Resul ismi kuranda geçiyor mu?

İçindekiler:

 1. Resul ismi kuranda geçiyor mu?
 2. Allahın vahyini insanlara ulaştıran ne demek?
 3. Vahyin insanlara ulaştırılmasına ne denir?
 4. Vahyin insan açısından önemi nedir?
 5. Vahiy nedir vahyin çeşitleri nelerdir kısaca?
 6. Vahiy nedir niçin gönderilmiştir kısaca?
 7. Allah'ın vahiy göndermesinin sebepleri nelerdir?
 8. Allah'ın Cebrail aracılığıyla peygamberlere bilgi göndermesine ne denir?

Resul ismi kuranda geçiyor mu?

NOT: Resul isminin güzel bir isim olması yada kötü bir isim olması, Resul isminin Kuran'da geçip geçmemesi ile alakalı değildir. Nice kötü isimler var ki Kuran'da geçer (Örneğin; Firavun, Nemrut vb) ve nice güzel isimler var ki Kuran'da geçmez (Örneğin; Fatma, Hasan, Hüseyin vb.).

Allahın vahyini insanlara ulaştıran ne demek?

Allah'ın gönderdiği vahyi diğer insanlara ulaştıran kimseye peygamber denir. Peygamberlerin sonuncusu, kendisinden sonra kesinlikle peygamber gelmeyecek olan.” anlamında ki Hz. Muhammed'in sıfatı Hatemül Enbiya'dır.

Vahyin insanlara ulaştırılmasına ne denir?

Peygamberlerin Allah'tan aldıkları vahyi insanlara bildirmesine "tebliğ" denir.

Vahyin insan açısından önemi nedir?

Vahiy insana yol gösteren bir ışık, bir rehberdir. İnsanı vahiy yolu ile iyi, güzeli ve doğruyu bulabilir ve yanlışlıklardan kurtulabilir. Özetle Allah yarattığı insanı evrenin ortasında yalnız bırakmamış, vahiy göndererek insana olan ilgisini devam ettirmiştir.

Vahiy nedir vahyin çeşitleri nelerdir kısaca?

Ehl-i Sünnet'e göre vahyin iki çeşidi vardır: Vahy-i metlüv (tilâvet edilen/ okunan vahiy): Kur'an'ı meydana getiren ayetlerin tamamı. Bu vahiy, İslam'a göre Allah kelamı olup namazda okunur. Vahy-i gayri metlüv (tilâvet edilmeyen/ okunmayan vahiy): Hadislerle bugüne gelen ve lafzı Peygamber'e ait olan vahiy.

Vahiy nedir niçin gönderilmiştir kısaca?

Cevap: Allah ile Peygamberler arasında geçen, mahiyetini biz insanların anlayamayacağı bir haberleşme durumu. Allah insanları uyarmak ve varlığını bildirerek, onlara emir ve yasaklarını duyurmak için vahiy göndermiştir.

Allah'ın vahiy göndermesinin sebepleri nelerdir?

Allah'ın vahiy göndermesinin sebepleri:

 • İnsanlara kendini tanıtmak.
 • İnsanların yanlış inançlara yönelmelerini engellemek.
 • İnsanları doğru biçimde bilgilendirmek.
 • İnsanlara iyi ve kötüyü bildirmek.
 • İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmalarını sağlamak.

Allah'ın Cebrail aracılığıyla peygamberlere bilgi göndermesine ne denir?

Allah'ın peygamberlere gönderdi mesaja vahiy denir. Allah'tan peygambere Cebrail (a.s) aracılığıyla gelir.