Atatürk'ün özdeyişleri nelerdir?

İçindekiler:

 1. Atatürk'ün özdeyişleri nelerdir?
 2. Atatürk'ün insan hak ve özgürlüklerine verdiği değeri gösteren özdeyişleri nelerdir?
 3. Yurtta sulh cihanda sulh bir atasözü müdür?
 4. Atatürkün yaptığı yenilikler nelerdir?
 5. Egemenlik verilmez alınır hangi konu ile ilgili?
 6. Manevi mirasım akıl ve bilimdir hangi konu ile ilgili?
 7. Ne demek egemenlik?
 8. Iç egemenlik ne demek?
 9. Ulusal Egemenlik sözünden ne anlıyoruz?
 10. Egemenlik ne demek TDK?
 11. Ulusal egemenlik ne demek TDK?
 12. Cumhuriyetin ilanından sonra atatürkün yaptığı yenilikler nelerdir?
 13. Şapka ve Soyadı Kanunu neyi hedefler?
 14. Aile Cüzdanı cumhuriyetin getirdiği yeniliklerden hangisine aittir?
 15. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı neden kutlanır?
 16. Cumhuriyet bayramını niçin kutluyoruz Eodev?

Atatürk'ün özdeyişleri nelerdir?

Atatürk'ün Özdeyişleri. Ne mutlu "Türküm" diyene. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.

Atatürk'ün insan hak ve özgürlüklerine verdiği değeri gösteren özdeyişleri nelerdir?

Atatürk'ün bu konuda bazı sözleri;

 • üİnsan hakları doğmakla kazanılır, beklemez, İnsana yakışır, İnsanca bir yaşam içindir.
 • üİnsan haklarıyla vardır!
 • üİnsan hakları uygar yaşamın temelidir, çağımızın en üst değeridir, güvencesi demokrasidir.
 • üİnsan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğüdür, onurlu, eşit ve özgür yaşamaktır.

Yurtta sulh cihanda sulh bir atasözü müdür?

“Yurtta sulh, cihanda sulh” en geniş ve yaygın anlamıyla teknik bir deyim olan kolektif güvenliği, milletlerarası barışın korunmasını ve devamlılığını da ifade eder. "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözü, günümüz Türkçesinde "Yurtta barış, dünyada barış" şeklinde de söylenir.

Atatürkün yaptığı yenilikler nelerdir?

Atatürk'ün Yaptığı Yenilikler

 • Cumhuriyet'in İlanı (29 Ekim 1923) ...
 • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) ...
 • Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi (1924) ...
 • Mecellenin Kaldırılması (1924-1937) ...
 • Şapka Kanunu (25 Kasım 1925) ...
 • Kılık Kıyafette Değişiklik (1925-1934) ...
 • Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik (1925-1935) ...
 • Medeni Kanun Kabulü (1926)

Egemenlik verilmez alınır hangi konu ile ilgili?

Açıklama: Egemenlik verilmez alınır sözü Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Egemenliğin ancak savaşarak, uğraşarak, emek harcayarak alınabileceğini vurgulayan bir sözüdür. Özgürlüğün de ,eşitliğin de ,adaletin de dayanak noktası ulusal egemenliktir.

Manevi mirasım akıl ve bilimdir hangi konu ile ilgili?

Benim mânevî mirasım akıldır, bilimdir. ... Böyle bir dünyada asla değişmeyecek hükümler getirdiğini ileri sürmek aklın ve bilimin gelişimini inkâr etmek olur. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimi rehber edinenler mânevî mirasçılarım olur.

Ne demek egemenlik?

Egemenlik ya da hâkimiyet, bir toprak parçası ya da mekân üzerindeki kural koyma gücü ve hukuk yaratma kudretidir. Bu güç siyasi erkin dayattığı yasallaşmış bir üst iradeyi ifade etmektedir. Egemenlik aynı zamanda bir devletin ülkesi ve uyrukları üzerindeki yetkilerinin tümünü ifade eder.

Iç egemenlik ne demek?

İç egemenlik demek, mesela, bir otoritenin toplumu belirleme imkânını toplum adına karar verme, toplumun iyiliğini belirleme hakkı ya da iddiası olarak anlaşılabilir. ... Böylece, devletin topluluğu, yine tahakküm altına alma imkânlarını sınırlıyor; yani, aslında, güçlendirilen halk egemenliği ilkesidir.

Ulusal Egemenlik sözünden ne anlıyoruz?

Ulusal Egemenlik ya da millî hâkimiyet, devletin gücü olan egemenliğin doğrudan doğruya ulusa ait olmasıdır. Millî egemenlik, ulus egemenliği ya da hâkimiyetimilliye olarak da adlandırılır. Ulusal egemenlikte, millet kendi kendini yönetir. Yönetim tek kişinin elinde olmaz ve millet dilediğini başa getirir.

Egemenlik ne demek TDK?

Egemen Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim "Egemen devlet."

Ulusal egemenlik ne demek TDK?

Ulusal Egemenlik ya da millî hâkimiyet, devletin gücü olan egemenliğin doğrudan doğruya ulusa ait olmasıdır. Millî egemenlik, ulus egemenliği ya da hâkimiyetimilliye olarak da adlandırılır.

Cumhuriyetin ilanından sonra atatürkün yaptığı yenilikler nelerdir?

Türk Harflerinin Kabulü. 2. Tevhid-i Tedrisat Kanunu. 3. Medreselerin Kaldırılmamsı....E) Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi :

 • Tekkelerin, Zaviyelerin ve Türbelerin Kapatılması.
 • Kıyafette Değişiklik.
 • Soyadı Kanununun Kabulü.
 • Ölçüler, Saat ve Takvimde Değişiklik.
 • Kadın Haklarının Kabulü.

Şapka ve Soyadı Kanunu neyi hedefler?

Yasanın amacı, o güne kadar kişilerin ön adlarının yanında bir soyadı yerine dini , sosyal ve ailevi unvanlar taşımalarının yol açtığı olumlu ya da olumsuz ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve nüfus işlemleri, askere alma, okul kaydı, tapu işlemleri gibi alanlarda yaşanan karışıklıkları gidermekti.

Aile Cüzdanı cumhuriyetin getirdiği yeniliklerden hangisine aittir?

- Cumhuriyetten önce erkekler birden fazla kadın ile evlilik yapabilmekte idi. - Aile cüzdanı uluslararası geçerliği olan ve belediye evlendirme dairelerince verilen belgelerdir. Bu cüzdanda evli kişilerin bilgilerinin yanı sıra çocuklarının da bilgileri daha sonra yazılmaktadır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı neden kutlanır?

Peki, 29 Ekim neden kutlanır? ... Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hakkında tüm merak edilenler..

Cumhuriyet bayramını niçin kutluyoruz Eodev?

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamamızın nedeni, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 29 Ekim 1923 tarihinde ülkemizin yönetiminin "Cumhuriyet" olarak belirlenmesidir. Türkiye Devleti'nin kuruluş günü olduğu için bizler her yıl 29 Ekim'de resmi törenlerle bu günü kutlarız.