Muhteşem sözlük anlamı ne demektir?

İçindekiler:

 1. Muhteşem sözlük anlamı ne demektir?
 2. Muhteşem kelimesinin kökeninin anlamı nedir?
 3. Harika Türkçe mi?
 4. Arapçada dünyanın kökeni ne anlama gelir?
 5. Eski dilde Muhteşem ne demek?
 6. Muhteşem Türkçe mi?
 7. Eski Türkçede harika ne demek?
 8. Harika bir şey ne demektir?
 9. Dünyanın Kökeni ne demek?
 10. Dünya Arapçada ne anlama gelir?
 11. Muhteşem Osmanlıca ne demek?
 12. Muthis ne demek TDK?
 13. Osmanlıca harika ne demek?
 14. Antikler ne demek?
 15. Kusursuz ne demek TDK?

Muhteşem sözlük anlamı ne demektir?

(ﻣﺤﺘﺸﻢ) sıf. (Ar. ḥişmet > ḥaşmet > iḥtişām “heybetli, görkemli olmak”tan muḥteşem) Saygı ve hayranlık uyandıran, gösterişli, görkemli, heybetli, ihtişamlı: Gözümün önüne muhteşem bir kabîle reisi geliyor (Ahmet Hâşim).

Muhteşem kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

Arapça ḥşm kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *muḥtaşam محتشم sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaşam حشم "maiyet, hizmetçiler" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) mefˁuludur. ihtişam maddesine bakınız.

Harika Türkçe mi?

Harika kelimesi Arapça kökenlidir.

Arapçada dünyanın kökeni ne anlama gelir?

Arapça dnw kökünden gelen dunyāˀ دنياء "aşağıda veya beri tarafta olan şey, yeryüzü" sözcüğünden alıntıdır.

Eski dilde Muhteşem ne demek?

muhteşem / محتشم Büyük, debdebeli, tantanalı.

Muhteşem Türkçe mi?

Muhteşem, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

Eski Türkçede harika ne demek?

bedaat-i harika / bedâat-i harika Harika, olağanüstü güzellik.

Harika bir şey ne demektir?

1. Her zaman rastlanamayacak derecede hayret ve hayranlık uyandıran, alışılmışın üstünde olan (şey, hâdise veya kimse), fevkalâde, olağanüstü: “Hârika çocuk.” “Hârika eser.” Huruç günü gördüğü hârikayı herkese anlatmaya başladı (Ömer Seyfeddin).

Dünyanın Kökeni ne demek?

Dünya” kelimesinin kökeni “dünüvv” kelimesi olup, gerek bizzat gerekse hüküm olarak “yakın olmak” anlamına gelmektedir ve çoğu- lu “dünâ” şeklindedir.2 Yakınlık ifade ettiğinde bu kelimenin zıddı, uzak anlamındaki “aksâ” olur. Bu şekildeki bir kullanım Kur'ân'da: şeklinde yer alır.

Dünya Arapçada ne anlama gelir?

Dünya kelimesinin kökeni, nedir? ... Arapça dnw kökünden gelen dunyāˀ دنياء "aşağıda veya beri tarafta olan şey, yeryüzü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça danī "aşağı, beride" sözcüğünün tafdil dişil (müennes, feminine) halidir.

Muhteşem Osmanlıca ne demek?

muhteşem / محتشم Büyük, debdebeli, tantanalı.

Muthis ne demek TDK?

1. Ürküten, korkutan, dehşet veren, dehşetli: Bir ayrıca karlı dağ kesilmiş / Her mevce-i kef-nisâr-ı müdhiş (Muallim Nâci). Bu da verem, ne müthiş illet (Cenap Şahâbeddin).

Osmanlıca harika ne demek?

bedaat-i harika / bedâat-i harika Harika, olağanüstü güzellik.

Antikler ne demek?

Antik ne terimidir? Sanat Terimi Olarak Antik: İlk Çağdaki büyük uygarlıkların, özellikle eski Yunan ve Roma'nın klasik yapıtlarına verilen genel ad. ... İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıklarıyla ilgili olan sanat eserlerine verilen ad.

Kusursuz ne demek TDK?

Kusuru olmayan, mükemmel.