Eski usul ne demek?

İçindekiler:

  1. Eski usul ne demek?
  2. Eski Türkçede yaşlı ne demek?
  3. Yaşlı kadın ne demek?
  4. Osmanlıca yaşlı ne demek?
  5. Conculaz ne demek?
  6. Ihtiyar ne demek TDK?
  7. Ihtidar ne demek?
  8. Ihtiyar olmak ne demek?
  9. Rıza ve ihtiyar ne demek?
  10. Ihtiyar kelimesi nereden gelir?

Eski usul ne demek?

Bir yasama veya idare işleminin hazırlanması, yapılması veya yürürlüğe konması sırasında uyulması gereken hükümler ve izlenecek yollar.

Eski Türkçede yaşlı ne demek?

kelimesi "yaşlı" ve salhorde kelimesi de "yaşlı, ihtiyar" anlamlarında kullanılmıştır. Günümüz modern Türk lehçelerinde, Eski Türkçeden bu yana kullanılan kelimelerin yanı sıra kemper, kekse, moskal, moskaldav, maysepit, (moysefid), kempirlik... gibi kelimelerin kullanıldığı görülmektedir.

Yaşlı kadın ne demek?

Evli ve itibarlı kadın, hanım. Eskiden bayan anlamında kullanılan bir san.

Osmanlıca yaşlı ne demek?

ihtiyar / ihtiyâr / اختيار Yaşlanmış kimse. Yaşlı.

Conculaz ne demek?

Bozuk düzen, karmakarışık. Hortlak. İhtiyar kadın.

Ihtiyar ne demek TDK?

yaşlandırmak, kocaltmak. seçmek, ortaya koymak: “Bu itilip kakılmaya karşı ihtiyar ettiği siyaset herkese hizmet etmek, herkesi memnun etmeye çalışmaktan ibaretti.” -H. E. Adıvar.

Ihtidar ne demek?

İHTİDAR: Örtülenme, perdelenme, perde tutma.

Ihtiyar olmak ne demek?

ihtiyar etmek anlamı 1) seçmek, üstün tutmak: "Zaruretsiz cihanda kimse gurbet ihtiyar etmez." -Şinasi. 2) katlanmak: "Bu itilip kakılmaya karşı ihtiyar ettiği siyaset herkese hizmet etmek, herkesi memnun etmeye çalışmaktan ibaretti." -H. E. Adıvar.

Rıza ve ihtiyar ne demek?

Buna göre ihtiyar, sonuçlarından sarfı nazar edilerek diğerine göre üstün tutulan bir şeyin kasıt ve irade edilmesi, rızâ ise bu tercihin sonuçlarının güzel bulunup gerçekleşmesinin arzulanması olmaktadır.

Ihtiyar kelimesi nereden gelir?

Arapça χyr kökünden gelen iχtiyār إختيار "1. seçme, tercih etme, seçim, 2. seçme yeteneği, özgür irade" sözcüğünden alıntıdır. hayır