Tevellî ne demek?

İçindekiler:

  1. Tevellî ne demek?
  2. Beda nedir islam ansiklopedisi?
  3. Şiilikte beda nedir?
  4. Hangi mezhepte takiye yapmak yasaktır?
  5. Takiye mi takıyye mi?

Tevellî ne demek?

tevelli / tevellî Dostluk, birisini Allah rızâsı için sevme, dost edinme.

Beda nedir islam ansiklopedisi?

"Gizli bir şeyin sonradan ortaya çıkması, kişinin bir konuda beliren birkaç görüşten birini tercih etmesi" mânalarına gelen bedâ, terim olarak "Allah'ın belli bir şekilde vuku bulacağını haber verdiği bir olayın daha sonra başka bir şekilde gerçekleşmesi" şeklinde tarif edilir.

Şiilikte beda nedir?

Bedâ, Şiâ mezhebine has bir inanç olup dayandığı konu imamettir. Özellikle imamların nass ile tayin edilme inancı ve onların masum oluşları hakkındaki görüşlerini savunma anlamında böyle bir inanç geliştirdiği konusunda güçlü kanıtlar mevcuttur. ... Şiâ'daki bedâ anlayışına Sünnî kelamcılar katılmamaktadır.

Hangi mezhepte takiye yapmak yasaktır?

Takıyye, Şii fırkalarda özellikle İsnaaşeriyye'de dini bir prensip, bir inanç esası olarak kabul edilmektedir. Onlara göre, takıyye vaciptir ve onu terk etmek bir ibadeti terk etmeye denktir. Cafer-i Sadık, "Mümine karşı takıyye yapmak şirktir.

Takiye mi takıyye mi?

Arapça aslı تقية şeklinde yazılır ve ye harfinin üstünde şedde yoktur. Takiyye, Takkiye, Takkiyye yanlış. Takiye doğru yazım.