adplus-dvertising

Ekseriyetle TDK ne demek?

İçindekiler:

  1. Ekseriyetle TDK ne demek?
  2. Ekseriyet ne demek cümle içinde?
  3. Ekseriya nedir ne demek?
  4. Ekselans kime denir?
  5. Ekseri hangi dil?
  6. Ekselans nerede kullanılır?

Ekseriyetle TDK ne demek?

Ekseriyet Kelimesinin Anlamı: Çoğunluk, çokluk, sayıca çok olmak ya da sayıca üstün olmak anlamlarına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır. Çoğunluk ve ekseriyet kelimeleri aynı anlama gelen eş anlamlı kelimelerdir. Ekseriyet ile ilgili Cümleler: *Meclisin ekseriyeti benimle aynı kanaate vardı.

Ekseriyet ne demek cümle içinde?

1. Sayı üstünlüğüne dayanılarak, çoğunlukla: “Ekseriyetle karar verildi.” 2. Çok defa, çoğu zaman, çoğunlukla: Binâenaleyh bîçâre çocuk, ekseriyetle tâbi olmak ve gönlündeki ıztırâbı safâ şeklinde göstermeğe çalışmaktan başka çâre bulamadı (Nâmık Kemal).

Ekseriya nedir ne demek?

TDK'ye göre ekseriya kelimesinin anlamı çoğunlukla, çok kez, genellikle, sürekli olarak olarak geçer. Pek çok zaman, en ziyade, büyük bir çoğunlukla, genel olarak gibi anlamları da mevcuttur.

Ekselans kime denir?

TDK'ya göre ekselans kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. Ekselansları Kime Denir? Devlet yönetiminin üst kademesinde yer alan kişilere ekselans denir. Örneğin, başbakana, krala ya da prense hitap edilirken bu sözcük kullanılır.

Ekseri hangi dil?

Ekseriya, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

Ekselans nerede kullanılır?

Devlet yönetiminin üst kademesinde yer alan kişilere ekselans denir. Örneğin, başbakana, krala ya da prense hitap edilirken bu sözcük kullanılır.