Zıt anlamlı kelimeler ne demektir?

İçindekiler:

  1. Zıt anlamlı kelimeler ne demektir?
  2. Zıt anlam nedir 1 sınıf?
  3. Eş sesli sesteş kelimeler ne demektir?
  4. 1 sözcüğünün zıt anlamlısı nedir?
  5. Içimde zıt anlamlısı nedir?
  6. Acı tatlı eş anlamlı mı zıt anlamlı mı?
  7. Tuzlunun zıttı nedir?
  8. Sorunun zıt anlamlısı nedir sorun?

Zıt anlamlı kelimeler ne demektir?

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir. Anlam bakımında zıt olan kelimeler bilinmediği takdirde bir cümle içerisinde aynı anda kullanılabilir.

Zıt anlam nedir 1 sınıf?

Anlamları birbirine karşıt olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. ... Bu kelimeler özne ve nesneler arasındaki farkı belirtmek için sıklıkla kullanılır.

Eş sesli sesteş kelimeler ne demektir?

Eş sesli kelimeler yazılış ve okunuş bakımından aynı olan kelimelerdir. Fakat anlamları birbirinden farklıdır. Bu kelimelere eş sesli veya sesteş kelime denir. Kısaca eş sesli kelimeler bir kelimenin birden fazla anlam barındırmasıdır.

1 sözcüğünün zıt anlamlısı nedir?

Birinci kelimesinin zıt anlamını ise sonuncu kelimesi oluşturmaktadır.

Içimde zıt anlamlısı nedir?

"İçimde" kelimesinin zıt anlamlısı "Dışımda" kelimesidir.

Acı tatlı eş anlamlı mı zıt anlamlı mı?

Bir niteleme sıfatı olan tatlı sözcüğü, acının zıt anlamlısıdır. Tıpkı acı kelimesi gibi tatlı da hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılabilir.

Tuzlunun zıttı nedir?

Güzel- Çirkin örnek verile bilmektedir. Tuzlu kelimesinin zıt anlamlısı tatlıdır.

Sorunun zıt anlamlısı nedir sorun?

Zıt anlamlı kelimeler için karşıt anlamlı yakıştırması da yapılmaktadır. ... Ayrıca, bir kelimenin birden fazla zıt anlamı olduğu durumlarla da karşılaşılmaktadır. Sorun Zıt Anlamlısı Sorun, TDK sözlüğünde sıkıntı veren durum şeklinde açıklanmaktadır.