Fezleke nedir nedir?

İçindekiler:

 1. Fezleke nedir nedir?
 2. Fezleke ne demek hukuk?
 3. Soruşturma fezleke nedir?
 4. Fezleke resmi yazı mı?
 5. Fezleke konusu nedir?
 6. Siyasi fezleke ne demek?
 7. Tahkikat fezlekesi nedir?
 8. Ceza hukukunda fezleke nedir?
 9. Fezleke neden yazılır?
 10. Fezleke nedir özellikleri?
 11. Fezleke ne demek CMK?

Fezleke nedir nedir?

Fezleke, herhangi bir konuda verilen kararın kısa bir özet haline getirilmesidir. Fezlekeler genellikle halk tarafından, gazete, radyo ve televizyonlardan duyulmaktadır.

Fezleke ne demek hukuk?

Hukuk alanında çok kullanılan Fezleke; Sürdürülen bir hukuki soruşturmada taraflara ait bilgileri, tarafların ifadelerinin, tüm kanıtları, varsa şahitlerin ifadelerini ve aynı zamanda soruşturmayı yapan kişinin görüşlerini ve olayla ilgili sonuçları içeren özet rapor şeklindedir.

Soruşturma fezleke nedir?

İdari soruşturma oluşturulan şahıs ya da kurumlar hakkında, müfettişlerce ya da soruşturma kurullarınca düzenlenen raporlara fezleke denir. Fezleke, herhangi bir sorunun ya da kararın kısa ve öz şekilde anlatılmasıdır. Bu rapora da fezleke adı verilmektedir. ...

Fezleke resmi yazı mı?

"Bir olayın, meselenin veya raporun esas noktalarını ve sonucunu açıklamak üzere hazırlanan özet veya kısaltma" anlamına gelen fezleke terimi, Osmanlılar'da resmî bir evrak türü olmaktan ziyade bu tür hulâsaları ifade etmek için kullanılan genel bir tabirdir.

Fezleke konusu nedir?

Arapça Fezleke'nin devamı niteliğindeki Türkçe Fezleke 1591-1654 arasındaki olayları anlatan bir Osmanlı tarihidir. Olayların kronolojik sıralamasının ardından her yılın sonunda o yıl içerisinde ölen devlet adamları ve bilginlerin yaşam öykülerinden ve yapıtlarından da kısaca söz eder.

Siyasi fezleke ne demek?

Siyasi alandaki fezleke ise şu şekildedir; genelde bir siyasetçinin başka bir siyasetçi hakkında fezleke verdiğini duyarız. Burada, fezlekeyi veren kişi fezleke konusunda ismi geçen siyasetçi ile ilgili bir sorunun özetini yazmış demektir.

Tahkikat fezlekesi nedir?

Fezleke, bir tahkikat veya muhakeme zabtının hülasası demektir. ... Fezleke, soruşturma veya cevaplı rapor konusu olmayan hususlarda belirli bir durumun aydınlatılmasına yönelik olarak inceleme raporu düzenlenir. Özet haline getirilmiş teftiş raporlarıyla kısaltılmış eserler için de bu terim kullanılmıştır.

Ceza hukukunda fezleke nedir?

İdari soruşturma açılan kişi ya da kurumlar hakkında, müfettişlerce ya da soruşturma kurullarınca düzenlenen raporlara da fezleke denir. Fezleke daha çok hukukçuların, hakimlerin ve müfettişlerin bilgi sahibi olduğu bir kavramdır. Fezleke daha çok hukuk dilinde kullanılan bir kavramdır.

Fezleke neden yazılır?

Türk Dil Kurumu'nca verilen bilgiye göre bir konuda verilen kararın kısa bir özet halinde yazılmış şekline fezleke adı verilir. ... Özet haline getirilmiş teftiş raporlarıyla kısaltılmış eserler için de Fezleke terimi kullanılmıştır.

Fezleke nedir özellikleri?

Fezleke, herhangi bir kararın ya da sorunun kısa ve öz olarak anlatılmasıdır. Herhangi bir sorun hakkında kısaca bilgi verilmeye çalışılmasıdır. İdari soruşturma açılan kişi ya da kurumlar hakkında, müfettişlerce ya da soruşturma kurullarınca düzenlenen raporlara da fezleke denir.

Fezleke ne demek CMK?

Fezleke nedir CMK? Türk Dil Kurumu'nca verilen bilgiye göre bir konuda verilen kararın kısa bir özet halinde yazılmış şekline fezleke adı verilir. ... Yine siyasetle ilgili bir durumda belirli bir konu ya da kanun yazılarının uzun halinin kısa bir özet haline getirilmiş haline de fezleke ismi verilir.