Torpilli olmak ne demek?

İçindekiler:

 1. Torpilli olmak ne demek?
 2. Rektör ne anlama gelir?
 3. Rektör atanır mı seçilir mi?
 4. Rektör kime bağlıdır?
 5. Rektör ne demek TDK?
 6. Rector ne demek papaz?
 7. Rektör nasıl yazılır?
 8. Sayın Rektör nasıl yazılır?
 9. Rektör özel isim mi?
 10. Türk Dil Kurumu nasıl yazılır?
 11. Kurumu nasıl yazılır?
 12. TDK hakediş nasıl yazılır?
 13. Teyit etmek mi teyid etmek mi?
 14. Teyit etmek nasıl yazılır TDK?
 15. Onaylamak teyit etmek ne demek?
 16. Teyit etmek ne demek?
 17. Ufuk ne demek Türk Dil Kurumu?
 18. Tebyin ne demek dini anlamı?
 19. Tahrimi ne demek?

Torpilli olmak ne demek?

Gerçekleşmek veya yapılmak. Bir durumdan başka bir duruma geçmek. Herhangi bir durumda bulunmak.

Rektör ne anlama gelir?

Rektör, bir üniversitenin akademik ve idari olarak en üst düzey yetkilisidir. Latince kökenlidir ve bu dilde `yöneten` anlamına gelir. Kelime, Hristiyanlık dininde kilisedeki idarecilerden birinden türetilmiştir. Özellikle Anglikan ve Katolik kiliselerinin bazılarında rektörler vardır.

Rektör atanır mı seçilir mi?

“Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder.”

Rektör kime bağlıdır?

Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak, mütevelli heyet tarafından atanır. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından ikiden az olmamak kaydıyla, en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer.

Rektör ne demek TDK?

a. Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden, yönetimden, eğitim ve öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu profesör.

Rector ne demek papaz?

mıntıka papazı, kilise papazı; bir okul veya üniversitenin başkanı, rektör. ... rectorate, rectorship (i.) papaz veya reisin rütbesi veya görev süresi; rektörlük.

Rektör nasıl yazılır?

Kelimenin doğru yazımı TDK'ya göre Sayın Rektör şeklindedir.

Sayın Rektör nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Sayın rektör şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Sayın Rektör şeklinde olmalıdır.

Rektör özel isim mi?

UYARI: Başbakanlık, Rektörlük vb. sözler ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde Başbakanlığa, Rektörlüğe vb. biçimlerde yazılır. ... UYARI: Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.

Türk Dil Kurumu nasıl yazılır?

Kelimenin doğru yazımı TDK'ya göre Türk Dil Kurumunun şeklindedir. Kelimenin diğer yazım şekilleri yanlıştır.

Kurumu nasıl yazılır?

Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işareti ile ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığının; Bakanlar Kurulunun, Danışma Kurulundan, Yürütme Kuruluna; Türkiye Büyük Millet ...

TDK hakediş nasıl yazılır?

hak ediş için benzer kelimeler hak ediş, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'k', ' ', 'e', 'd', 'i', 'ş', şeklindedir. hak ediş kelimesinin tersten yazılışı şide kah diziliminde gösterilir.

Teyit etmek mi teyid etmek mi?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Teyid şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Teyit şeklinde olmalıdır.

Teyit etmek nasıl yazılır TDK?

Yazarı: Bir şeyin doğru olduğunu ortaya koymak ya da doğru olduğunu söyleyerek, belirterek onaylamak anlamına gelir. Bu kelime genellikle teyitetmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı teyit etmek şeklinde olmalıdır.

Onaylamak teyit etmek ne demek?

certify vtr. doğrulamak, doğruluğunu belirtmek, teyit etmek f. onaylamak, tasdik etmek geçişli f.

Teyit etmek ne demek?

Teyit etmek: Doğrulama; bir bilginin doğruluğunu veya yanlışlığını kanıtlarla ortaya koymak. Teyit yanlılığı: Bireylerin kanıtları ve somut durumları, sahip olduğu, inandığı ya da öyle olmasını umduğu fikirleri doğrultusunda, kendi inançları ya da kanaatlerini desteklemek için seçerek değerlendirmesi.

Ufuk ne demek Türk Dil Kurumu?

Kişi Adları Sözlüğü Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü. Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer.

Tebyin ne demek dini anlamı?

Tebyin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Tebyin: Tebyin; beyan etmek, açıklamak, izah etmek ve gerçeği ortaya koymak demektir.

Tahrimi ne demek?

(ﺗﺤﺮﻳﻢ) i. (Ar. ḥirmān “yasaklamak”, ḥarām “yasak olmak”tan taḥrіm) Haram kılma, haram sayma, yasaklama: Şerîat-ı İslâmiyye müskirâtı tahrim etmiştir (Şemseddin Sâmi). Yapılması veya yapılmaması harama yakın derecede hoş görülmeyen şey. ... Karşıtı: Tenzîhen mekruh: Ammeye muzır olan bir ihtikâr tahrîmen mekruhtur.