Bir dilekçe nasıl yazılır?

İçindekiler:

 1. Bir dilekçe nasıl yazılır?
 2. Ödev Dilekçe nasıl yazılır?
 3. Dilekçe Nasıl Yazılır 2020?
 4. Dekanlığa dilekçe nasıl yazılır?
 5. Bakanlığa dilekçe nasıl yazılır?
 6. Üniversite ye dilekçe nasıl yazılır?
 7. Adliye Dilekçe nasıl yazılır?
 8. Dilekçe takibi nereden yapılır?
 9. Dilekçe nasıl yazılır kuralları?
 10. Mahkemeye dilekçe nereye verilir?
 11. Hangi durumlarda dilekçe geçersiz sayılır?
 12. Dava dilekçesi posta ile gönderilir mi?
 13. Mahkemeye dilekçe nasıl verilir?
 14. Muhabere kaydı ne demek?
 15. Dilekçeyi kimler yazabilir?
 16. Şikayet dilekçesi nasıl yazılır?
 17. Dilekçe de imza nereye atılır?
 18. Dilekçelere cevap verme zorunluluğu var mı?
 19. Imza ismin altına mı üstüne mi?
 20. Dilekçede ek belgeler nereye yazılır?
 21. Dilekçe imzalanır mı?
 22. Dilekçe sayfa düzeni nasıl olmalı?

Bir dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kâğıda yazılır. Dilekçe yazarken mavi renkli kalem kullanmalıdır; kurşun kalem kullanmamalıdır. Dilekçelerde İmla Kılavuzunda yer alan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılması zorunlu ise, kısaltmanın geçtiği ilk bölümde parantez içerisinde kısaltmanın uzun okunuşu yazılmalıdır.

Ödev Dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe, temiz ve düzgün bir kâğıda, daktilo ya da bilgisayarla veya siyah ya da mavi mürekkepli bir kalemle yazılır. Dilekçenin verileceği makamın adı ve yeri, kâğıda ortalanarak yazılır. Makam ve yer adları iki şekilde yazılabilir: Makam ve yer adını oluşturan kelimelerin tamamı büyük harfle yazılır.

Dilekçe Nasıl Yazılır 2020?

Madde 1: Çizgisiz ve temiz bir A4 kağıdına yazılmalıdır. Kağıdın arka yüzüne geçilmemeli ihtiyaç durumunda ikinci kağıda geçilmelidir. Kağıt tam boyutta olup kesik ve yırtık olmamalıdır. Madde 2: Dilekçe kime veya hangi kuruma yazılıyorsa detaylı bir başlık halinde belirtilmelidir.

Dekanlığa dilekçe nasıl yazılır?

Dekanlığa verilecek her dilekçe beyaz ve çizgisiz bir kâğıda yazılmalıdır. Yazılan dilekçe de sadece mavi ya da siyah pilot-tükenmez kalem kullanılmalıdır. Dilekçe sadece elde değil bilgisayar ya da daktilo ile de yazılabilir. Yazılan dilekçenin başlığına ilgili birimin adı yazılır.

Bakanlığa dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kâğıda yazılır. Dilekçe yazarken mavi renkli kalem kullanmalıdır; kurşun kalem kullanmamalıdır. Dilekçelerde İmla Kılavuzunda yer alan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılması zorunlu ise, kısaltmanın geçtiği ilk bölümde parantez içerisinde kısaltmanın uzun okunuşu yazılmalıdır.

Üniversite ye dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçede dilekçe sahibinin adı ve soyadı, imzası, iletişim numarası ve açık adresi doğru olarak yazılmalıdır. Dilekçeye eklenecek ek belgeler; hazırlanan dilekçe yazısının sonunda "Ek/Ekler" başlığı altında, maddeler halinde eksiksiz olarak belirtilmeli ve dilekçeye eklenmelidir.

Adliye Dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe içeriğinde nelere dikkat edilmelidir? Dilekçenin hitap kısmı mutlaka büyük harfle ve koyu yazılmalıdır. Yazılan dilekçe ortalanmalı, sayfada belli bir ahenk içinde durmalıdır. Dosya numarası, davacı, davalı, vekili, konu, açıklamalar kısımları aynı hizada ve yine koyu renkli ve büyük harflerle yazılmalıdır.

Dilekçe takibi nereden yapılır?

Evrak teyit işlemleri ve Dilekçe Sorgulama işlemleri ” https://evraksorgu. meb.gov.tr/” adresi üzerinden yapılmaktadır.

Dilekçe nasıl yazılır kuralları?

Dilekçe yazım kurallarına maddeler halinde başlayalım.

