Araştırma sürecinin aşamaları nelerdir?

İçindekiler:

 1. Araştırma sürecinin aşamaları nelerdir?
 2. Bir konu hakkında araştırma nasıl yapılır?
 3. Bir araştırma konusu nasıl belirlenir?
 4. Bir araştırma nasıl olmalıdır?
 5. Iyi bir araştırma nasıl olmalıdır?
 6. Bilimsel araştırma özellikleri nelerdir?
 7. Bilimsel araştırma nasıl başlar?
 8. Bilimsel bir araştırmanın ilk basamağı nedir?
 9. Bilimsel araştırmanın ayırt edici özellikleri nelerdir?
 10. Bilimsel araştırma hangi bölümlerden oluşur?
 11. Tez Ödev ve araştırma raporları hangi bölümlerden oluşur?
 12. Bilimsel bir yazının giriş bölümünde ne yer alır?
 13. Tezin giriş kısmı nasıl olmalı?
 14. Tez sırasıyla hangi bölümlerden oluşur?
 15. Bir tez ortalama kaç sayfa olmalı?
 16. Bir tezin ana bölümleri nelerdir?

Araştırma sürecinin aşamaları nelerdir?

Bilimsel Araştırma Hangi Aşamalardan Geçerek Planlanır?

 • Problemi Görme – Gözlem ve Araştırma Konusunun Belirlenmesi.
 • Araştırma Problemini Tanımlama.
 • Konuyla İlişkili Kaynakların Taranması
 • Hipotezlerin Yazılması
 • Araştırma Yöntem ve Modelini Belirleme.
 • Verilerin Toplanması ve Analizi.
 • Araştırmanın Sonuçlandırılması ve Araştırma Raporunun Yazılması

Bir konu hakkında araştırma nasıl yapılır?

Araştırma sürecinin aşamaları

 1. Konu Seçme.
 2. Konuyu Sınırlandırma.
 3. Tez (Hipotez) cümlesi oluşturma.
 4. Araştırmanın yöntemini belirleme.
 5. Geçici plan hazırlama.
 6. Geçici bibliyografya oluşturma.
 7. Okuma ve Not alma.
 8. Araştırma metnini yazma.

Bir araştırma konusu nasıl belirlenir?

 1. Uzmanlarla görüşerek muhtemel araştırma konularına ilişkin ihtiyaçlar ya da uygulamayla ilişkin sorunlar sorunlara yönelik fikir edinmek,
 2. Araştırılacak konu yeni özgün ve araştırmaya değer yani önemli olmalıdır. ...
 3. Konu, belirgin temel teorik bilgiler açısından anlamlı olmalı, teoride yeri bilinmeli,

Bir araştırma nasıl olmalıdır?

Bir bilimsel araştırmada olması gereken belli başlı özellikleri ise aşağıdaki gibi ifade edebiliriz.

 1. Araştırmacının merak ve ilgisini çekmelidir.
 2. Araştırma literatüre ve endüstriye katkı sunmalıdır.
 3. Araştırma yenilikçi ve özgün olmalıdır. ...
 4. Araştırma etik kurallara uymalı, deneklerin sağlığını tehlikeye atmamalıdır.

Iyi bir araştırma nasıl olmalıdır?

İyi bir araştırmacı olmak istiyorsanız, konuyu belirledikten sonra bu konu ile ilgili sorular belirlemelisiniz....İyi bir araştırmacı nasıl olmalı?

 1. Herşeyden önce geçmişin üzerine sünger çekmelidir.
 2. Öğrenmeye istekli olmalıdır.
 3. Sorgulamalıdır.
 4. Her söylenene inanmamalıdır.

Bilimsel araştırma özellikleri nelerdir?

