İdrarda protein çıkması ne hastalığı demektir?

İçindekiler:

  1. İdrarda protein çıkması ne hastalığı demektir?
  2. İdrarda protein 300 ne demek?

İdrarda protein çıkması ne hastalığı demektir?

Bir proteinüri, idrarda anormal protein (esas olarak albümin) varlığına karşılık gelir. Bu anormallik, vakaların çoğunda böbrek hasarını gösterir, ancak bazen idrar yolu enfeksiyonu veya şeker hastalığından da kaynaklanabilir. Tarama genellikle idrar şeritleri ile yapılır. 24 saatlik proteinüri tanıyı doğrular.

İdrarda protein 300 ne demek?

İdrarla günlük albümin kaybının 30-300 mg arasında olması mikroalbüminüri olarak tanımlanır. Proteinürinin değişik tipleri de vardır, idrarla kaybedilen proteinin tipine bakarak böbrek hastalığının nedeni hakkında bilgi edinilebilinir. Proteinüri geçici veya pozisyonel olabilir.