adplus-dvertising

Şirket ismi değişirse tazminat alınır mi?

İçindekiler:

  1. Şirket ismi değişirse tazminat alınır mi?
  2. Şehir değiştirme tazminat hakkı var mi?
  3. Hangi durumlarda tazminat alamaz?
  4. Şirket isim değişikliğinde çalışan personele tazminat hakkı doğar mi?
  5. Hangi durumlarda istifa edilirse tazminat alınır?
  6. Kaç yılda tazminat hak edilir?
  7. Kendi istifa eden işçinin hakları nelerdir?
  8. Işyerinin satilmasi durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
  9. İşyeri taşınırsa tazminat alınır mı?

Şirket ismi değişirse tazminat alınır mi?

Çalıştığınız şirketin isim değiştirmesi ve el değiştirmesi, sizin yasal haklarınızın kaybına neden olmaz. Bu, yasal olarak işyerinin devri olarak kabul edildiğinden tüm hak ve alacaklarınızla birlikte yeni işverene geçersiniz.

Şehir değiştirme tazminat hakkı var mi?

İl değiştirince tazminat hakki olur mu? Maalesef işyerinden kendi isteği ile istifa ederek ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanmaz. Ayrıca işçinin kendince haklı sebepler ile il değişikliği yapmak zorunda olduğu için istifa etmesi de tazminat almasına haklı bir sebep değildir. Bu durumu değiştirmez.

Hangi durumlarda tazminat alamaz?

İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde kıdemine göre, 6 aylık bir işçiyse bu durumun 2 haftadan fazla sürmesi, 6 ay-1,5 yıl arasında işçiyse 4 haftadan fazla sürmesi, 1,5 yıl- 3 yıl arasında işçiyse 6 haftadan fazla sürmesi, 3 yıldan fazla işçiyse 8 haftadan fazla sürmesi halinde işveren iş akdini haklı ...

Şirket isim değişikliğinde çalışan personele tazminat hakkı doğar mi?

Çalışan da işyeri devredildiği için haklarını kaybetme korkusuyla iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemez. Feshetmesi halinde kıdem tazminatı veya başka bir tazminat talep edemeyecektir. Yargıtay'a göre de işyeri devri fesih niteliğinde olmadığından, devir sebebiyle feshe bağlı hakların istenmesi mümkün değildir.

Hangi durumlarda istifa edilirse tazminat alınır?

İşçi, iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanununun 24. maddesinde sayılan nedenlerle feshi halinde veya mülga 1475 sayılı İş Kanununun halen yürürlükte bulunan 14. maddesinde sayılan (evlilik, yaşlılık aylığına hak kazanma vb gibi) nedenlerden birine dayanarak feshi halinde kıdem tazminatına hak kazanır.

Kaç yılda tazminat hak edilir?

Ayrıca vurgulamak gerekir ki, çalışanın kıdem tazminatına 15 yıl 3600 prim gününden hak kazanabilmesi, en az 1 yıl aynı işverene bağlı işyerinde çalışmış olma şartının da aynı zamanda sağlanması ile mümkündür.

Kendi istifa eden işçinin hakları nelerdir?

İşçi haklı nedenlerle istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı ve fazla mesai, yıllık izin, hafta sonu tatili alacakları gibi diğer haklarını mahkemeye başvurmak suretiyle alabilir. İstifa eden işçi eğer iş sözleşmesini haklı sebeple feshetmemişse yukarıda sayılanlardan sadece kıdem tazminatını alamaz.

Işyerinin satilmasi durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?

İşyerinin devri, çalışanların yasal hakları konusunda herhangi bir kayba yol açmaz ancak bu devir, işçiye de haklı fesih nedeni oluşturmaz. Yani işyerinin devri nedeni ile işten ayrılan bir işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekmemektedir.

İşyeri taşınırsa tazminat alınır mı?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 30.03.1987 tarih ve 1987/3075 Sayılı kararında “Büyükşehir Belediye hudutları içindeki işyeri nakli, iş şartlarında esaslı değişiklik sayılmaz ve bu nedenle iş akdini fesheden işçiye kıdem tazminatı ödenmez” hükmü verilmiştir.