Comparatives Superlatives nedir?

İçindekiler:

 1. Comparatives Superlatives nedir?
 2. What is more nasıl kullanılır?
 3. Than nasıl kullanılır?
 4. By nerede kullanılır?
 5. Moderner mi More modern mi?
 6. Modern kaç heceli?
 7. More nedir nerelerde kullanılır?
 8. Comparative yapısı nedir?
 9. Cheap kaç heceli?
 10. Boring kaç heceli?
 11. Large kaç heceli?
 12. Stres kaç heceli?
 13. Kral kaç hece?

Comparatives Superlatives nedir?

En basit haliyle comparative daha iyi, daha hızlı, daha sıcak gibi sıfatların daha almış hallerine denir. Superlative ise sıfatların en iyi, en hızlı, en sıcak gibi en almış hallerine verilen isimdir. Bu derse geçmeden önce İngilizce Sıfatlar (Adjectives) – Örnekler, Cümleler, Listeler dersini bitirin.

What is more nasıl kullanılır?

İngilizcede çok sık kullanılan sıfatlardan birisi olan “more” Türkçemizde “daha”, “daha fazla”, “çoğu”, “ziyade” anlamlarına gelir. Karşılaştırma cümlelerinde sıkça kullanımının yanı sıra günlük konuşmalarda da yoğun kullanılır. Ayrıca bir diğer ifade olan “any more” ise “artık anlamına gelmektedir.

Than nasıl kullanılır?

İngilizce'de than kelimesi

 1. He runs faster than me – Benden daha hızlı koşuyor.
 2. Cenk is taller than Ceren – Cenk, Ceren'den daha uzun.
 3. Caner is better than him – Caner ondan daha iyi.
 4. She is smarter than you – O senden daha zeki.

By nerede kullanılır?

İngilizce With Kullanımı Nesne zamirinden sonra kullanılırsa yanına, yanıma anlamına gelir.

Moderner mi More modern mi?

Cevabımız "more modern" olur çünkü modern uzun bir kelimedir bu yüzden sonuna ek getiremeyiz. Ek getirmek yerine başına "daha" anlamına gelen "more" kelimesini koyarız. Comperative yaparken kelime kısaysa sonuna -er/-ier/-r eklerini getirebiliriz.

Modern kaç heceli?

>>Modern kelimesi bir heceden fazla olduğundan başına ''more'' getirilir ve -more modern- olur. >>Cümle içinde kullanırsak The black car is more modern than the red car. (Siyah araba kırmızı arabadan daha moderndir)şeklinde olur.

More nedir nerelerde kullanılır?

► İkiden fazla heceli sıfatlarda more kelimesi sıfatlardan önce getirilir. - Her new dress is more beautiful than her old one. (Yeni elbisesi eskisinden daha güzel.)

Comparative yapısı nedir?

Sıfata "daha" niteliği kazandıran "-er" ve "more" eklenmesi ile oluşan yapılardır. Türkçe'de mukayese sıfatları olarak ifade edilirler. - She is more intelligent than she looks.

Cheap kaç heceli?

Kısaca cheap -cheaper olur.

Boring kaç heceli?

hayır tek heceli değilir.

Large kaç heceli?

Doğrulanmış Cevap. Tek hecelidir. "Larç" diye okunur.

Stres kaç heceli?

A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü harfleri tek başına hece oluşturacaktır. - ünsüzler ise ünlülerden yardım alarak hece oluştururlar. ma, me, stres, dü, tek... hepsi hece örnekleridir.

Kral kaç hece?

Kral - - > Kelimesi tek hecelidir. Söylendiğinde bir seferde ağızdan çıkmakta ve tek bir sesli harfi bulunmaktadır.