Soru kelimeleri nedir?

İçindekiler:

 1. Soru kelimeleri nedir?
 2. Soru eki nasıl kullanılır?
 3. Mi eki nasıl kullanılır?
 4. Mıydı eki nasıl yazılır?
 5. Musunuz nasıl yazılır?
 6. Mi soru edatı nasıl yazılır?
 7. Uyuyabilir miyim nasıl yazılır?
 8. Söyleyebilir miyim nasıl yazılır?
 9. Konuşmayacak mıyız nasıl yazılır?

Soru kelimeleri nedir?

İngilizcede Soru Kelimeleri Nelerdir?

 • What (Ne)
 • Where (Nerede, nereye)
 • When (Ne zaman)
 • Why (Niçin, neden)
 • Who (Kim, kimi)
 • Whose (Kimin)
 • Which (Hangi, hangisi)
 • How (Nasıl)

Soru eki nasıl kullanılır?

Soru Eki mı, mi, mu, mü'nün Yazılışı

 1. Soru Eki mı / mi / mu / mü'nün Yazılışı
 2. Bu ek gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar: Kaldı mı? ...
 3. Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitişik olarak yazılır: Verecek misin?

Mi eki nasıl kullanılır?

'Mi' eki cümle içerisinde 3 ayrı görev üstlenir ve kullanılır. Zaman anlamı: Cümlede ayrı yazılır. ''Burada yaz geldi mi her şey harika olur.'' (Burada yaz geldiği zaman her şey harika olur.'' Pekiştirme anlamı: Aynı şekilde yine ayrı yazılır.

Mıydı eki nasıl yazılır?

Soru eki alan -mi dolayısıyla "mısın", "mıydı" gibi ekler ayrı yazılır.

Musunuz nasıl yazılır?

"Olur musunuz" ayrı yazılır çünkü -mi soru edatı ayrı yazılır.

Mi soru edatı nasıl yazılır?

MiSoru Edatının Yazımı “,mi,mu,mü” soru edatı eklendiği sözcükten her zaman ayrı yazılır, kendinden sonra gelen ekler soru edatına bitişik yazılır: * Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun?

Uyuyabilir miyim nasıl yazılır?

Bu kelimenin “uyuyakalmak mı, uyuya kalmak mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı uyuyakalmak şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

Söyleyebilir miyim nasıl yazılır?

Diyebilir miyim şeklinde yazılır. Yanlış yazım = Diyebilirmiyim.

Konuşmayacak mıyız nasıl yazılır?

- Acaba konuşabilir miyiz? gibi sorularda TDK kurallarına göre -bilmek eylemi bitişik yazılır ama "mi" ayrı yazılır. Mi'den sonraki ekler de mi'ye bitişik yazılır. O yüzden "konuşabilir miyiz" yazımı doğrusudur.