Çek hangi durumlarda geçerli olmaz?

İçindekiler:

 1. Çek hangi durumlarda geçerli olmaz?
 2. Çekin ödeme için ibraz halleri nelerdir?
 3. Çeklerde ibraz süreleri nelerdir?
 4. Çek ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmezse ne olur?
 5. Çek üzerinde düzeltme nasıl yapılır?
 6. Yazılan çek düzeltme süresi kaç gün?
 7. Çek Nedir nasıl düzenlenir?
 8. Çekler kaç şekilde yazılı olarak düzenlenebilir?
 9. Çek nama yazılır mı?
 10. Çeke kaşe basılır mı?
 11. Çek tahsilatı nasıl yapılır?
 12. Çek bozdurma nasıl yapılır?
 13. Karşılıksız çek tahsilatı nasıl yapılır?
 14. Isme çek nasıl yazılır?
 15. Çek nedir ne işe yarar?
 16. Karşılıksız çeke hapis cezası var mı?
 17. Ziraat Bankası çek nasıl doldurulur?
 18. Ziraat Bankası hazır çek nedir?
 19. Ziraat Bankası çek numarası nerede yazar?
 20. Vizeli çek nedir?
 21. VBanko çek nedir?
 22. Banka garantili çek nedir?
 23. Seyahat çeki ne demek?
 24. Turk Hava Yollari Seyahat Ceki nasil kullanilir?
 25. Seyahat çeki nedir THY?
 26. Euro çek nedir?

Çek hangi durumlarda geçerli olmaz?

Keşidecinin adresinin de yazılı olmaması halinde çek geçersiz olarak kabul edilir. Çekin ibraz süresi, ödeme yeri ile keşide yeri baz alınarak hesaplanır. ... Ancak ödeme yeri bulunmayan çeklerde, muhatabın adının ve soyadının bulunduğu yerin altında yazan adres, ödeme yeri olarak kabul edilir.

Çekin ödeme için ibraz halleri nelerdir?

Çekler, ödeme için muhatap bankaya sunulmalıdır. Çek muhatap banka dışında bir bankaya verilerek ibraz edilemez. Ancak çek takas odasına ibraz edilirse bu ödeme için ibraz yerine geçer....Çek üç ayrı yere ibraz edilebilir:

 • Hesabın bulunduğu şubeye.
 • Muhatap bankanın başka bir şubesine.
 • Takas Odasına.

Çeklerde ibraz süreleri nelerdir?

“(1) Bir çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün; düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. (2) Ödeneceği ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek, düzenlenme yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.

Çek ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmezse ne olur?

Süresi içinde ibraz edilmeyen çek yazılı delil başlangıcı olur ve konu hakkında tanık dinletilebilir. İbraz süresinde çek ibraz edilmezse veya ibraz edilse de muhatap banka ödemezse ve bunun üzerine ibraz süresinde prostesto çekilmezse müracaat hakkı kaybedilir.

Çek üzerinde düzeltme nasıl yapılır?

Eğer çek üzerinde düzeltme yapılması gerekiyorsa, bu düzeltme ancak çeki düzenleyen kişi tarafından yapılabilir. Çekte yapılan değişikliklerde değişikliğin yanına veya altına düzeltmeyi onaylamak için keşideci tarafından imza atılması gerekir.

Yazılan çek düzeltme süresi kaç gün?

Madde 8- Çekte yazılı keşide gününe göre hesaplanacak ibraz süresinin bitim tarihinden itibaren en geç on gün içinde çekin karşılıksız kalan kısmını yüzde on tazminatı ve ibraz tarihinden ödeme gününe kadar geçen süre için 16a maddesine göre hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte ödemek suretiyle düzeltme hakkını ...

Çek Nedir nasıl düzenlenir?

Bir çekin düzenlenirken, üzerinde düzenlenmiş olduğu tarih mutlaka yazmalıdır. Çeki düzenleyen kişinin el yazısıyla atmış olduğu bir imzası da mutlaka çekin üzerinde bulunmalıdır. Kaşe, mühür ya da parmak izi ile işaretlenmiş olan çekler banka tarafından kabul edilmez.

Çekler kaç şekilde yazılı olarak düzenlenebilir?

Uygulamada çekler hamiline veya nama yazılı olarak düzenlenebilir. - Hamiline yazılı çeklerde isim belirtilmez. Çek kimin elinde ise o kişi çeki tahsil edebilir. - Nama yazılı çeklerde ise isim belirtilir ve ismi yazılı kişiden başkası çeki tahsil edemez.

Çek nama yazılır mı?

Çek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun üçüncü kitabı ile 5941 sayılı Çek Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkarılan tebliğlerle düzenlenen bir kıymetli evraktır. Çek, kanunen emre yazılı kıymetli evrak olmasının yanında, nama veya hamiline yazılı olarak düzenlenebilir.

Çeke kaşe basılır mı?

İmza yerine mühür, kaşe ya da benzeri aletler kullanılarak çekin keşidesi mümkün değildir. Parmak basmak suretiyle de çek keşidesi mümkün değildir. Kısaca, imzanın elle atılmış olması şarttır. Aynı hükümler ciro yapılırken atılan imza için de geçerlidir.

Çek tahsilatı nasıl yapılır?

1.Çekin bankadan tahsili: Çek tahsil yöntemlerinin ilki çekin ait olduğu banka şubesine bizzat başvurmaktır. Eğer çek senin adınıza değilse, öncelikle arkasını ciro etmeli ve kimlik belgenle birlikte bankaya ibraz etmelisin. Eğer keşidecinin hesabı müsaitse, banka sana çekte yazan miktarı öder.

Çek bozdurma nasıl yapılır?

