Kunut duasi nasil?

İçindekiler:

  1. Kunut duasi nasil?
  2. Vitri Vacipte kunût duaları yerine ne okunur?
  3. Kunut duaları ne anlatır?
  4. Vitir namazında kunut dualarının yerine hangi dua okunabilir?
  5. Kunut tekbiri ne demek?

Kunut duasi nasil?

KUNUT DUALARI OKUNUŞU 1.Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu'minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk.

Vitri Vacipte kunût duaları yerine ne okunur?

Eğer bir kişi vitir namazının 3. rekatında okunan Kunut duasını bilmiyorsa ya da ezberleyemiyorsa "Rabbenâ âtina fi'd-dünyâ haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve qınâ azâbe'n-nâr" (Bakara, 201) ayetini okuyabilirler.

Kunut duaları ne anlatır?

İbadet, taat, huşû, kıyam, sükût, dua anlamına gelir kunut. Kunut terim olarak; yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının son rekâtında rükûdan önce yapılan duanın adıdır.

Vitir namazında kunut dualarının yerine hangi dua okunabilir?

Eğer bir kişi vitir namazının 3. rekatında okunan Kunut duasını bilmiyorsa ya da ezberleyemiyorsa "Rabbenâ âtina fi'd-dünyâ haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve qınâ azâbe'n-nâr" (Bakara, 201) ayetini okuyabilirler.

Kunut tekbiri ne demek?

Kunut duaları vitir namazının (yatsı namazından sonra kılınan) son rekatında rükuya gitmeden önce tekbir alınarak yapılan duanın adıdır.Vitir namazının 3. rekâtında Fatiha suresi ve zammı sure okunduktan sonra tekbir alarak (Allahü Ekber) eller kaldırılır ve tekrar bağlanır ve kunut duaları okunur okunduktan sonra ...