Hulefayi Raşidin ne demek?

İçindekiler:

  1. Hulefayi Raşidin ne demek?
  2. Hulefa i Raşidin kimlere denir?
  3. Raşid nedir ne demek?
  4. Islam dünyasının ilk halifesi kimdir?

Hulefayi Raşidin ne demek?

Ömer ve Osman'ın hilâfetleriyle sürüp Hz. Ali ile sona eren döneme Hulefâ-yi Râşidîn devri denilir. Hulefâ halîfe kelimesinin, râşidîn ise "doğru yolda olan, doğruya ve hakka sımsıkı sarılan, kemale ermiş" anlamındaki râşid kelimesinin çoğuludur. Bu döneme söz konusu adın verilmesinin sebebi sahâbîden İrbâd b.

Hulefa i Raşidin kimlere denir?

Dört Halife ya da Hulefa-i Raşidin (Raşid Halifeler) (Arapça: اَلْخُلَفَاءِ الرَّاشِدُون), Muhammed'in ölümünün ardından "Ümmetin başı" sıfatıyla görev yapmış halifelerdir. ... "Dört Halife" konusu Şiilik inancında Sünnilik inancına göre farklılık gösterir.

Raşid nedir ne demek?

RÂŞİT – RÂŞİD 1. Olgun, erişkin (kimse). 2. Doğru yola giden, hak yolu kabul eden (kimse).

Islam dünyasının ilk halifesi kimdir?

Hulefa-yi Raşidin adıyla da bilinen 4 halife dönemi, Hz. Muhammed'in vefat ettiği yılda (632) başladı. İlk halife Hz. Ebu Bekir'dir.