Çevrimiçi platform nedir?

İçindekiler:

 1. Çevrimiçi platform nedir?
 2. Çevrimiçi öğrenme ortamları nelerdir?
 3. Çevrimiçi araçlar nelerdir?
 4. Çevrimiçi iletişim ne demektir?
 5. Çevrimiçi eşzamanlı ne demek?
 6. Kitle iletişim araçlarının önemi nedir?
 7. Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkileri nelerdir?
 8. Kitle iletişim nedir e ödev?
 9. Kitle iletişim araçları nelerdir e ödev?

Çevrimiçi platform nedir?

Çevrimiçi Platform – "Dijital Deneyim, Dijital Üretim, Dijital Etkileşim"https://cevrimiciplatform.comhttps://cevrimiciplatform.com

Çevrimiçi öğrenme ortamları nelerdir?

Walker ve Fraser'e (2005) göre, çevrimiçi öğrenme ortamları, yüzyüze ve uzaktan öğrenmenin bir araya getirildiği karma öğrenmeden, tamamen online ortamda gerçekleştirilen öğrenme aktivitelerini kapsayan internet-tabanlı uzaktan eğitim ve öğrenme ortamları araştırmalarının birleşimidir.

Çevrimiçi araçlar nelerdir?

ÇEVRİMİÇİ İLETİŞİM ARAÇLARI

 • E POSTA. Çevrimiçi iletişim araçlarından en yaygın kullanılanıdır. ...
 • FORUMLAR. İlk kez Unix programının eksikliklerini saptamak ve bu eksiklikler hakkında çözüm yolları oluşturmak için ortaya çıkan bir araçtır. ...
 • SOHBET (CHAT) ...
 • WEB KONFERANSI (WEB CONFERENCE) ...
 • WEB 2.

  Çevrimiçi iletişim ne demektir?

  Çevrimiçi iletişim, çeşitli küresel ya da yerel bilgisayarlar arası ağları kullanarak, insanlara yer ve zaman sınırlıkları olmaksızın, ev ya da iş yerlerinden, birbirleriyle kolay iletişim kurma, görsel ve işitsel veri dosyalarını transfer etme olanağı sağlamakla birlikte, dünyada var olan herhangi bir veri ...

  Çevrimiçi eşzamanlı ne demek?

  Eşzamanlı öğrenme, gerçek zamanlı olarak gerçekleşen çevrimiçi veya uzaktan eğitimdir, eşzamansız öğrenme ise gerçek zamanlı etkileşim olmadan çevrimiçi kanallar aracılığıyla gerçekleşir.

  Kitle iletişim araçlarının önemi nedir?

  Kitleler halinde yaşayan insanların birbirleriyle iletişim kurmada sorun yaşamamaları için, çeşitli kitle iletişimin araçları geliştirilmiştir. Kitle iletişim araçları, halkın sosyalleşmesinde, siyasal ve sosyal kararlara varmasında, günlük bilgi ihtiyacını karşılamasında önemli rol oynamaktadır.

  Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkileri nelerdir?

  Kitle iletişim araçları,bireylerin ufuklarını genişleterek evrensel bazda düşünmeyi eğitmeyi sağladığı gibi,birey ve toplumun bilincini de sağlamakta,böylelikle modern bir topluma geçişi de kolaylaştırabilir. Kitle iletişim araçların,bireyin üzerinde etkisinde psiko-sosyal gelişiminde önemli değişim oluşturabilir.

  Kitle iletişim nedir e ödev?

  KİTLE İLETİŞİMİ: İletişimin bazı teknikler kullanarak çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesine “kitle iletişimi”, bunun için kullanılan araçlara da “kitle iletişim araçları” denir. Başlıca kitle iletişim araçları; gazete, dergi, radyo, televizyon, internet, mektup, telgraf, telsiz v.b.dir.

  Kitle iletişim araçları nelerdir e ödev?

  Cevap

  • Posta.
  • Telgraf.
  • Telefon.
  • Fax.
  • Gazete.
  • Televizyon.
  • Radyo.
  • Uydular.