Bilimsel Araştırmanın Özellikleri

 • Araştırma problem çözmeyi amaçlar.
 • Problemlere güvenilir çözümler bulmalıdır.
 • Gözlenebilir, ölçülebilir verilere dayalı olmalıdır.
 • Yapılan gözlem ve tanımlar doğru olmalıdır.
 • Kişisel yanlılık yok edilmelidir.
 • Araştırma kayıt altına alınmalı ve raporlaştırılmalıdır.

Bilimsel araştırma nasıl başlar?

Tüm bilimsel araştırmalar yeni bilgiye ulaşmak üzere bir araştırma sorusu sorulmasıyla ve bu soruyu yanıtlamaya yönelik bir varsayım (hipotez) kurulmasıyla başlar. Varsayım açık, özgül ve doğrudan soruya yönelik olmalıdır. Varsayımın sınanabilir ve sağlam olması araştırmanın temelini oluşturur.

Bilimsel bir araştırmanın ilk basamağı nedir?

Cevap : Bilimsel araştırmanın ilk basamağı konuya karar vermektir. Hangi konuda bir araştırma yapaılacaksa o belirlenir ki araştırma yapılabilsin. Son basamağı ise verilerin toplanıp sonuçlarının rapor olarak yazılmasıdır. Bu cevaba 0 yorum yazıldı.

Bilimsel araştırmanın ayırt edici özellikleri nelerdir?

▪︎Ortaya konulan araştırmadaki bilgiler veya elde edilecek sonucun kesin olmalı. Tereddütün olmaması. ▪︎Küçük bir grup üzerinde araştırmayı test etmek daha sonra ilerletmeye devam etmek. ▪︎Araştırmada gizli kalan bir bilgi veya başka bir şey kalmamalı açık ve güvenilir olmalı.

Bilimsel araştırma hangi bölümlerden oluşur?

Yapısı ile ilgili olarak bakıldığında bir araştırma raporu, başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler ile kaynakça bölümlerinden oluşmaktadır.

Tez Ödev ve araştırma raporları hangi bölümlerden oluşur?

Bir araştırma raporu, genellikle, üç kümede toplanabilen bölümler halinde düzenlenir. 2. Ana bölümler (metin) 3. Arka (son) bölüm (ekler ve kaynakça)dür.

Bilimsel bir yazının giriş bölümünde ne yer alır?

Giriş” kısmının temel amacı, hazırlanan yayınla ilgili, araştırmacıya konu veya problem hakkında ön bilgi sunmaktır. Bu ön bilgiyi sunarken fazla detaylı ve gereksiz cümlelerden kaçınınız. 2. “Girişbölümüne hipotezinizi, savunduğunuz düşünceyi yazarak başlayabilirsiniz.

Tezin giriş kısmı nasıl olmalı?

Giriş bölümü, okuyucunun konuyla ilgili başka yayınları okumaya gerek duymadan tezi anlayıp değerlendirebilmesini sağlamak için yeterli temel bilgileri içermelidir. Ayrıca çalışmanın yapılmasının gereğini ve amacını da kısaca anlatmalıdır.

Tez sırasıyla hangi bölümlerden oluşur?

Tez hazırlama aşamaları nelerdir?

 • Bölüm: Giriş
 • Bölüm: Kuramsal Çerçeve.
 • Bölüm: Yöntem.
 • Bölüm: Bulgular.
 • Bölüm: Sonuç
 • Bölüm: Kaynakça.

Bir tez ortalama kaç sayfa olmalı?

Tez ve Dissertation Dissertation ile tez ( thesis ) farklı kavramlardır. Tez; lisans ve yüksek lisans tezlerinde yapılan daha çok literatür taraması şeklinde hazırlanan araştırmalardır. 80 ile 120 sayfa arasında olur.

Bir tezin ana bölümleri nelerdir?

Tezler yapıldığı alanlara ve konularına göre küçük bazı farklılıklar içermelerine rağmen ortak özellikler olarak giriş, kuramsal çerçeve (genel bilgiler/literatür taraması), yöntem (metodoloji), bulgular, sonuç ve kaynaklar bölümlerini mutlaka içerirler.