Kredi gecikme faizi nedir?

İçindekiler:

  1. Kredi gecikme faizi nedir?
  2. Vergi gecikme faizi nasıl hesaplanır?
  3. Asgari ödemede faiz olur mu?
  4. Vergi gecikme faizi ne kadar?

Kredi gecikme faizi nedir?

Kredi gecikme faiz oranı nedir? Kullanılan kredi faizinin 0'unun yeniden bu orana eklenmesi ile elde edilen orandır. Basit bir örnekle açıklamak gerekirse, oran aylık %1 olduğunda gecikme cezası aylık %1,30 olarak uygulanmaktadır.

Vergi gecikme faizi nasıl hesaplanır?

Vergi gecikme zammı, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun ile düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, ödeme süresi içinde ödenmeyen tüm kamu alacakları için son ödeme tarihinden itibaren, ödeme yapılan tarihe kadar geçen süre için 62 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre %2 olarak hesaplanır.

Asgari ödemede faiz olur mu?

Kredi kartı ekstresinin sadece asgari tutarı ödendiği takdirde kalan tutara, bir sonraki ay Merkez Bankası'nın belirlediği faiz eklenir. Bu durumda kredi kartınızın asgari tutarını ödediğinizde borcunuzun tamamını ödemiş kabul edilmez. Durumun sürekli bu şekilde devam etmesi halinde ise yasal takip işlemi uygulanmıyor.

Vergi gecikme faizi ne kadar?

Yeni Gecikme Faizi Oranı Vergi Usul Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan düzenleme nedeniyle, gecikme faizi gecikme zammı oranında uygulandığından, 1592 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişiklik gecikme faizini de değiştirmiş olup, 30.12.2019 tarihinden itibaren uygulanacak gecikme faizi oranı %1,6 olmuştur.