Irfan nedir sözlük anlamı?

İçindekiler:

  1. Irfan nedir sözlük anlamı?
  2. Irfan duygusu nedir?
  3. Irfan nuru ne demek?
  4. Irfan kelimesinin kökü nedir?
  5. Zikir kelimesi ne demek?
  6. İlim ne demek din kültürü kısaca?
  7. Ilımlı olmak ne demek?

Irfan nedir sözlük anlamı?

Eskimiş bir kelime olan irfan Türk Dil Kurumu sözlükleri ve internet adresinde üç anlamda açıklama bulmuştur. Bunlar: 'anlama bilme', 'kültür', 'gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziştir.

Irfan duygusu nedir?

İrfan gerçeğe ulaştırma isteği, hadiseleri güçlü seziş, emin adımlarla sonuca varıştır. Olayları bilme, anlama, sezme ve kavrama biçimidir. Bazen dini gerçekleri, sırları ve gizemleri bilme isteği olarak algılanabilir.

Irfan nuru ne demek?

Hikmetli, nurlu bilgi.

Irfan kelimesinin kökü nedir?

Arapça ˁrf kökünden gelen ˁirfān عرفان "1. bilme, öğrenme, 2. bilgi, özellikle pratik bilgi, usul ve örf bilgisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁarafa عرف "bildi, öğrendi, tanıdı, ayırt etti" fiilinin masdarıdır.

Zikir kelimesi ne demek?

Zikir, hatırlamak, anmak, zihinde tutmak, unutmamak anlamında Kur'an kaynaklı bir terimdir. Tasavvufta zikir kendisine sıklıkla atıf yapılan bir kavramdır.

İlim ne demek din kültürü kısaca?

Gerçekte birebir olarak örtüşen ve bu konuda merak ile inanç üzerinden araştırma gerçekleştirme durumuna ilim denmektedir. Dini açıdan ise alimler tarafından da ele alınan ve adına alem denmiş şeklinde ifade edilmektedir.

Ilımlı olmak ne demek?

Bir konu hakkında aşırı bilgili olan ve bilimin gösterdiği yolda yürüyen bu yolda çalışmalar yapan kişilere de ilim sahibi kişiler denilmektedir. İlim sahibi kişiler diğer insanlara göre daha bilgili ve bilgisini en iyi kullanan kişilerdir.