel, Devinişsel, Devinimsel” gibi Türk bilim adamları tarafından kullanılan değişik ifadelerine rastlamaktayız. Psikomotor Alan duyu organları zihin ve kasların birlikte çalışması sonucu ortaya çıkan davranışları içerir.

Temel hareket becerilerinin kazanılmasında neler etkili?

Beşinci Aşama : Temel hareket becerilerinin kazanılması çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi üzerinde önemli rol oynar. 6. Altıncı Aşama : Temel hareket becerilerinin kazanılmasında güç, esneklik, denge, dayanıklılık, hız, çeviklik, koordinasyon gibi faktörler etkilidir.

Motor gelişim evrelerinden hangisi temel hareketler dönemine girmektedir?

6.3. Temel Hareketler Dönemi (2-7 Yaş) Yaşamın ikinci yılından yedi yaşına kadar olan devrede çocuklar temel becerileri kazanmaktadırlar. Bu temel beceriler koşma, sıçrama, sekme, atlama, yakalama, fırlatma, tekme atma gibi hareketlerdir (Tablo 2).

Taklit ederek öğrenme nedir?

Çocuklarda öğrenme, ilk olarak model alarak taklit etme ile oluşur. Çevrelerindeki insanları model olarak alır, taklit eder ve onlar gibi davranmaya çalışırlar. Kazandıkları bu beceri gelişimi sayesinde artık anneye bağımlı bebeklik sürecinden sıyrılmaya başlarlar.

Model alma yöntemi nedir?

Model alma eğitiminde genellikle video materyalleri kullanılır. Çocuktan videoda görülen kişiyi takip etmesi ve onun yaptıklarını yapması istenir. Bu şekilde beceri öğretimini pratiğe geçirmek mümkün olabilmektedir. Videoyla model alma yönteminde çocuğun önünde öğrenmesine yardımcı olabilecek materyaller bulunur.