Hangi gelişmeler sonrası Kerden Antlaşması imzalanmıştır?

İçindekiler:

  1. Hangi gelişmeler sonrası Kerden Antlaşması imzalanmıştır?
  2. İran hangi antlaşma ile Osmanlı'nın üstünlüğünü tanımıştır?
  3. Osmanlı İran ele geçirdi mi?
  4. Kerden Antlaşması hangi padişah döneminde imzalandı?

Hangi gelişmeler sonrası Kerden Antlaşması imzalanmıştır?

1742-1746 Osmanlı-İran Savaşı'nı sona erdirmiştir. Bu antlaşma Nadir Şah'ın Tahran ile Kazvin arasında "Karden" mevkinde bulunan ordugâhında Osmanlı Elçisi "Mustafa Nazif Efendi" ile İran tarafında "Hasan Ali Hacı Han" arasında imzalanmıştır.

İran hangi antlaşma ile Osmanlı'nın üstünlüğünü tanımıştır?

Kasr-ı Şirin Antlaşması).

Osmanlı İran ele geçirdi mi?

Osmanlılar İran'da çok büyük fetihler yaptı. Kanunî döneminde ele geçirilemeyen yerler III. Ahmed döneminde fethedilmişti. Son Safevi hükümdarı Şah Hüseyin'in oğlu Tahmasb, Afganlılar'ın istilası üzerine Tebriz'e kaçarak, II. Tahmasb adıyla kendisini şah ilân etti.

Kerden Antlaşması hangi padişah döneminde imzalandı?

Kerden Antlaşması veya Karden Antlaşması, tarihinde Osmanlı Devleti ile Afşar Hanedanı'nın kurucusu Nadir Şah'ın ve Raziya Sultan'ın yönettiği İran arasında İran'da imzalanmış bir antlaşmadır.