 1. Dilekçe için öncelikle temiz ve çizgisiz bir A4 kağıt kullanılmalıdır. ...
 2. Kullanılan kalem mavi veya siyah tükenmez kalem olmalıdır. ...
 3. Bilgisayar ve Daktilo ile yazılabileceği gibi okunabilir bir el yazısıyla imla ve yazım kurallarına dikkat edilerekte yazılabilir.

Mahkemeye dilekçe nereye verilir?

Dava Dilekçeleri Nereye Verilir? Bulunduğunuz yerde idare ve vergi mahkemesi varsa doğrudan mahkemeye giderek elden teslim etmelisiniz. Dava harcı ve posta gideri alınacağını hesap ederek hazırlıklı gidiniz. Önceden mahkemeye başvurup harç ve posta giderinin ne kadar tutacağını öğrenmeniz yararlı olacaktır.

Hangi durumlarda dilekçe geçersiz sayılır?

Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılan soyut ve genel nitelikteki ihbar ve şikâyetler. İhbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmemesi, İddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanmaması, İhbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin ad, soyad, imza ve adresinin bulunmaması

Dava dilekçesi posta ile gönderilir mi?

merhaba, elbette mahkemelere ptt kanalı ile dava dilekçesi olsun, savunma dilekçesi olsun gönderilebilir. ancak postadaki gecikme yahut kaybolmadan ötürü herhangi bir hak iddiasında bulunamazsınız.

Mahkemeye dilekçe nasıl verilir?

 1. Dava açacağınız Mahkemenin adı
 2. Adınız soyadınız, TC kimlik numaranız, açık adresiniz.
 3. Karşı tarafın (Davalının); adı soyadı (kurum ise unvanı), TC Kimlik numarası, adresi.
 4. Mümkün olduğunca açık ve öz şekilde aşağıdaki hususları dilekçenizde belirtiniz.

Muhabere kaydı ne demek?

(2) Muhabere kaydı; sıra numarası, evrakın tarih veya numarası, gönderilen veya gönderen mahkeme, hukuk dairesi veya kurumun adı, geliş veya gönderilme tarihi, evrakın özeti, düşünceler sütunlarını içerir. ... kimlik numarası, davanın konusu, nihai karar ve tarihi ile düşünceler sütunlarını içerir.

Dilekçeyi kimler yazabilir?

Dilekçe yalnızca makamlara hitaben yazılır. Kişilere hitaben dilekçe yazılmaz. ➢ Üst makam alt makamdan isterken rica eder, alt makam ise üst makamdan isterken arz eder. Vatandaşlar yalnızca arz eder.

Şikayet dilekçesi nasıl yazılır?

Savcılık Şikâyet Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

 1. Şikâyeti yapanın adı ve soyadı, kimlik bilgileri, adresi, imzası ve dilekçe tarihi,
 2. Şikâyete konu olan olayın; sırasına göre ve tüm açıklığı ile, net bir şekilde ifade edilmesi,
 3. Maruz kalınan suçun zamanı, suçu işleyen kişi,

Dilekçe de imza nereye atılır?

Konu metninin sağ alt tarafına, kenara çok yaklaşmayacak ve metinle arasında bir miktar boşluk kalacak şekilde imza atılır. İmzanın hemen altına isim yazılır.

Dilekçelere cevap verme zorunluluğu var mı?

tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 7'nci maddesinde, yapılmakta olan işlemin safahatı veya sonucu hakkında, yetkili makamlarca dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verileceği ve sonucun ayrıca bildirileceği hükmüne yer verilmiştir.

Imza ismin altına mı üstüne mi?

İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda, imza yetkisine sahip kişi yazıyı, güvenli elektronik imzası ile imzalar. Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır.

Dilekçede ek belgeler nereye yazılır?

Bunların dışında ek belgelerin bir listesi yer alabilir. Dilekçe ile birlikte ek belgeler de veriliyorsa adres kısmının hemen üstünde bunlar belirtilmelidir. Konu metni içinde eklerin varlığından ve miktarından açıkça bahsediliyorsa bunları bu şekilde ayrıca belirtmeye gerek yoktur.

Dilekçe imzalanır mı?

11. Dilekçe sahibi adını-soyadını ve açık adresini belirtmelidir. 12. Bir dilekçede sadece bir imza bulunması gerektiği unutulmamalıdır.

Dilekçe sayfa düzeni nasıl olmalı?

Dilekçe sayfa düzeni, dilekçenin verileceği kuruma göre farklılık gösterebilir. Ancak genelde format aynıdır. Dilekçeler A4 boyutlarında olan sayfalara yazılır. Genel olarak tüm kenarlardan 3 santimetre boşluk bırakılır ve dilekçe metni bu ölçülerin ortasına yerleştirilir.