Çek bozdurmak işlemi için kişi, banka ya da faktöring şirketinden komisyon karşılığında bu işlemini gerçekleştirebilir....Bu faktörlerde,

 1. Çeki yazan kişinin ödeme tarihi.
 2. Çekin değeri.
 3. Çeki düzenleyen kişinin bankalardaki kredi notu gibi etmenler etki etmektedir.

Karşılıksız çek tahsilatı nasıl yapılır?

Bankaya usulüne uygun olarak ibraz edilen ve karşılıksız çıkan bir çek, aslı ile birlikte yada çek bankaya sunulmuş fakat kısmen karşılıksız çıkmış ise banka çekin aslını bünyesinde ihtiva edeceğinden ön ve arka yüzünün fotokopileri ile birlikte icra takibine konulmak üzere takip talebi ile beraber yetkili icra ...

Isme çek nasıl yazılır?

Ve isme yazılı çeklerde lehtarın adı yazılır. Yani alacaklı kim ise, bu şahıs olabileceği gibi şirket veya kurumda olabilir. Onun adı yazılır ve o kişiden başkası ciro etmez ise çeki tahsil edemez. Ticaret kanununa göre çeklerin iki çeşit düzenlendiğinden daha önce bahsetmiştik.

Çek nedir ne işe yarar?

Ticari hayatta sıkça kullanılan çek, yeni girişimcilerin de ödeme ve tahsilatlarını düzenlemek için yararlanabileceği bir evrak. ... Çek bir ödeme aracıdır. Her ne kadar bankaya verildiğinde ödenmesi gerekse de piyasada vadeli olarak olarak kullanılır.

Karşılıksız çeke hapis cezası var mı?

Adli para cezasını ödeyemeyince, günlük 100 liradan hapis cezasına çevrilmesiyle hesaplanan hürriyeti bağlayıcı cezayı çekmek için cezaevine giriyor. Çeki karşılıksız çıkana bir çekten 3 yıl, birkaç çekten toplam 5 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Bugün karşılıksız çekte dosya sayısı 250 bini bulmuş durumda.

Ziraat Bankası çek nasıl doldurulur?

Çekin Doldurma Örneği

 1. 1) Çekin sağ üst köşesine keşide tarihi ve yerini yazın. ...
 2. 2) Çeki alacak olan kişinin adını yazın. ...
 3. 3) TL işaretinin yanına çekin miktarını yazın. ...
 4. 4) Çekin parasal değerini yazıyla yazın. ...
 5. 5) Son olarak sağ alt köşeye imza atın.

Ziraat Bankası hazır çek nedir?

Hazır Çek ile Ticari İşlemlerinize Teminat Ziraat'te Hazır Çek, mevcut çek karnesi özelliklerine sahip, aynı zamanda çek yaprağı üzerinde Bankamızın garanti ettiği basılı tutarın tamamının hesapta yeterli bakiye olmasa dahi ödeneceği bir çek ürünüdür.

Ziraat Bankası çek numarası nerede yazar?

Çek seri no nerede yazar” diye merak edenler için belirtmek gerekirse, genellikle çekin sol alt kısmında bulunmaktadır. Çekin ait olduğu banka hesap bilgileri ve çek düzenleme tarihi ile birlikte çek seri numarası da bu kısımda yer almaktadır.

Vizeli çek nedir?

Devletin kendilerine verdiği yetkiye dayanarak ticaret odası, tabipler odası gibi kamu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sosyal güvenlik kuruluşları tarafından tahsil edilen ancak devlet bütçesine dahil edilmeyen kamu geliri türü.

VBanko çek nedir?

VBanko Çek, vakıfbank tarafından sunulan standart çek uygulamalarından farklı olarak, tahsis edilen çek garanti limitleri ile talep ettikleri her bir çek yaprağı özelinde değişen tutarlarda Banka garantisini sağlayan teminat mektubu ile çekin birleşmesi gibi güvenceye sahip bir çek hizmetidir.

Banka garantili çek nedir?

Garantili çek: çek kartı veren banka, çekin karşılığının varlığını ve ibrazında derhal ödeneceğini garanti etmek yerine, çek kartı sahibinin belirli bir meblağı eçmemek kaydı ile düzenleyeceği çekleri ödeyeceğini lehdara karşı taahhüt etmektir.

Seyahat çeki ne demek?

İngilizce Travellers Cheque, Fransızca Chequo de Voyage ve Almanca Reisecheck olarak bilinen seyahat çekleri; seyahat edenleri, yanlarında nakit para taşımanın güçlük ve tehlikelerinden korumak amacıyla bazı yabancı banka ve kuruluşlarca muhtelif küpürler (10, 20, 50, 100, 500, 1000'lik) ve konvertibl yabancı paralar ...

Turk Hava Yollari Seyahat Ceki nasil kullanilir?

Seyahat çekinin kullanım işlemleri satış ofislerimizden, çağrı merkezimizden ya da web sitemiz aracılığıyla online kanallarımızdan yapılmaktadır. Satış ofislerine seyahat çekine ait numara ve ulusal kimlik/pasaport ile başvuru yapılmalıdır. Seyahat çeki ile alınan biletlerin nakit iadesi olmamaktadır.

Seyahat çeki nedir THY?

Seyahat çeki orijinal bilete sahip olan müşteri adına düzenlenir. Kullanım süresi düzenlenme tarihi itibariyle 2 yıldır. Seyahat çekleri sadece bilet satın almada kullanılabilir. ... Satış ofislerine seyahat çekine ait numara ve ulusal kimlik/pasaport ile başvuru yapılmalıdır.

Euro çek nedir?

Çeki veren banka tarafından belirli bir tutara kadar garanti edilen çek.