Edebiyat dersi efsane nedir?

İçindekiler:

 1. Edebiyat dersi efsane nedir?
 2. Efsane türü ve özellikleri nelerdir?
 3. Efsanelerin konuları nelerdir?
 4. Edebiyatta mit ne demek?
 5. Efsanelerin önemi nedir?
 6. Efsaneler Milli özellik gösterir mi?
 7. Ilk halk hikayesi nedir?
 8. Efsane nedir özellikleri nelerdir maddeler halinde?

Edebiyat dersi efsane nedir?

Eski zamanlardan bu yana söylenegelen tabiatüstü özellikler gösterip olağanüstü kişi ve olaylardan bahseden konuşma diliyle oluşturulan hayali öykülere efsane denir. Türk edebiyatında cesaret, özveri, kahramanlık, doğruluk, samimiyet gibi konular efsanelerde en çok işlenen konular olarak karşımıza çıkar. ...

Efsane türü ve özellikleri nelerdir?

Efsane Türünün Özellikleri

 • Anonim halk edebiyatının ürünlerindendir.
 • Doğaüstü olaylar vardır.
 • Efsanede anlatılan kişilerin olağanüstü güçleri vardır.
 • Bazı mekanlar, kişiler kutsallaştırılır.
 • Dini motifler ve tarihten izlere çokça rastlanır.
 • İnandırıcı özellikleri mevcuttur.
 • Genellikle konuşma diliyle aktarılmışlardır.
 • Efsaneler kısadır.

Efsanelerin konuları nelerdir?

Efsaneler dilden dile anlatılagelmiş, çok eski anlatılar olup ortak (anonim) halk edebiyatı ürünleridir. Efsanelerin konuları bir kişiye, bir olaya veya bir yere dayandırılır. Efsanelerde anlatılanların, bir ölçüde de olsa, inandırıcılık özelliği vardır.

Edebiyatta mit ne demek?

Mitler, ilkel insan topluluklarının, evreni, dünyayı ve doğa olaylarını yorumlamak, henüz sırrını çözemedikleri hayatın ve evrenin çeşitli görüntülerini bir anlama bağlamak ihtiyacından doğmuş hikâyelerdir. Destan döneminin ve mitlerin özellikleri şunlardır: Mitler destan döneminde ortaya çıkmıştır.

Efsanelerin önemi nedir?

Efsaneler; içinden çıktığı toplumun inancı, tarihi, değer yargıları, gelenek ve görenekleri, duyguları, umutları kısacası tüm kültürel unsurları hakkında bilgi veren halk ürünleridir. Efsanelerin en önemli özelliği, bir inanç sistemi içerisinde gelişip bu inanç sisteminin bir ürünü olmalarıdır.

Efsaneler Milli özellik gösterir mi?

Milli özellikler gösterir. Efsanelerde anlatılanların bir ölçüde de olsa inandırıcılık özelliği vardır. Efsanelerde çoğunlukla olağanüstülük ağır basar. Belli şekilleri yoktur; bir üslup ve biçime bağlı kalmazlar; konuşma diliyle anlatılırlar.

Ilk halk hikayesi nedir?

Nitekim Türk edebiyatında halk hikayelerinin en eski örneği sayılan Dede Korkut Hikayeleri de destandan halk hikayeciliğine geçiş dönemi ürünü olarak kabul edilmektedir.

Efsane nedir özellikleri nelerdir maddeler halinde?

Efsane Kavramı ve Özellikleri

 • Efsane, anlatıcının tarihî zaman kavramı içinde uygundur. a) Efsane, muayyen bir tarihî (gerçek veya hayalî) bir hadise ile birleştirilmiştir. ...
 • Efsane, anlatanın coğrafî alan kavramına uygundur; yani, o, belirli bir yerle birleştirilmiştir;
 • Efsane gerçek olduğuna inanılan bir hikâyedir.