Elektrik abonesi fiyatı ne kadar?

İçindekiler:

  1. Elektrik abonesi fiyatı ne kadar?
  2. Yeni elektrik aboneliği için ne gerekli?
  3. Eve elektrik nasıl bağlanır?
  4. 2021 elektrik abone ücreti ne kadar?
  5. Yeni eve elektrik aboneliği nasıl yapılır?

Elektrik abonesi fiyatı ne kadar?

Güvence bedeline göre belirlenir. Güvence bedeli, mesken aboneleri için, en az 5 kW sözleşme gücü üzerinden hesaplanır; böylece ödenmesi gereken güvence bedeli en az 165 TL olur. Meskenler için ortalama güç ise 6kW (198 TL) tutarındadır.

Yeni elektrik aboneliği için ne gerekli?

Elektrik Aboneliği Nasıl Alınır?
  • Nüfus cüzdanı
  • Mülkiyeti belirten belge (kira kontratı, tapu kaydı, lojman tahsis belgesi vb.)
  • Daireye ait tesisat ya da abone numarası
  • DASK poliçesi veya poliçe numarası ile poliçe sahibinin T.C. kimlik numarası
  • IBAN numarası

Eve elektrik nasıl bağlanır?

Mülk sahibi ya da mülk kiraya verilmişse kiracı, yeni bir bina ya da kullanım yerini elektrik şebekesine bağlatmak için, dağıtım şirketine şahsen başvurur. Başkası adına abonelik yapılacaksa noter onaylı vekaletname gerekir.

2021 elektrik abone ücreti ne kadar?

Bu değer için mesken başına 6 kW olarak hesaplanır ve bu elektrik abonelik ücreti 198 TL olarak yansıtılır. Bu tutar sadece mesken için geçerli olup, ticarethaneler için ise 9 kW olarak hesaplanan minimum güç ile elektrik abonelik ücreti 843,5 TL olarak ödenmesi gerekir.

Yeni eve elektrik aboneliği nasıl yapılır?

Mülk sahibi, sıfır daireye elektrik almak için binanın bulunduğu bölgede hizmet veren elektrik dağıtım şirketine şahsen başvurmalıdır. Eğer bir başkası için elektrik dağıtım aboneliği yapılacaksa, o kişinin noter onaylı vekaleti gerekir.