Kaymakamın görev ve sorumlulukları nelerdir?

İçindekiler:

  1. Kaymakamın görev ve sorumlulukları nelerdir?
  2. Vali yi kim denetler?

Kaymakamın görev ve sorumlulukları nelerdir?

A) Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir; B) Valiler, ilçeye ait bütün işleri doğrudan doğruya kaymakama yazarlar.

Vali yi kim denetler?

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, valiler, İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin ediliyor.