EŞK i ne demek?

İçindekiler:

 1. EŞK i ne demek?
 2. Revân ne demek Osmanlıca?
 3. Devran ne demek TDK?
 4. Ahiri devran ne demek?
 5. Ayine i devran ne demek TDK?
 6. Eşhedü billah ne demek?
 7. Seyahat ne demek TDK?
 8. Seyrana çıkmak ne demek?
 9. Arapça la ne demek?
 10. Kelime-i şehadetin anlamı nedir söyleyiniz?
 11. Kaç çeşit tevhid vardır?

EŞK i ne demek?

eşk ~ اشك eşk ::: (f. i.) : gözyaşı, (bkz. : dem', sirişg). eşk-i sürür ::: sevinç gözyaşı. eşk-i şâdî, eşk-i şîrîn ::: sevinçten dökülen gözyaşı, sevinçle ağlayış.

Revân ne demek Osmanlıca?

revân ~ روان revân ::: (f. s.) : 1) yürüyen, giden, akan, su gibi akıp giden [söz] . Âb-ı revân : akar su.

Devran ne demek TDK?

Devran, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir. - Ben neyleyim büyükse devran. - Herkesin başına yazılan gelir, devrandır.

Ahiri devran ne demek?

eşhedü billah ila ahiri'd-devran / eşhedü billâh ilâ âhiri'd-devran. "Son nefese kadar Allah'ın varlığına ve birliğine şehadet ederim".

Ayine i devran ne demek TDK?

Cevap: "Dünyada yaşanılanların aynası" anlamına gelen sözdür. Açıklama: "Bakalım ayine-i devran ne suret gösterir." cümlesinde geçmektedir, bu cümle divan edebiyatında sıkça kullanılan ve bir bakıma atasözü olarak bile görülebilecek bir vecizedir.

Eşhedü billah ne demek?

eşhedü billah ila ahiri'd-devran / eşhedü billâh ilâ âhiri'd-devran. "Son nefese kadar Allah'ın varlığına ve birliğine şehadet ederim".

Seyahat ne demek TDK?

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı "seyahat" şeklindedir ve yolculuk, gezi anlamına gelmektedir.

Seyrana çıkmak ne demek?

Gezmeye, gezintiye çıkmak. "Bahar gelse de kırlara doğru seyrana çıksak."

Arapça la ne demek?

: Arabçada kelimenin başında nefy edatı'dır. Cevap yerine veya yersiz inkârda kullanılır. "Yoktur, değildir" gibi.

Kelime-i şehadetin anlamı nedir söyleyiniz?

Kelime-i Şehadet , Allâh Teâlâ'ın birliğini ve Hazret-i Peygamber (S.A.V) Efendimiz'in Allah Teâla'nın kulu ve Rasûlü olduğunu ifâde eder. Kelimei Şehadeti söyleyen; Allah'ın birliğini ve Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul eden kişi Müslüman olur.

Kaç çeşit tevhid vardır?

Tevhid rububiyyet tevhidi, uluhiyyet tevhidi, isim ve sıfat tevhidi olmak üzere üç çeşittir.