Faiz nasıl hesaplanır formül?

İçindekiler:

  1. Faiz nasıl hesaplanır formül?
  2. Bileşik faiz oranı nasıl hesaplanır?

Faiz nasıl hesaplanır formül?

"anapara*faiz oranı*vade (gün)/36500" formülü ile brüt olarak hesaplanan formüle mevduat faiz oranı hesaplama denilir. Mesela; yıllık %14,00 faiz oranı ile 30 gün vadeli mevduat hesabına 20 bin TL para yatırılması durumunda: 20.000 TL*14,00*30/365,13 TL 30 günlük brüt faiz getirisi elde edilir.

Bileşik faiz oranı nasıl hesaplanır?

Bileşik faiz nedir? Bileşik faiz, bir birim dönemde elde edilen anapara ve faiz toplamının sonraki birim dönemlerde hesaba anapara olarak katılarak bu yeni tutar üzerinden faiz hesaplanmasıdır. Bu şekilde birinci dönemden sonra faize de faiz ödenmektedir.